24 juni 2021 9:47

Geld koe

Wat is een Cash Cow?

Een melkkoe is een van de vier categorieën (kwadranten) in de BCG-matrix voor groeiaandeel die een product, productlijn of bedrijf vertegenwoordigt met een groot marktaandeel binnen een volwassen industrie.

Een melkkoe is ook een verwijzing naar een bedrijf, product of kasstromen zal produceren. 

Belangrijkste leerpunten

  • Een melkkoe is een bedrijf of eenheid die, als er eenmaal voor is betaald, gedurende zijn hele levensduur een constante cashflow zal genereren.
  • Een melkkoe is ook een van de vier kwadranten in de BCG-matrix, die kijkt naar de waarde van verschillende eenheden binnen een bedrijf.
  • Cash cows maken deel uit van volwassen, langzaam groeiende industrieën, hebben een groot deel van het marktaandeel en vereisen minimale investeringen om te gedijen.

Inzicht in Cash Cows

Een melkkoe is een metafoor voor een melkkoe die in de loop van haar leven melk produceert en weinig tot geen onderhoud nodig heeft. De uitdrukking wordt toegepast op een bedrijf dat ook op dezelfde manier onderhoudsarm is. Moderne geldkoeien hebben weinig investeringskapitaal nodig en zorgen altijd voor positieve kasstromen, die kunnen worden toegewezen aan andere divisies binnen een bedrijf. Het zijn investeringen met een laag risico en hoge opbrengsten.

Cash cows zijn een van de vier kwadranten in de BCG-matrix, een organisatiemethode van de business unit die begin jaren zeventig door de Boston Consulting Group werd geïntroduceerd. De BCG-matrix, ook bekend als de Boston Box of Grid, plaatst de bedrijven of producten van een organisatie in een van de vier categorieën: ster, vraagteken, hond en melkkoe. De matrix helpt bedrijven te begrijpen waar hun bedrijf staat in termen van marktaandeel en groeipercentage van de sector. Het dient als een vergelijkende analyse van het potentieel van een bedrijf en een evaluatie van de industrie en de markt. 

Sommige bedrijven, vooral grote bedrijven, realiseren zich echter dat bedrijven / producten binnen hun portfolio tussen twee categorieën in liggen. Dit geldt met name voor productlijnen op verschillende punten in de productlevenscyclus. Geldkoeien en sterren vullen elkaar vaak aan, terwijl honden en vraagtekens middelen minder efficiënt gebruiken.Een melkkoe is een verwijzing naar een bedrijf, product of activum dat gedurende zijn levensduur een consistente cashflow genereert; het is ook een verwijzing naar een van de vier kwadranten in de BCG-matrix, een organisatiemethode van een business unit.

Cash Cow Voorbeeld

Een melkkoe is een bedrijf of bedrijfseenheid in een volwassen langzaam groeiende industrie. Cash cows hebben een groot marktaandeel en vergen weinig investeringen. De iPhone is bijvoorbeeld de melkkoe van Apple ( AAPL ). Het rendement op activa is veel groter dan het groeipercentage van de markt; Hierdoor kan Apple het overtollige geld dat door de iPhone wordt gegenereerd, in andere projecten of producten investeren.

Cash cows, zoals Microsoft ( MSFT ) en Intel ( INTL ), bieden dividenden en hebben de capaciteit om hun dividend te verhogen dankzij hun ruime vrije cashflows, berekend als cashflows uit bedrijfsactiviteiten minus investeringsuitgaven. Deze bedrijven zijn volwassen en hebben niet zoveel kapitaal nodig om te groeien. Ze worden gekenmerkt door hoge winstmarges en sterke cashflows. Cash cows kunnen ook traaggroeiende bedrijven of bedrijfseenheden zijn met gevestigde merken in de branche.

Speciale overwegingen

In tegenstelling tot een melkkoe is een ster in de BCG-matrix een bedrijf of business unit die een hoog marktaandeel realiseert in snelgroeiende markten. Stars vereisen grote kapitaaluitgaven, maar kunnen aanzienlijke contanten genereren. Als een succesvolle strategie wordt aangenomen, kunnen sterren veranderen in geldkoeien. 

Vraagtekens zijn de business units met een laag marktaandeel in een snelgroeiende industrie. Ze hebben grote hoeveelheden contanten nodig om meer van hun positie op de markt te veroveren of te behouden. Afhankelijk van de strategie van het bedrijf, kunnen vraagtekens in een van de andere kwadranten terechtkomen.

Ten slotte zijn honden de business units met lage marktaandelen in markten met een lage groei. Er zijn geen grote investeringsvereisten en ze genereren geen grote kasstromen. Honden worden vaak afgebouwd in een poging de organisatie te redden.

Adblock
detector