24 juni 2021 6:25

Accordeonfunctie

Wat is een accordeonfunctie?

Een accordeonfunctie is een optie die een bedrijf kan kopen en die het het recht geeft om zijn kredietlijn (of een vergelijkbaar type aansprakelijkheid) bij een geldschieter te verhogen. Bedrijven kopen doorgaans een accordeonfunctie in anticipatie op de behoefte aan meer werkkapitaal voor mogelijke uitbreidingsmogelijkheden. Als dergelijke kansen zich voordoen, kan de optie zonder boete vervallen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een accordeonfunctie in een kredietlijn stelt een bedrijf in staat om die kredietlijn indien nodig te verhogen, vaak om meer werkkapitaal of noodgeld te verkrijgen.
  • De accordeonfunctie is een extra optie waarbij het bedrijf een premie moet betalen voor het recht om het te gebruiken.
  • Als de functie niet wordt uitgeoefend, krijgt het bedrijf geen boete, maar verliest het wat het heeft betaald om de optie te kopen.

Accordeonfuncties begrijpen

De accordeonfunctie zorgt voor een positief voordeel voor alle partijen die betrokken zijn bij een leningsovereenkomst. Leningvoorwaarden met een accordeonfunctie zijn zeer geschikt voor situaties waarin een bedrijf een groot potentieel voor versnelde groei vertoont, terwijl er tegelijkertijd aanwijzingen zijn voor risico’s als gevolg van onzekerheid door factoren waarover het bedrijf geen controle heeft. Een kredietverstrekker is in staat om het risico van de geconstateerde onzekerheid enigszins te verkleinen door de kredietlijn stapsgewijs te verhogen, waarbij elke verhoging afhankelijk wordt gemaakt van de toekomstige realisatie door het bedrijf van specifieke, vooraf bepaalde verwachtingen, en een grotere zekerheid van de bovengenoemde oncontroleerbare factoren. Over alle verwachtingen wordt onderhandeld en er wordt een pro forma plan overeengekomen door alle partijen.

Voor bedrijven, met name een bedrijf met een nieuw en innovatief idee of product, is de accordeonfunctie op verschillende manieren nuttig. Ten eerste stelt het het bedrijf in staat gunstigere voorwaarden voor kredietverstrekkers te stellen. Dit dient om meer kredietverstrekkers aan te trekken voor bedrijven die op zoek zijn naar krediet dat anders als te riskant zou worden beschouwd. Door extra kredietverhogingen afhankelijk te maken van het feit dat het bedrijf de pro forma-verwachtingen overtreft, richten de kredietverstrekkers zich meer op de kans dan op het risico. Ten tweede wordt bij aanvang onderhandeld over de voorwaarden voor de gehele kredietlijn, inclusief alle incrementele verhogingen. Dus als en wanneer een kredietverhoging plaatsvindt, zijn alle voorwaarden vooraf bepaald en kan de kredietverhoging worden versneld. Dit is vooral belangrijk voor het nieuwe bedrijf dat zijn verwachtingen heeft overtroffen, en snelle expansie kan gerechtvaardigd zijn om te profiteren van onaangeboorde markten voordat concurrenten de kans grijpen. De tijd nemen om kredietvoorwaarden te herzien, kan contraproductief zijn.

Een ander belangrijk kenmerk van de accordeonfunctie die het bedrijf ten goede komt, is dat kredietverhogingen optioneel zijn. Als het bedrijf dus kan uitbreiden zonder extra schulden op te lopen, kan het die beslissing nemen.

Voorbeeld van een accordeonfunctie

Stel dat bedrijf ABC een kredietlijn van $ 100.000 heeft opgezet bij de Bank of XYZ. Bedrijf ABC heeft ook een “accordeonfunctie” gekocht waarmee het zijn totale schuldverplichting van $ 100.000 kan verhogen tot $ 150.000, omdat bedrijf ABC gelooft dat het $ 50.000 extra nodig zal hebben als het besluit een nieuwe verkoopafdeling toe te voegen. De oorsprong van deze term is afgeleid van hoe een accordeon kan worden getrokken en uitgerekt op een manier die de totale grootte verlengt.