24 juni 2021 11:57

Vraag-pull inflatie

Wat is ‘demand-pull’-inflatie?

Vraaginflatie is de opwaartse druk op de prijzen die volgt op een tekort aan aanbod, een toestand die economen omschrijven als “te veel dollars die te weinig goederen najagen”.

Belangrijkste leerpunten

  • Wanneer de vraag het aanbod overtreft, zijn hogere prijzen het resultaat. Dit is demand-pull inflatie.
  • Een laag werkloosheidspercentage is over het algemeen ongetwijfeld goed, maar het kan inflatie veroorzaken omdat meer mensen een hoger besteedbaar inkomen hebben.
  • Verhoogde overheidsuitgaven zijn ook goed voor de economie, maar kunnen leiden tot schaarste van sommige goederen en inflatie zal volgen.

Inzicht in demand-pull inflatie

De term demand-pull inflatie beschrijft meestal een wijdverbreid fenomeen. Dat wil zeggen, wanneer de vraag van de consument groter is dan het beschikbare aanbod van vele soorten consumptiegoederen, treedt een inflatie op van de vraag, waardoor de kosten van levensonderhoud in het algemeen stijgen.

Vraag-aantrekkende inflatie is een grondbeginsel van de keynesiaanse economie dat de effecten beschrijft van een onbalans in totale vraag en aanbod. Wanneer de totale vraag in een economie sterk opweegt tegen het totale aanbod, gaan de prijzen omhoog. Dit is de meest voorkomende oorzaak van inflatie.

In de keynesiaanse economische theorie leidt een toename van de werkgelegenheid tot een toename van de totale vraag naar consumptiegoederen. Als antwoord op de vraag, nemen bedrijven meer mensen in dienst, zodat ze hun output kunnen verhogen. Hoe meer mensen bedrijven inhuren, hoe meer werkgelegenheid toeneemt. Uiteindelijk overtreft de vraag naar consumptiegoederen het vermogen van fabrikanten om ze te leveren.

Er zijn vijf oorzaken voor demand-pull inflatie :

  1. Een groeiende economie : als consumenten zich zelfverzekerd voelen, geven ze meer uit en gaan ze meer schulden aan. Dit leidt tot een gestage toename van de vraag, wat resulteert in hogere prijzen.  
  2. Activa-inflatie : een plotselinge stijging van de export dwingt een onderwaardering van de betrokken valuta’s af.
  3. Overheidsuitgaven : als de overheid vrijer uitgeeft, gaan de prijzen omhoog.
  4. Inflatieverwachtingen : Bedrijven kunnen hun prijzen verhogen in afwachting van inflatie in de nabije toekomst.
  5. Meer geld in het systeem : een uitbreiding van de geldhoeveelheid met te weinig goederen om te kopen, zorgt ervoor dat de prijzen stijgen.

Vraag-pull inflatie vs. kosten-push inflatie

Cost-push inflatie treedt op wanneer geld van de ene economische sector naar de andere wordt overgebracht. Concreet wordt een stijging van de productiekosten zoals grondstoffen en lonen onvermijdelijk doorberekend aan de consument in de vorm van hogere prijzen voor eindproducten.

Vraag-pull en kosten-push inflatie bewegen praktisch op dezelfde manier, maar ze werken op verschillende aspecten van het systeem. Vraag-aantrekkende inflatie toont de oorzaken van prijsstijgingen aan. Cost-push inflatie laat zien hoe inflatie, als ze eenmaal begint, moeilijk te stoppen is.In goede tijden huren bedrijven meer in. Maar uiteindelijk kan de hogere consumentenvraag de productiecapaciteit overtreffen, wat tot inflatie kan leiden.

Vraag-pull inflatie voorbeeld

Stel dat de economie zich in een hoogconjunctuur bevindt en dat het werkloosheidspercentage naar een nieuw dieptepunt daalt. Ook de rentetarieven staan ​​op een dieptepunt. De federale overheid, die ernaar streeft meer benzineslurpende auto’s van de weg te krijgen, introduceert een speciale belastingvermindering voor kopers van zuinige auto’s. De grote autobedrijven zijn enthousiast, hoewel ze niet in één keer op zo’n samenvloeiing van optimistische factoren hadden gerekend.

De vraag naar veel automodellen gaat de pan uit, maar de fabrikanten kunnen ze letterlijk niet snel genoeg maken. De prijzen van de meest populaire modellen stijgen en koopjes zijn zeldzaam. Het resultaat is een stijging van de gemiddelde prijs van een nieuwe auto.

Het zijn echter niet alleen auto’s die worden getroffen. Met bijna iedereen betaald werk en lage leentarieven, nemen de consumentenuitgaven voor veel goederen toe boven het beschikbare aanbod. Dat is demand-pull inflatie in actie.

Adblock
detector