24 juni 2021 9:07

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt de financiële belangen van bedrijven en bedrijfseigenaren in het geval ze te maken krijgen met formele rechtszaken of claims van derden. Dergelijke polissen dekken eventuele directe financiële verplichtingen, evenals eventuele kosten voor juridische verdediging. De drie belangrijkste soorten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn:

  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Product aansprakelijkheidsverzekering

Belangrijkste leerpunten

  • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt de financiële belangen van bedrijven en ondernemers.
  • Soorten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn onder meer een algemene aansprakelijkheidsverzekering, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een productaansprakelijkheidsverzekering.
  • Deze verzekering beschermt de financiële belangen van ondernemers tegen boetes die ze kunnen krijgen als gevolg van een rechtszaak tegen hen en dekt ook de bijbehorende juridische kosten.
  • De kosten van de dekking worden beïnvloed door het soort bedrijf dat wordt verzekerd en de locatie ervan (bedrijven in overstromingsgevoelige regio’s zullen waarschijnlijk meer betalen).

Inzicht in zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Eigenaren van kleine bedrijven brengen hun persoonlijke financiën in gevaar in het geval van een bedrijfsgerelateerde rechtszaak. Partnerschappen en  eenmanszaken zijn bijzonder kwetsbaar voor buitensporige kosten, en hebben bijgevolg de grootste behoefte aan dit soort verzekeringsdekking. Zelfs onder de structuur van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) kan een eigenaar nog steeds worden blootgesteld aan persoonlijke risico’s.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt de activa van een bedrijf en betaalt voor wettelijke verplichtingen, zoals medische kosten die worden gemaakt door een klant die gewond raakt aan winkelbezit, evenals eventuele verwondingen op het werk die door werknemers worden opgelopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt ook de kosten van de juridische verdediging van een bedrijf, terwijl wordt betaald voor alle aanbiedingen of beloningen die een bedrijf verplicht is te betalen volgens de juridische uitspraken die tegen hen zijn uitgesproken. Deze kosten kunnen compenserende schade, niet-geldelijke verliezen van de benadeelde partij en punitieve schadevergoeding omvatten.

Voor bedrijven die het commerciële onroerend goed verhuren waarin ze actief zijn, beschermt een algemene aansprakelijkheidsverzekering tegen aansprakelijkheid tegen schade die ze kunnen lijden als gevolg van brand, schimmel, overstromingen of andere fysieke rampen.

Ten slotte dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook claims van valse of misleidende reclame, inclusief smaad, laster en inbreuk op het auteursrecht.Bedrijven die de neiging hebben om hogere risico’s te dragen dan traditionele aansprakelijkheidsverzekeringen, kunnen hun dekkingslimieten verhogen met herverzekering voor overtollige verliezen of overkoepelende verzekeringen. 

De kosten van zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Dekkingskosten worden over het algemeen bepaald door de waargenomen risiconiveaus van een bedrijf. Een aannemer die zich bezighoudt met zwaar materieel en gevaarlijke machines zoals kranen en heftrucks, betaalt bijvoorbeeld meer voor dekking dan een accountant die veilig achter een bureau zit.

Bedrijven die in de lagere risicocategorie vallen, willen misschien een bedrijfseigenaarsbeleid (BOP) overwegen, dat algemene aansprakelijkheids- en eigendomsverzekeringen combineert tegen een meer kosteneffectief tarief. Alle nieuwe of aanvullende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen moeten uitsluitingsclausules bevatten om dubbele dekking van concurrerende verzekeringsmaatschappijen te voorkomen, waardoor de kosten tot een minimum worden beperkt.

Adblock
detector