24 juni 2021 8:46

Zegen

Wat is een Boon?

Een zegen is een korte positieve ontwikkeling die naar verwachting ten goede zal komen aan investeerders. De term wordt in de volksmond gebruikt door investeerders en marktcommentatoren, en heeft een vergelijkbare betekenis als de uitdrukking ‘rugwind’.

Voorbeelden van mogelijke voordelen zijn het verhogen van de kredietwaardigheid van een bedrijf, de aankondiging van een dividendverhoging of de acceptatie door fusie of overname.

Belangrijkste leerpunten

  • Een zegen is een situatie die naar verwachting ten goede zal komen aan investeerders.
  • Het wordt vaak gebruikt door marktcommentatoren en heeft een vergelijkbare betekenis als ‘rugwind’.
  • Voorbeelden van mogelijke voordelen zijn onder meer de goedkeuring van nieuwe producten, fusies en dividenden.

Boons begrijpen

Voordelen zijn huidige of verwachte gebeurtenissen waarvan wordt verwacht dat ze ten goede komen aan investeerders. De term is afkomstig uit het Oudnoors en Middelengels en wordt geassocieerd met het verlenen van gunsten of verzoeken. In die zin kan de term worden geïnterpreteerd als een soort “geschenk” dat door de markt aan beleggers wordt gegeven.

De term kan worden gebruikt om het geluk van individuele effecten of de markt als geheel te beschrijven. Als een journalist bijvoorbeeld naar de markt verwijst, zou hij kunnen speculeren dat “de geplande synergieën van de geplande fusie van XYZ met ABC zeker een zegen zullen zijn voor de aandeelhouders van het bedrijf.”

“Boon” versus “Tailwind”

De termen “zegen” en “rugwind” hebben vergelijkbare betekenissen, zoals gebruikt door marktcommentatoren. De eerste term is echter veel ouder dan de laatste, wat begrijpelijk is gezien het feit dat “rugwind” een toespeling is op vliegtuigen, die een relatief recente uitvinding zijn.

Voorbeeld uit de echte wereld van een Boon

Een veelvoorkomend voorbeeld van een zegen is de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma, ook wel bekend als een aandeleninkoopprogramma. Dit gebeurt wanneer een bedrijf zijn eigen aandelen op de open markt terugkoopt en effectief in zichzelf investeert. Door het terugkopen van aandelen daalt het totale aantal uitstaande aandelen, wat noodzakelijkerwijs betekent dat alle maatstaven voor de financiële prestaties per aandeel moeten stijgen.

Stel dat u de Chief Executive Officer (CEO) bent van een beursgenoteerd bedrijf met 100 miljoen uitstaande aandelen. Uw bedrijf heeft een netto-inkomen van $ 50 miljoen per jaar, wat betekent dat uw winst per aandeel (EPS) $ 0,50 per aandeel is.

U bent van mening dat de aandelen van uw bedrijf ondergewaardeerd zijn door de markt en u wilt meer waarde leveren aan aandeelhouders. Daarom besluit u een aandeleninkoopprogramma te starten en 25% van uw uitstaande aandelen terug te kopen.

Tegen de tijd dat u het programma heeft voltooid, heeft u uw uitstaande aandelen teruggebracht tot 75 miljoen en heeft u nog eens $ 50 miljoen aan netto-inkomen gegenereerd. Daarom heeft u uw winst per aandeel met ~ 33% verhoogd tot ~ $ 0,67 per aandeel. Gezien deze verbetering, beschrijven marktcommentatoren uw terugkoop van aandelen als een zegen voor de aandeelhouders van uw bedrijf.

 

Adblock
detector