24 juni 2021 7:02

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

Wat is de richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD)?

De Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) is een verordening van de Europese Unie (EU) die van toepassing is op alternatieve beleggingen, waarvan er vele grotendeels niet werden gecontroleerd vóór de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009. De richtlijn stelt normen vast voor marketing rond het aantrekken van privékapitaal, beloningsbeleid, risicomonitoring en rapportage, evenals algemene verantwoording.

Het primaire doel van de AIFMD is om investeerders te beschermen en om een ​​deel van het systeemrisico te verminderen  dat alternatieve investeringsfondsen kunnen vormen voor de EU en haar economie. 

Belangrijkste leerpunten

  • De Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) is een regelgevingskader dat van toepassing is op in de EU geregistreerde hedgefondsen, private-equityfondsen en vastgoedbeleggingsfondsen.
  • De AIFMD werd ingevoerd om alternatieve beleggingen die vóór de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 grotendeels ongecontroleerd waren gebleven, beter te reguleren.
  • De richtlijn heeft tot doel investeerders te beschermen en een deel van het systeemrisico te verminderen dat dit soort fondsen voor de EU en haar economie kan opleveren. 

Hoe de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) werkt

De wereldwijde hedgefondsen, vastgoedfondsen en private equity. Veel van deze voertuigen bleven grotendeels ongereguleerd op grote, wereldwijde schaal en waren vrijwel ongecontroleerd in de EU.Alternatieve beleggingen zoals private equity en hedgefondsen waren vóór de wereldwijde financiële crisis grotendeels ongereguleerd in de EU.

De AIFMD werd in 2013 geïmplementeerd in de EU. Maar in plaats van de fondsen zelf te reguleren, is het doel van de richtlijn om de fondsbeheerders te reguleren.

Elke beheerder die een fonds in de EU exploiteert, is onderworpen aan AIFMD-regelgeving, ongeacht of het binnen of buiten de grenzen van de vakbond is opgericht. De institutionele fondsen die onder de AIFMD vallen, vielen voorheen buiten de financiële regelgeving van de EU voor openbaarmaking en transparantie, waaronder de Markets in Financial Instruments Directive (MIFID), die tot doel had de transparantie op de financiële markten van de vakbond te vergroten.

Kerndoelstellingen

De AIFMD heeft twee hoofddoelstellingen.

In de eerste plaats probeert het beleggers te beschermen door striktere naleving in te voeren met betrekking tot hoe en welke informatie wordt bekendgemaakt. Dit omvat belangenconflicten, liquiditeitsprofielen en een onafhankelijke waardering van activa. De richtlijn wijst erop dat alternatieve beleggingsfondsen alleen bedoeld zijn voor professionele beleggers, hoewel sommige lidstaten ervoor kunnen kiezen om deze fondsen beschikbaar te stellen aan particuliere beleggers, mits op nationaal niveau aanvullende waarborgen worden toegepast.

De tweede doelstelling is het wegnemen van enkele van de systeemrisico’s die deze fondsen kunnen vormen voor de economie van de EU. Om dit te kunnen doen, schrijft de AIFMD voor dat het beloningsbeleid zodanig wordt gestructureerd dat het nemen van buitensporige risico’s niet wordt aangemoedigd, dat financiële hefboomwerking wordt gerapporteerd aan de European Systemic Risk Board (ERSB) en dat de fondsen over robuuste risicobeheersystemen beschikken. die rekening houden met liquiditeit.

Speciale overwegingen

Naleving van AIFMD is vereist om een ​​paspoort te krijgen om financiële diensten op de EU-markt te verkopen. Aangezien de EU nog steeds een van de rijkste regio’s is, investeren hedgefondsen en private equity fondsen in compliance-afdelingen, ook al klagen ze over de last en geven ze ernstige waarschuwingen dat de concurrentie daardoor lijdt.

Enkele van de vereisten van de AIFMD zijn onder meer: