24 juni 2021 9:39

Zorg, bewaring of controle (CCC)

Wat is zorg, bewaring of controle (CCC)?

Zorg, bewaring of controle is een uitsluiting die wordt aangetroffen in aansprakelijkheidsverzekeringen die de vergoeding voor de verzekerde opheft wanneer een eigendom dat aan hun zorg wordt toevertrouwd, is beschadigd. De uitsluiting van zorg, bewaring of controle (CCC) is over het algemeen van toepassing op eigendommen die geen eigendom zijn van de verzekerde, zoals huuruitrusting of vervoerde goederen. CCC impliceert dat als een persoon schade toebrengt aan eigendommen die onder hun hoede zijn maar niet hun eigendom zijn, hun verzekering de schade niet dekt.

Belangrijkste leerpunten

  • Zorg, voogdij of controle (CCC) is een term die voorkomt dat een verzekerde schadevergoeding claimt voor eigendommen die niet in hun bezit zijn en die tijdens hun zorg zijn beschadigd.
  • Algemene aansprakelijkheidspolissen hebben doorgaans betrekking op eigendommen die eigendom zijn van de verzekerde en niet op eigendommen van derden. Deze uitsluiting valt onder zorg, bewaring of controle (CCC).
  • Elke verzekeringsclaim varieert afhankelijk van de situatie, dus de uitsluiting van zorg, bewaring of controle (CCC) moet vaak worden geïnterpreteerd wanneer een claim wordt beoordeeld.
  • Individuen en bedrijven kunnen een verscheidenheid aan verschillende verzekeringspolissen aanschaffen die eventuele hiaten dekken die voortvloeien uit een uitsluiting van zorg, bewaring of controle (CCC).

Begrip van zorg, bewaring of controle (CCC)

Commerciële algemene aansprakelijkheidspolissen bevatten vaak verschillende uitsluitingen. De dekking is doorgaans van toepassing op eigendommen die eigendom zijn van de verzekerde, of anderszins specifiek vermeld staan ​​in de taal van de verzekeringspolis. Andere eigendommen, zoals gehuurde eigendommen, worden vaak ongedekt achtergelaten door uitsluiting van zorg, bewaring of controle.

Of eigendommen onder uitsluiting van zorg, bewaring of zeggenschap vallen, kan van geval tot geval verschillen. Als er een claim wordt ingediend, zullen rechtbanken de feiten van de zaak in overweging nemen om te bepalen of de uitsluiting van toepassing is. De blootstelling die de CCC-uitsluiting activeert, wordt gecreëerd door het bezit van iemand anders in uw bezit te hebben. De uitsluiting is alleen van toepassing op persoonlijke eigendommen, niet op onroerend goed, zoals gebouwen of vast bevestigde armaturen. Onroerend goed is een apart item in uw aansprakelijkheidsbeleid.

De componenten van zorg, bewaring of controle (CCC)

De uitsluiting is van toepassing als een van de drie voorwaarden waar is.

  • Verzorging: De verzekerde is verantwoordelijk voor het toezicht op het onroerend goed gedurende een bepaalde periode.
  • Bewaring: De verzekerde is verantwoordelijk voor het veilig bewaken van het onroerend goed.
  • Controle: De verzekerde heeft macht over het onroerend goed.

De CCC-uitsluiting is in elke situatie anders. Er is geen specifieke definitie of richtlijn die zou bepalen of compensatie verschuldigd of ingehouden is. Verschillende factoren in vergelijkbare situaties kunnen verschillende oordelen van verzekeringsmaatschappijen hebben over de vraag of dekking al dan niet van toepassing is.

Voorbeeld van zorg, bewaring of controle (CCC)

Een vrachtwagenchauffeur wordt belast met het ophalen van een bestelling appels uit een boomgaard. Dit proces vereist dat de boomgaardbeheerder de appels in een trailer laadt, die hij voor dit doel heeft gehuurd. Tijdens het laden wordt de gehuurde trailer beschadigd doordat de boomgaardbeheerder deze tegen de vrachtwagen botst. De aansprakelijkheidsverzekering van de boomgaardbeheerder kan de dekking weigeren omdat de trailer is beschadigd terwijl hij onder de hoede, bewaring of controle was van de boomgaardbeheerder.

In dit geval is het echter zeer waarschijnlijk dat de boomgaardbeheerder tijdens het huren van de trailer een verzekering voor de trailer zou hebben afgesloten die door het verhuurbedrijf wordt verstrekt. Terwijl uitsluitingen voor zorg, bewaring of controle de dekking voor eigendommen opheffen, bieden andere verzekeringsdekkingsopties bescherming, zoals vrachtwagenlading of garageverzekering.