24 juni 2021 10:28

Gemeengoed

Wat is een handelsartikel?

Een goed is een basisgoed dat in de handel wordt gebruikt en dat uitwisselbaar is met andere goederen van hetzelfde type. Grondstoffen worden meestal gebruikt als input bij de productie van andere goederen of diensten. De kwaliteit van een bepaald product kan enigszins verschillen, maar is in wezen uniform tussen producenten.

Wanneer ze op een beurs worden verhandeld, moeten grondstoffen ook voldoen aan bepaalde minimumnormen, ook wel bekend als een basisklasse. Ze hebben de neiging om van jaar tot jaar snel te veranderen.

Grondstoffen begrijpen

Het basisidee is dat er weinig verschil is tussen een product dat van de ene producent komt en hetzelfde product van een andere producent. Een vat olie is in principe hetzelfde product, ongeacht de producent.

Voor elektronica-artikelen daarentegen kunnen de kwaliteit en kenmerken van een bepaald product compleet verschillen, afhankelijk van de fabrikant. Enkele traditionele voorbeelden van grondstoffen zijn de volgende:

  • Granen
  • Goud
  • Rundvlees
  • Olie
  • Natuurlijk gas

Meer recentelijk is de definitie uitgebreid met financiële producten, zoals vreemde valuta en indexen. Technologische vooruitgang heeft er ook toe geleid dat nieuwe soorten goederen op de markt worden verhandeld. Bijvoorbeeld gsm-minuten en bandbreedte.

Belangrijkste leerpunten

  • Een artikel is een basisgoed dat in de handel wordt gebruikt en dat uitwisselbaar is met andere artikelen van hetzelfde type.
  • Grondstoffen worden meestal gebruikt als input bij de productie van andere goederen of diensten.
  • Beleggers en handelaren kunnen grondstoffen direct op de spotmarkt (contant) kopen en verkopen of via derivaten zoals futures en opties.
  • Het bezitten van grondstoffen in een bredere portefeuille wordt aangemoedigd als diversificatie en als afdekking tegen inflatie.

Kopers en producenten van grondstoffen

De verkoop en aankoop van grondstoffen wordt meestal uitgevoerd door middel van termijncontracten op beurzen die de hoeveelheid en de minimumkwaliteit van de verhandelde grondstof standaardiseren. De Chicago Board of Trade bepaalt bijvoorbeeld dat één tarwecontract voor 5.000 bushels is en geeft aan welke graansoorten kunnen worden gebruikt om aan het contract te voldoen.

Er zijn twee soorten handelaren die grondstoffenfutures verhandelen. De eerste zijn kopers en producenten van grondstoffen die grondstoffenfuturescontracten gebruiken voor de afdekkingsdoeleinden waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Deze handelaren maken of nemen de werkelijke grondstof in ontvangst wanneer het futurescontract afloopt. De tarweboer die een gewas plant, kan zich bijvoorbeeld indekken tegen het risico geld te verliezen als de prijs van tarwe daalt voordat het gewas is geoogst. De boer kan tarwefuturescontracten verkopen wanneer het gewas is geplant en een vooraf bepaalde prijs voor de tarwe garanderen op het moment dat het wordt geoogst.

Grondstofspeculanten

Het tweede type goederenhandelaar is de speculant. Dit zijn handelaren die op de grondstoffenmarkten handelen met als enig doel te profiteren van de volatiele prijsbewegingen. Deze handelaren zijn nooit van plan om de werkelijke grondstof te leveren of in ontvangst te nemen wanneer het futurescontract afloopt.

Veel van de futuresmarkten zijn erg liquide en hebben een hoge mate van dagelijkse range en volatiliteit, waardoor ze zeer verleidelijke markten zijn voor intraday traders. Veel van de indexfutures worden gebruikt door makelaars en portefeuillebeheerders om risico’s te compenseren. Aangezien grondstoffen doorgaans niet samen met aandelen- en obligatiemarkten worden verhandeld, kunnen sommige grondstoffen ook effectief worden gebruikt om een ​​beleggingsportefeuille te diversifiëren.

Grondstoffen als hedge voor inflatie

Grondstofprijzen stijgen doorgaans wanneer de inflatie toeneemt, en daarom komen investeerders er vaak naar toe voor hun bescherming in tijden van toenemende inflatie – met name onverwachte inflatie. Naarmate de vraag naar goederen en diensten toeneemt, stijgt de prijs van goederen en diensten, en grondstoffen worden gebruikt om die goederen en diensten te produceren. Omdat grondstoffenprijzen vaak stijgen met de inflatie, kan deze beleggingscategorie vaak dienen als afdekking tegen de verminderde koopkracht van de valuta.

Veel Gestelde Vragen

Wat zijn grondstoffen?

De term “waren” verwijst naar basisgoederen en -materialen die op grote schaal worden gebruikt en niet zinvol van elkaar worden onderscheiden. Voorbeelden van grondstoffen zijn vaten olie, schepel tarwe of megawattuur elektriciteit. Goederen zijn lange tijd een belangrijk onderdeel van de handel geweest, maar in de afgelopen decennia is de handel in waren steeds meer gestandaardiseerd. Tegenwoordig worden de meeste grondstoffen verhandeld op elektronische beurzen zoals de Chicago Board of Trade door middel van termijncontracten en andere afgeleide producten.

Wat is de relatie tussen grondstoffen en derivaten?

De moderne grondstoffenmarkt is sterk afhankelijk van afgeleide effecten, zoals termijncontracten en termijncontracten. Door middel van deze contracten kunnen kopers en verkopers gemakkelijk en in grote hoeveelheden met elkaar zaken doen zonder noodzakelijkerwijs de fysieke goederen zelf te hoeven ruilen. In feite zijn veel van de kopers en verkopers van grondstoffenderivaten niet van plan de grondstoffen fysiek af te leveren of aan te nemen. In plaats daarvan speculeren ze op de prijsbewegingen van de onderliggende grondstoffen voor doeleinden zoals risico-afdekking en inflatiebescherming.

Wat bepaalt de grondstoffenprijzen?

Zoals alle activa worden grondstoffenprijzen uiteindelijk bepaald door vraag en aanbod. Een bloeiende economie kan bijvoorbeeld leiden tot een grotere vraag naar olie en andere energiedragers. Als het aanbod van die waren niet voldoende zou toenemen vóór deze toename van de vraag, zou de prijs van die waren stijgen. Omgekeerd kunnen economische schokken die de vraag naar een bepaald product tijdelijk onderdrukken, ervoor zorgen dat de prijs van dat product snel daalt, vooral als de producenten van dat product niet op voorhand hun aanbod konden verminderen. Als al het andere gelijk is, neigen de grondstoffenprijzen ook te stijgen wanneer beleggers meer inflatie aan de horizon verwachten, aangezien grondstoffen vaak worden gezien als een inflatie-afdekking.

 

Adblock
detector