24 juni 2021 9:06

Bedrijfseconomie

Wat is bedrijfseconomie?

Bedrijfseconomie is een vakgebied van  toegepaste economie dat de financiële, organisatorische, marktgerelateerde en milieukwesties bestudeert waarmee bedrijven worden geconfronteerd.

Bedrijfseconomie beoordeelt bepaalde factoren die van invloed zijn op bedrijven – bedrijfsorganisatie, management, expansie en strategie – met behulp van economische theorie en kwantitatieve methoden. Onderzoeksonderwerpen op het gebied van bedrijfseconomie kunnen onder meer zijn hoe en waarom bedrijven uitbreiden, de impact van ondernemers, interacties tussen bedrijven en de rol van overheden bij regelgeving.

Belangrijkste leerpunten

  • Bedrijfseconomie is een vakgebied van toegepaste economie dat de financiële, organisatorische, marktgerelateerde en milieukwesties bestudeert waarmee bedrijven worden geconfronteerd.
  • Bedrijfseconomie omvat onderwerpen als het concept van schaarste, productfactoren, distributie en consumptie.
  • Bedrijfseconomie is een belangrijke uitloper van bedrijfseconomie.
  • De National Association for Business Economics (NABE) is de beroepsvereniging voor bedrijfseconomen in de VS.

Inzicht in bedrijfseconomie

In de ruimste zin verwijst economie naar de studie van de componenten en functies van een bepaalde markt of economie – zoals vraag en aanbod – en de impact van het concept schaarste. Binnen de economie zijn productiefactoren, distributiemethoden en consumptie belangrijke onderwerpen van studie. Bedrijfseconomie richt zich op de elementen en factoren binnen de bedrijfsvoering en hoe deze zich verhouden tot de economie als geheel.

Het gebied van bedrijfseconomie behandelt economische principes, strategieën, standaard bedrijfspraktijken, de verwerving van het nodige kapitaal, het genereren van winst, de efficiëntie van de productie en de algehele managementstrategie. Bedrijfseconomie omvat ook de studie van externe economische factoren en hun invloed op zakelijke beslissingen, zoals een verandering in industriële regelgeving of een plotselinge prijsverschuiving van grondstoffen.

Soorten bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie is een vakgebied binnen de bedrijfseconomie dat zich richt op de micro-economische factoren die de besluitvormingsprocessen binnen een organisatie beïnvloeden. De strategische beslissingen van bedrijven resulteren in winst of verlies voor het bedrijf. Bedrijfseconomische principes zijn bedoeld om de bedrijfsstrategie en -beslissingen te beïnvloeden en te begeleiden naar de beste resultaten voor een bedrijf.

De studie van bedrijfseconomie wordt toegepast op zowel de publieke als de private sector, maar ook op for-profit en not-for-profit organisaties. Al deze soorten organisaties moeten het economische klimaat effectief beoordelen om solvabel te blijven (omdat alle organisaties een financieringsbron nodig hebben om hun activiteiten voort te zetten). In alle sectoren van de bedrijfswereld is het belangrijkste doel van managementeconomie om alle beschikbare middelen binnen een organisatie te gebruiken, met name om de productie te maximaliseren en tegelijkertijd de verspilling tot een minimum te beperken.

Bedrijfseconomie voor non-profitorganisaties

Hoewel non-profitorganisaties en organisaties met winstoogmerk verschillende doelen kunnen hebben, vervullen beide soorten organisaties vergelijkbare zakelijke functies en hebben ze vergelijkbare expertise nodig. Bovendien moeten ze ernaar streven om afval te beperken en het algehele nut van hun beschikbare middelen te maximaliseren om hun levensvatbaarheid als onderneming te behouden.

Zowel non-profitorganisaties als organisaties met winstoogmerk moeten het nodige kapitaal aanhouden om binnen de economie te blijven werken; dit vereist dat ze veel van dezelfde principes gebruiken. Alle soorten organisaties houden zich bijvoorbeeld bezig met reclame, gemeenschaps- of klantenondersteuning en hebben leiderschap nodig om de juiste strategische beslissingen te nemen.

Speciale overwegingen

Er zijn verschillende organisaties verbonden aan het vakgebied bedrijfseconomie. In de VS, deNational Association for Business Economics (NABE) is de beroepsvereniging voor zakelijke economen. NABE is de grootste internationale vereniging van toegepaste economen, strategen, academici en beleidsmakers die zich inzetten voor de toepassing van economie;de missie van de organisatie is “om leiderschap te bieden in het gebruik en begrip van economie.”

In het Verenigd Koninkrijk is de equivalente organisatie de Society of Business Economists (SPE). SPE is de toonaangevende organisatie die professionele economen bedient in het VK en Europa.

 

Adblock
detector