24 juni 2021 6:41

Optie toevoegen aan contante waarde

Wat is een optie om aan contante waarde toe te voegen?

De optie toevoegen aan contante waarde is een contractuele voorwaarde die wordt aangetroffen in levensverzekeringspolissen met contante waarde. Door gebruik te maken van de optie toevoegen aan contante waarde, staat de polishouder toe dat de dividenden die op hun polis worden verdiend, worden toegevoegd aan de contante waarde van de polis, in plaats van dat ze worden uitbetaald aan de polishouder. 

Belangrijkste leerpunten

  • De optie om aan contante waarde toe te voegen is een voorziening die in veel levensverzekeringscontracten wordt aangetroffen.
  • Hiermee kan de polishouder de dividenden die binnen zijn polis zijn verdiend, herbeleggen in de contante waarde-rekening van de polis.
  • Dit kan op zijn beurt leiden tot grotere voordelen in de toekomst, zoals de verzekeringnemer toestaan ​​om te lenen tegen of terug te trekken uit de contante waarde van zijn polis.

Hoe opties voor contante waarde werken

Houders van een levensverzekering met contante waarde betalen premies voor hun verzekeringsdekking, waarvan een deel op een contante waarde-rekening wordt gestort. Deze contante waarde kan vervolgens namens de verzekeringnemer worden belegd door de verzekeringsmaatschappij, waarbij rente en dividenden worden opgebouwd. De verzekeringnemer kan de contante waarde op zijn rekening op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld voor het betalen van de maandelijkse premies van de polis of als onderpand voor leningen.

Om hun contante waarde sneller op te bouwen, kunnen polishouders er ook voor kiezen om de dividenden die op hun rekening zijn verdiend, automatisch te laten herbeleggen in de contante waarde van de rekening. Hoewel dit het inkomen dat aan de polishouder wordt betaald op korte termijn zal verlagen, kan dit op middellange of lange termijn ten goede komen aan de polishouder.

Uiteindelijk zal de beslissing om de optie voor het toevoegen aan contante waarde al dan niet uit te oefenen, afhangen van factoren zoals de cashflowbehoeften van de polishouder op korte termijn en de vooruitzichten voor rendementen op langere termijn binnen de verzekeringspolis. De verzekeringnemer zou immers zijn opgebouwde contante waarde geheel of gedeeltelijk kunnen opnemen en de opbrengst zelf kunnen beleggen. Daarom zullen polishouders bij de beslissing om hun dividenden al dan niet te herinvesteren in hun contante waarde eerst het niveau van het rendement willen evalueren dat ze in de toekomst redelijkerwijs van hun verzekeringspolis kunnen verwachten.

Voorbeeld uit de echte wereld van een optie om aan contante waarde toe te voegen

Michaela is een jonge professional die onlangs een levensverzekering heeft afgesloten. Volgens de voorwaarden van haar verzekeringscontract wordt een deel van haar maandelijkse verzekeringspremies toegevoegd aan een contante waarde-rekening die namens haar wordt beheerd door haar beleggingsmaatschappij. De verzekeraar belegt deze contante waarde in verschillende investeringsvehikels, met de bedoeling deze in de loop van de tijd te laten groeien.

Omdat ze begin dertig is, heeft Michaela een beleggingshorizon op de lange termijn. Daarom besluit ze de optie om toe te voegen aan contante waarde in haar verzekeringscontract uit te oefenen, waardoor de dividenden die ze op haar contante waarde-rekening heeft verdiend, kunnen worden herbelegd in de polis. Hiermee beoogt zij de contante waarde van de polis op middellange en lange termijn sneller te laten groeien. 

Uiteindelijk kan Michaela profiteren van deze contante waarde door acties zoals lenen tegen de contante waarde, de contante waarde opnemen of de contante waarde gebruiken om een ​​deel of al haar maandelijkse verzekeringspremies te betalen.