24 juni 2021 13:49

Financiële rekening

Wat is een financiële rekening?

In de macro-economie is een financiële rekening een onderdeel van de betalingsbalans van een land dat vorderingen op of verplichtingen jegens niet-ingezetenen dekt, met name met betrekking tot financiële activa. Componenten van financiële rekeningen omvatten directe investeringen, portefeuille-investeringen en reserves, uitgesplitst naar sector.

Wanneer ze worden geregistreerd in de betalingsbalans van een land, zijn vorderingen van niet-ingezetenen op de financiële activa van ingezetenen passiva, terwijl claims van ingezetenen tegen niet-ingezetenen activa zijn.

Financiële rekeningen uitgelegd

De financiële rekening is een volgmechanisme voor verschuivingen in het internationale bezit van activa en bestaat uit twee subrekeningen. De eerste subrekening omvat het binnenlandse eigendom van buitenlandse activa, zoals deposito’s van buitenlandse banken en effecten in buitenlandse bedrijven. De tweede subrekening omvat buitenlands eigendom van binnenlandse activa, zoals de aankoop van staatsobligaties door buitenlandse entiteiten of leningen die door buitenlandse instellingen aan binnenlandse banken worden verstrekt.

Als het binnenlandse eigendom van buitenlandse activa van de financiële rekening toeneemt, verhoogt dit de totale financiële rekening. Als het buitenlandse eigendom van binnenlandse activa toeneemt, verlaagt dit de totale financiële rekening; de totale financiële rekening neemt toe wanneer het buitenlandse eigendom van binnenlandse activa afneemt.

Belangrijkste leerpunten

  • Een financiële rekening is een onderdeel van de betalingsbalans van een land dat vorderingen op of verplichtingen jegens niet-ingezetenen dekt, met name met betrekking tot financiële activa.
  • Componenten van financiële rekeningen omvatten directe investeringen, portefeuille-investeringen en reserves uitgesplitst naar sector.
  • De financiële rekening omvat financiële activa zoals goud, valuta, derivaten, bijzondere trekkingsrechten, aandelen en obligaties.

Kapitaal versus lopende rekeningen

De financiële rekening verschilt van de kapitaalrekening doordat de kapitaalrekening overdrachten van kapitaalgoederen registreert. Transacties op de kapitaalrekening hebben geen invloed op de productieniveaus van een land, de spaarquote of het totale inkomen.

De lopende rekening is een weerspiegeling van de huidige handelsbalans van het land, gecombineerd met het netto-inkomen en directe betalingen, en meet de import en export van goederen en diensten. In combinatie met de financiële en kapitaalrekeningen vormen de drie rekeningen de betalingsbalans van een land.

Transactie-opname

De financiële rekening omvat financiële activa zoals goud, valuta, derivaten, bijzondere trekkingsrechten, aandelen en obligaties. Tijdens een complexe transactie die zowel kapitaalgoederen als financiële aanspraken bevat, kan een land een deel van een transactie op zijn kapitaalrekening boeken en het andere deel op zijn lopende rekening.

Omdat posten in de financiële rekening nettoboekingen zijn die tegoeden verrekenen met debiteringen, verschijnen ze mogelijk niet in de betalingsbalans van een land, zelfs niet als er transacties plaatsvinden tussen ingezetenen en niet-ingezetenen.

Risico’s en voordelen van verbeterde toegang

Het vergemakkelijken van de toegang tot de hoofdstad van een land wordt beschouwd als onderdeel van een bredere beweging naar economische liberalisering, en een meer geliberaliseerde financiële rekening opent een land voor kapitaalmarkten.

Het verminderen van beperkingen op de financiële rekening brengt echter risico’s met zich mee. Hoe meer de economie van een land is geïntegreerd met andere economieën over de hele wereld, hoe groter de kans dat economische problemen in het buitenland de binnenlandse situatie zullen beïnvloeden. Dit mogelijke resultaat wordt afgewogen tegen de mogelijke voordelen: lagere financieringskosten, toegang tot wereldwijde kapitaalmarkten en verhoogde efficiëntie.

 

Adblock
detector