24 juni 2021 7:06

Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA)

Wat is de Americans With Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA)?

De Americans with Disabilities Act Amendments Act van 2008 (ADAAA) was een wetgeving die in september 2008 en met ingang van 1 januari 2009 werd aangenomen en die de populatie uitbreidde die als gehandicapt wordt beschouwd onder de Americans with Disabilities Act (ADA).

De ADAAA heeft belangrijke wijzigingen aangebracht in de definitie van “handicap”, waardoor het voor een persoon die bescherming zoekt onder de ADA gemakkelijker wordt om vast te stellen dat hij een handicap heeft zoals gedefinieerd in de wet.

Belangrijkste leerpunten

  • De Americans With Disabilities Act Amendments Act van 2008, of ASAAA, stond een bredere wettelijke definitie van “handicap” toe.
  • De Americans with Disabilities Act (ADA) is een stuk arbeidswet dat in 1990 door het congres is aangenomen om discriminatie op de werkplek en aanwerving van werknemers met een handicap van alle soorten te voorkomen.
  • Door de voorwaarden van de ADA uit te breiden, biedt de ADAAA meer wettelijke bescherming.

Inzicht in de Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA)

Het congres keurde de Americans with Disabilities Act Amendments Act van 2008 (ADAAA) goed als reactie op verschillende beslissingen van het Hooggerechtshof die de definitie van handicap van de ADA eng interpreteerden, waardoor het moeilijk werd om te bewijzen dat een handicap een “handicap” was. Dit had ertoe geleid dat personen met kanker, diabetes, epilepsie, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), leerstoornissen en andere kwalen werden uitgesloten van ADA-dekking.

Door de ADAAA aan te nemen, vernietigde het Congres in wezen de beslissingen van het Hooggerechtshof waarvan het Congres meende dat ze de term “handicap” te eng hadden gedefinieerd. De ADAAA heeft een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in de definitie van handicap om ervoor te zorgen dat de term breed zou worden geïnterpreteerd en toegepast zonder uitgebreide analyse, zodat alle personen met een handicap de bescherming van de wet konden genieten. De wet gaf ook leiding aan de regelgeving van de Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) om de ADAAA te implementeren, met name het mandaat van het Congres om een ​​bredere definitie van “handicap” te interpreteren. 

ADAAA-uitbreidingen op de ADA

De ADAAA behield de definitie van de ADA van de term “handicap” als “een fysieke of mentale beperking die een of meer belangrijke levensactiviteiten aanzienlijk beperkt; een verslag (of geschiedenis) van een dergelijke beperking; of wordt beschouwd als een handicap”. De ADAAA en de daaropvolgende herziene EEOC-voorschriften hebben echter de belangrijke wijzigingen geïmplementeerd die het Congres heeft aangebracht in de interpretatie van deze voorwaarden.

Hoewel de voorschriften minder zwaar waren in het definiëren van wat ‘substantiële limieten’ betekenden (zodat ‘substantieel’ niet hoefde te betekenen dat een bijzondere waardevermindering ernstig genoeg was om een ​​belangrijke levensactiviteit ronduit te voorkomen of ernstig of significant te beperken), verduidelijkten ze ook dat een het individu moest worden gedekt onder “feitelijke handicap” of “record van handicap” om accommodatie te krijgen.

De ADAAA gaf opdracht om accommodatie te maken zonder rekening te houden met verbeterende maatregelen (zoals medicatie of gehoorapparaat), met als uitzondering dat het zicht gecorrigeerd wordt door gewone brillen of contactlenzen. Een stoornis die episodisch van aard is of in remissie verkeert, zou als een handicap worden beschouwd als deze een belangrijke levensactiviteit in actieve toestand substantieel zou beperken.