24 juni 2021 5:45

3 economische uitdagingen voor Frankrijk in 2019

Frankrijk is een modern land en een leider onder de Europese landen. De president van het land, Emmanuel Macron, is de oprichter van de centrumlinkse Forward! Partij en is de jongste president sinds de oprichting van de Vijfde Republiek.  De economie van het land is gediversifieerd en de leidende industrieën zijn toerisme, productie en farmaceutica. 

Frankrijk is de op een na grootste economie in debevolking echter langzaam blijven groeien.

Frankrijk kampt, net als andere EU-landen,met een hoge werkloosheid sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008.  Maar hoewel de werkloosheid sindsdien is verbeterd voor andere Europese landen, heeft ze de productiviteit en het concurrentievermogen van Frankrijk nog steeds aangetast.De belangrijkste economische uitdagingen van Frankrijk in 2019 zijn het aanpakken van de hoge werkloosheid, het vergroten van het concurrentievermogen en het bestrijden van trage groei.

1. Hoge werkloosheid

Het werkloosheidspercentage in Frankrijk is de afgelopen kwartalen weliswaar verbeterd, maar blijft hardnekkig hoog. In het vierde kwartaal van 2019 boekte Frankrijk een werkloosheidspercentage van 8,1%, wat beter was dan de 8,5% die in het derde kwartaal werd geregistreerd en de 8,8% die in dezelfde periode vorig jaar werd bereikt.  Frankrijk heeft het op drie na hoogste werkloosheidspercentage van de Europese landen. Alleen Italië, Spanje en Griekenland doen het slechter.  Voor werknemers van 25 tot 49 jaar bedroeg het werkloosheidspercentage 7,4% in het laatste kwartaal van 2019, een verbetering ten opzichte van de 7,9% die in het derde kwartaal werd geregistreerd. Ook arbeiders boven de 50 deden het beter. Hun werkloosheidspercentage was 5,8%, vergeleken met 6,3% voorheen.

Aanhoudende hoge werkloosheid is een aanslag op de Franse economie omdat de sociale vangnetten die de werklozen moeten opvangen, zullen groeien en worden ondersteund door een kleiner deel van de bevolking. De hoge aanhoudende jeugdwerkloosheid is vooral zorgwekkend omdat het de ontwikkeling van vaardigheden en de opbouw van rijkdom belemmert van de generatie die de economie in de komende decennia zou moeten aandrijven.

Macron is van plan om de komende vijf jaar 15 miljard euro uit te geven aan de baantraining en is van plan om de sancties tegen werkloze werknemers die geen werk zoeken te verhogen door de werkloosheidsuitkeringen te hervormen.

$ 31.304

Het mediane inkomen per hoofd van de bevolking in Frankrijk.

Bron: OESO Better Life Index.

2. Achterblijvend concurrentievermogen

Frankrijk heeft zijn concurrentievermogen zien afnemen. Het land heefthet afgelopen decenniumeen tekort op de lopende rekening gehad, wat betekent dat Frankrijk meer importeert dan exporteert. In 2018 vertoonde zijn lopende rekening een tekort van 15,1 miljard euro, wat iets beter was dan in 2017, toen het tekort op de lopende rekening 16,4 miljard euro bedroeg.

De Banque de France schreef de verbetering toe aan een toename van de handel in diensten, aangedreven door R&D en professionele managementdiensten. Frankrijk betaalde echter meer voor energie, waardoor de lopende rekening onder druk kwam te staan.

In 2013 introduceerde Frankrijk het concurrentievermogen en werkgelegenheidsbelastingkrediet (CICE) om de arbeidskosten te verlagen en Franse bedrijven te helpen concurrerender te worden. In 2019 werd de CICE geschrapt en vervangen door een verlaging van de werkgeversbijdragen aan sociale welzijnsprogramma’s.

Ondanks lagere arbeidskosten kunnen veel Franse fabrikanten niet voldoende geschoolde arbeidskrachten vinden om aan de vraag te voldoen, wat de groei belemmert. Overheidshervormingen op het gebied van leerlingplaatsen en beroepsopleiding zouden in dit verband kunnen helpen.13

Frankrijk ziet verbetering in de directe buitenlandse investeringen. Terwijl Franse bedrijven worstelen om marktaandeel in het buitenland te winnen, voelen buitenlandse bedrijven zich aangetrokken tot zakendoen in Frankrijk, dat bedrijfsvriendelijker is geworden sinds Macron het presidentschap op zich nam. In 2018 stroomden naar schatting $ 37,3 miljard aan buitenlandse directe investeringen het land binnen, vergeleken met $ 29,8 miljard in 2017.

3. Trage groei

In december 2019 verwachtte de Banque de France dat de economische groei in20191,3% zou bedragen. De bank voorspelt dat de groei zal afnemen tot 1,1% in 2020, alvorens te versterken in 2021 en 2022.

De bank zei dat een verslechtering van de wereldeconomie zou kunnen wegen op de groei, hoewel een sterke binnenlandse vraag steun zou bieden. De inflatie zou in 2020 dalen tot 1,1% bij lagere voedsel- en energieprijzen.

In de periode van vier jaar van 2016 tot 2019 heeft Frankrijk een miljoen nieuwe betaalde banen toegevoegd dankzij lagere arbeidskosten en andere arbeidshervormingen. De bank verwachtte hervormingen van de loonbelasting, hervormingen van de werkloosheidsuitkeringen en beroepsopleiding om te helpen bij het scheppen van nieuwe banen.

In februari 2020 zei Banque de France dat het verwachtte dat de industriële productie en bedrijfsactiviteit in de meeste sectoren zouden afnemen als gevolg van de wereldwijde uitbraak van coronavirus.