24 juni 2021 9:58

Chief Financial Officer (CFO)

Wat is een Chief Financial Officer?

Een chief financial officer (CFO) is de senior executive die verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële handelingen van een bedrijf. De taken van de CFO omvatten het volgen van de cashflow en financiële planning, het analyseren van de financiële sterke en zwakke punten van het bedrijf en het voorstellen van corrigerende maatregelen.

De rol van een CFO is vergelijkbaar met die van een penningmeester of controller, omdat deze verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële en boekhoudkundige afdelingen en ervoor moet zorgen dat de financiële rapporten van het bedrijf accuraat zijn en tijdig worden ingevuld. Velen hebben een CMA-aanduiding.

Belangrijkste leerpunten

  • De chief financial officer van een bedrijf is de financiële controller op het hoogste niveau en regelt alles met betrekking tot cashflow en financiële planning.
  • De betekenis van CFO is simpelweg de initialen die staan ​​voor de titel chief financial officer.
  • Hoewel de rol van een CFO lonend kan zijn, zijn er juridische overwegingen die strikt moeten worden nageleefd.
  • CFO’s houden toezicht op belastingkwesties voor hun bedrijven.
  • Vaak is een CFO de op twee na hoogste positie in een bedrijf en speelt hij een cruciale rol in de strategische initiatieven van het bedrijf.

Hoe Chief Financial Officers werken

De CFO rapporteert aan de chief executive officer (CEO), maar heeft een aanzienlijke inbreng in de investeringen van het bedrijf, de kapitaalstructuur en hoe het bedrijf zijn inkomsten en uitgaven beheert. De CFO werkt samen met andere senior managers en speelt een sleutelrol in het algehele succes van een bedrijf, vooral op de lange termijn.

Wanneer de marketingafdeling bijvoorbeeld een nieuwe campagne wil lanceren, kan de CFO helpen om de campagne haalbaar te maken of input te geven over de middelen die voor de campagne beschikbaar zijn.In de financiële sector is een CFO de hoogste financiële positie binnen een bedrijf.

De CFO kan de CEO assisteren bij het maken van prognoses, kosten-batenanalyses en het verkrijgen van financiering voor verschillende initiatieven. In de financiële sector is een CFO de hoogste positie en in andere bedrijfstakken is het meestal de op twee na hoogste positie in een bedrijf. Een CFO kan CEO, Chief Operating Officer of president van een bedrijf worden.

De voordelen van CFO zijn

De CFO-rol is voortgekomen uit focus op compliance en kwaliteitscontrole tot bedrijfsplanning en procesveranderingen, en ze zijn een strategische partner voor de CEO. De CFO speelt een cruciale rol bij het beïnvloeden van de bedrijfsstrategie.

De Verenigde Staten zijn een internationaal financieel centrum en de wereldwijde economische groei verhoogt de werkgelegenheidsgroei in de Amerikaanse financiële sector. Bedrijven blijven hun winsten verhogen, wat leidt tot een vraag naar CFO’s. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics voorspelt dat de arbeidsvooruitzichten voor financiële managers tussen 2014 en 2024 met 7% zullen groeien.

Speciale overwegingen

De CFO moet nauwkeurige informatie rapporteren, omdat veel beslissingen zijn gebaseerd op de gegevens die ze verstrekken. De CFO is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële activiteiten van een bedrijf en houdt zich aan de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) die zijn opgesteld door de Securities and Exchange Commission (SEC) en andere regelgevende entiteiten.

CFO’s moeten zich ook houden aan regelgeving zoals de Sarbanes-Oxley Act die bepalingen bevat zoals fraudepreventie en het vrijgeven van financiële informatie.

Lokale, provinciale en federale overheden huren CFO’s in om toezicht te houden op belastingkwesties. Doorgaans is de CFO de contactpersoon tussen lokale bewoners en gekozen functionarissen op het gebied van boekhouding en andere uitgaven. De CFO bepaalt het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het beheer van overheidsgelden.

Veel Gestelde Vragen

Wat is een Chief Financial Officer (CFO)?

Een Chief Financial Officer (CFO) is een type senior corporate executive die verantwoordelijk is voor de algemene planning en het beheer van de financiële zaken van een bedrijf. Typische verantwoordelijkheden voor een CFO zijn onder meer het ontwikkelen van het bedrijfsbudget, de communicatie met de bank- en verzekeringspartners van het bedrijf en het adviseren van andere leidinggevenden over strategische kwesties met betrekking tot de financiën van het bedrijf. Vaak is de CFO ook verantwoordelijk voor het leiden van nieuwe investeringsinitiatieven, zoals de beslissing om door te gaan met nieuwe acquisities of kapitaaluitgaven (CapEx).

Hoe word je CFO?

Over het algemeen is de CFO-functie voorbehouden aan zeer ervaren professionals met een gevestigde staat van dienst in hun vakgebied. CFO’s zijn over het algemeen uitgerust met benamingen voor geavanceerde opleidingen, zoals de aanduiding Chartered Financial Analyst (CFA). Veel CFO’s hebben een professionele achtergrond op gebieden als boekhouding, investeringsbankieren of financiële analyse. Voor financiële professionals is de CFO een van de meest prestigieuze en goedbetaalde functies binnen een bedrijf.

Hoe verhoudt de CFO zich tot andere senior executive functies?

CFO’s moeten nauw samenwerken met de andere senior executives van een bedrijf, zoals de Chief Executive Officer (CEO) en Chief Operations Officer (COO). Deze leidinggevenden worden soms de “C-Suite” van het bedrijf genoemd, die het hoogste besluitvormingsniveau van het bedrijf vertegenwoordigen. Hoewel de CFO doorgaans ondergeschikt is aan de CEO in de bedrijfshiërarchie, zullen CFO’s over het algemeen de belangrijkste besluitvormer zijn over alle zaken binnen de financiële afdeling van hun bedrijf.