24 juni 2021 14:23

Doorsturen Premium

Wat is een doorstuurpremie?

Een termijnpremie is een situatie waarin de termijnprijs of verwachte toekomstige prijs voor een valuta hoger is dan de spotprijs. Het is een indicatie van de markt dat de huidige binnenlandse wisselkoers zal stijgen ten opzichte van de andere valuta.

Deze omstandigheid kan verwarrend zijn, omdat een stijgende wisselkoers betekent dat de valuta in waarde daalt.

Belangrijkste leerpunten

  • Een termijnpremie is een situatie waarin de termijnprijs of verwachte toekomstige prijs voor een valuta hoger is dan de spotprijs.
  • Een termijnpremie wordt vaak gemeten als het verschil tussen de huidige spotkoers en de termijnkoers.
  • Wanneer een termijnpremie negatief is, is deze gelijk aan een korting.

Inzicht in termijnpremies

Een termijnpremie wordt vaak gemeten als het verschil tussen de huidige spotkoers en de termijnkoers, dus het is redelijk om aan te nemen dat de toekomstige spotkoers gelijk zal zijn aan de huidige termijnkoers. Volgens de wisselkoerstheorie van de forward verwachting, zal de huidige spotkoers op futures de toekomstige spotkoers zijn. Deze theorie is geworteld in empirische studies en is een redelijke veronderstelling over een lange tijdshorizon.Doorgaans weerspiegelt een termijnpremie mogelijke veranderingen die voortvloeien uit verschillen in de rentevoet tussen de twee valuta’s van de twee betrokken landen.

Valutatermijn wisselkoersen  zijn vaak verschillend van de contante wisselkoers voor de valuta. Als de termijnkoers voor een valuta hoger is dan de contante koers, bestaat er een premie voor die valuta. Er vindt een korting plaats wanneer de termijnkoers lager is dan de contante koers.

Berekening forward rate premie

De basis van het berekenen van een termijnkoers vereist zowel de huidige spotprijs van het valutapaar als de rentetarieven in de twee landen (zie hieronder). Beschouw dit voorbeeld van een uitwisseling tussen de Japanse yen en de Amerikaanse dollar eens:

  • De negentig dagen durende koers van de yen naar de dollar (¥ / $) is 109,50.
  • De contante koers ¥ / $ koers is = 109,38.
  • Berekening voor  geannualiseerde termijnpremie = ((109,50-109,38 ÷ 109,38) x (360 ÷ 90) x 100% = 0,44%

In dit geval is de dollar “sterk” ten opzichte van de yen, aangezien de termijnwaarde van de dollar de contante waarde overschrijdt met een premie van 0,12 yen per dollar. De yen zou met een korting worden verhandeld omdat de verwachte waarde met betrekking tot dollars lager is dan de contante koers.

Om de termijnkorting voor de yen te berekenen, moet u eerst de termijnkoersen en de contante koersen voor de yen berekenen in de verhouding dollars per yen.