24 juni 2021 10:11

Burgerlijke schade

Wat zijn civiele schade?

Civiele schadevergoeding is een geldelijke vergoeding die wordt toegekend wanneer een persoon verlies lijdt als gevolg van onrechtmatig of nalatig handelen van een andere partij.

Belangrijkste leerpunten

  • Civiele schadevergoeding is een geldelijke vergoeding die wordt toegekend wanneer een persoon verlies lijdt als gevolg van onrechtmatig of nalatig handelen van een andere partij.
  • Civiele schadevergoeding is verschuldigd aan een winnende eiser door de verliezende verdachte in een civiele zaak die voor een rechtbank is behandeld.
  • Civiele schade kan compenserende, algemene, punitieve of een combinatie hiervan zijn.
  • De inschatting van aansprakelijkheid in civiele zaken hangt sterk af van het soort schade.

Inzicht in civiele schade

Civiele schadevergoeding is een geldelijke vergoeding die door de verliezende verdachte aan een winnende eiser verschuldigd is in een civiele zaak die voor een rechtbank is behandeld. Civiele schadevergoeding wordt toegekend wanneer een persoon gewond raakt of een verlies lijdt dat het gevolg is van onrechtmatig of nalatig handelen van een andere partij.

De bedoeling van het toekennen van civiele schadevergoeding is om eisers middelen toe te kennen die hen vóór hun verwondingen in hun toestand herstellen. Vanwege de aard van het verlies is een volledige restauratie wellicht niet mogelijk. De eiser kan schade hebben geleden in termen van schade aan persoonlijke eigendommen, lichamelijk letsel of het verlies van ondersteuning en kansen waar volledig herstel niet mogelijk is.

Soorten civiele schade

Civiele schade kan compenserende, algemene, punitieve of een combinatie hiervan zijn.

Compenserende schade omvat compensatie voor onkosten zoals medische rekeningen, juridische kosten, gederfde inkomsten en kosten in verband met het repareren of vervangen van beschadigde eigendommen. Algemene schadevergoeding omvat betaling voor niet-financiële schade, zoals pijn en lijden. Bestraffende schadevergoeding omvat de betaling van verliezen die zijn veroorzaakt door grove nalatigheid van een verweerder.

Aansprakelijkheid in burgerlijke zaken schatten

De inschatting van aansprakelijkheid in civiele zaken hangt sterk af van het soort schade. Het berekenen van de compenserende schadevergoeding is heel eenvoudig omdat de gevorderde schadevergoeding gelijk is aan de kosten van de eiser. Juridische kosten zijn onderdeel van de schadevergoeding, waardoor schikking in veel gevallen wenselijk is.

Algemene schade is moeilijker te voorspellen, hoewel er veel jurisprudentie en precedenten zijn om te helpen. Bestraffende schade is vaak het meest uitdagend om in te schatten. De bestraffende schadevergoeding kan veel hoger zijn als de verdachte zich schuldig maakt aan opzettelijk of nalatig wangedrag. Aan de andere kant beperken sommige staten de toekenning van bestraffende schade. Het is ook veel moeilijker om schadevergoeding te bewijzen.De inschatting van aansprakelijkheid in civiele zaken hangt sterk af van het soort schade.

Gevallen waarin civiele schade kan worden verlangd

Werkgelegenheid

Een persoon kan een kandidaat zijn voor een nieuwe baan die een hoger betaald salaris biedt. Als een andere partij handelt om die mogelijkheid ten onrechte weg te nemen, kan deze aansprakelijk worden gesteld voor civiele schade. De beledigende acties kunnen bestaan ​​uit het afleggen van valse verklaringen over de kandidaat, waardoor deze niet in aanmerking komen voor de functie. Het gederfde salaris kan worden gevorderd als civiele schadevergoeding die door de overtreder moet worden betaald.

Home Reparatie

Er kan civielrechtelijke schadevergoeding worden gevraagd voor het verlies van toegang tot een woning, zoals een huis of een voertuig. Stel dat een aannemer renovaties uitvoert aan een woning, maar door nalatigheid schade aan het huis veroorzaakt. De huiseigenaar zou civiele schade kunnen eisen voor de extra reparatiewerkzaamheden. Als de huiseigenaar ook elders onderdak moest zoeken vanwege de omvang van de schade die aan het onroerend goed is toegebracht, kunnen de kosten voor het vinden van andere accommodatie deel uitmaken van de civiele kosten.

Auto-botsing

Een vergelijkbare situatie zou zich kunnen voordoen bij reparaties aan een voertuig na een auto-ongeluk. De eiser kan een rechtszaak aanspannen om de auto in zijn oude staat te herstellen en ook een civiele schadevergoeding eisen voor kosten in verband met het niet hebben van het voertuig. Dit kunnen vergoedingen zijn die zijn betaald voor het gebruik van huurauto’s, openbaar vervoer of andere vervoersdiensten. Er kan aanvullende schadevergoeding worden gevraagd als de eiser kan aantonen dat het verlies van het voertuig ook invloed heeft gehad op hun vermogen om hun werktaken te vervullen en inkomen te verdienen.