24 juni 2021 15:07

Bruto inkomen

Wat is bruto inkomen?

Het bruto-inkomen voor een persoon – ook wel bekend als brutoloon als het wordt betaald – is het totale salaris van het individu van zijn of haar werkgever vóór belastingen of andere inhoudingen. Dit omvat inkomsten uit alle bronnen en is niet beperkt tot inkomsten die in contanten worden ontvangen;het omvat ook ontvangen eigendommen of ontvangen diensten. Bruto jaarinkomen is het bedrag dat een persoon in een jaar verdient vóór belastingen en omvat inkomen uit alle bronnen. 

Voor bedrijven is het bruto-inkomen uitwisselbaar met de brutomarge of brutowinst. Het bruto-inkomen van een bedrijf, te vinden in de winst-en-verliesrekening, is de opbrengst uit alle bronnen minus de kosten van verkochte goederen (COGS) van het bedrijf

Belangrijkste leerpunten

  • Bruto inkomen voor een individu bestaat uit inkomen uit loon en salaris plus andere vormen van inkomen, waaronder pensioenen, rente, dividenden en huurinkomsten.
  • Bruto-inkomen voor een bedrijf, ook wel brutowinst of brutomarge genoemd, omvat de bruto-inkomsten van het bedrijf minus de kosten van verkochte goederen, maar omvat niet alle andere kosten die gemoeid zijn met het runnen van het bedrijf.
  • Individueel bruto-inkomen maakt deel uit van een aangifte inkomstenbelasting en wordt – na bepaalde aftrekposten en vrijstellingen – gecorrigeerd bruto-inkomen en vervolgens belastbaar inkomen.

Inzicht in bruto-inkomen

Individueel bruto inkomen

Het bruto-inkomen van een persoon wordt gebruikt door kredietverstrekkers of verhuurders om te bepalen of die persoon een waardige lener of huurder is. Bij het indienen van federale en nationale inkomstenbelastingen is het bruto-inkomen het startpunt voordat aftrekkingen worden afgetrokken om het verschuldigde belastingbedrag te bepalen.

Voor individuen omvat de metriek voor het bruto-inkomen die wordt gebruikt in de aangifte inkomstenbelasting niet alleen het loon of salaris, maar ook andere vormen van inkomen, zoals fooien, vermogenswinsten, huurbetalingen, dividenden, alimentatie, pensioen en rente. Na aftrek van bovengrens belastingaftrekposten, wordt het resultaat gecorrigeerd bruto-inkomen (AGI).

Als we verder gaan op het belastingformulier, worden onder de streepjes aftrekposten van AGI afgetrokken en resulteren in een belastbaar inkomen. Na het toepassen van toegestane aftrekkingen of vrijstellingen, kanhet resulterende belastbare inkomen aanzienlijk lager zijn dan het bruto-inkomen van een persoon.

Er zijn inkomstenbronnen die voor belastingdoeleinden niet tot het bruto-inkomen worden gerekend, maar die wel kunnen worden meegerekend bij de berekening van het bruto-inkomen voor een geldschieter of schuldeiser. Gemeenschappelijke niet-belastbare inkomstenbronnen zijn bepaalde socialezekerheidsuitkeringen,  uitbetalingen van levensverzekeringen,  sommige erfenissen of schenkingen,  en staats- of gemeentelijke obligatierente. 

Bruto-inkomen van bedrijven

Het bruto-inkomen of de brutowinstmarge van een bedrijf is de eenvoudigste maatstaf voor de winstgevendheid van het bedrijf. Hoewel de metriek voor het bruto-inkomen de directe kosten voor het produceren of leveren van goederen en diensten omvat, omvat het geen andere kosten die verband houden met verkoopactiviteiten, administratie, belastingen en andere kosten die verband houden met het runnen van het totale bedrijf.

Voorbeeld van individueel bruto inkomen

Stel dat een persoon een jaarsalaris van $ 75.000 heeft, $ 1.000 per jaar aan rente genereert van een spaarrekening, $ 500 per jaar aan stockdividenden ontvangt en $ 10.000 per jaar ontvangt uit inkomen uit huurwoningen. Hun bruto jaarinkomen is $ 86.500.

Voorbeeld van bruto zakelijk inkomen

Bruto-inkomen is een regelitem dat soms wordt opgenomen in de resultatenrekening van een bedrijf,  maar dat niet vereist is. Indien niet weergegeven, wordt deze berekend als bruto-inkomsten minus COGS.

Bruto-inkomen wordt ook wel brutomarge genoemd. Dan is er de brutowinstmarge, die correcter is gedefinieerd als een percentage, en wordt gebruikt als een winstgevendheidsmetriek. Het bruto-inkomen van een bedrijf laat zien hoeveel geld het heeft verdiend aan zijn producten of diensten na aftrek van de directe kosten om het product te maken of de dienst te verlenen.

 

Adblock
detector