24 juni 2021 17:20

Oprichting

Wat is oprichting?

Oprichting is het juridische proces dat wordt gebruikt om een ​​rechtspersoon of bedrijf te vormen. Een bedrijf is de resulterende juridische entiteit die de activa en inkomsten van het bedrijf scheidt van zijn eigenaren en investeerders.

Bedrijven kunnen in bijna alle landen ter wereld worden opgericht en worden meestal als zodanig geïdentificeerd door termen als “Inc.” te gebruiken. of “Limited (Ltd.)” in hun naam. Het is het proces waarbij een bedrijfsentiteit juridisch gescheiden wordt verklaard van de eigenaren.

Belangrijkste leerpunten

  • Oprichting is de manier waarop een bedrijf formeel wordt georganiseerd en officieel tot stand komt.
  • Het oprichtingsproces omvat het schrijven van een document dat bekend staat als de statuten en het opsommen van de aandeelhouders van het bedrijf.
  • In een bedrijf worden de activa en kasstromen van de bedrijfsentiteit gescheiden gehouden van die van de eigenaren en investeerders, wat een beperkte aansprakelijkheid wordt genoemd.

Hoe de oprichting werkt

Oprichting heeft veel voordelen voor een bedrijf en zijn eigenaren, waaronder:

  1. Beschermt de activa van de eigenaar tegen de verplichtingen van het bedrijf.
  2. Maakt een gemakkelijke overdracht van eigendom aan een andere partij mogelijk.
  3. Realiseert vaak een lager belastingtarief dan op het persoonlijk inkomen.
  4. Ontvangt doorgaans mildere belastingbeperkingen op voorwaartse verliescompensatie.
  5. Kan kapitaal ophalen door de verkoop van aandelen.

Bedrijven zijn over de hele wereld het meest gebruikte juridische voertuig om een ​​bedrijf te runnen. Hoewel de juridische details van de oprichting en organisatie van een bedrijf van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen, hebben de meeste bepaalde elementen gemeen.

De oprichting en organisatie van bedrijven

Oprichting omvat het opstellen van ” statuten “, waarin het primaire doel van het bedrijf en de locatie worden vermeld, samen met het aantal aandelen en de aandelenklasse die worden uitgegeven, indien van toepassing. Een gesloten vennootschap zou bijvoorbeeld geen aandelen uitgeven. Bedrijven zijn eigendom van hun aandeelhouders. Kleine bedrijven kunnen één aandeelhouder hebben, terwijl zeer grote en vaak beursgenoteerde bedrijven enkele duizenden aandeelhouders kunnen hebben.

In de regel zijn de aandeelhouders alleen verantwoordelijk voor de betaling van hun eigen aandelen. Als eigenaren hebben de aandeelhouders recht op de winst van het bedrijf, meestal in de vorm van dividenden. De aandeelhouders kiezen ook de bestuurders van het bedrijf.

De bestuurders van het bedrijf zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze zijn een zorgplicht verschuldigd aan het bedrijf en moeten in het beste belang handelen. Ze worden meestal jaarlijks gekozen. Kleinere bedrijven kunnen één bestuurder hebben, terwijl grotere vaak een bestuur hebben dat uit een tiental of meer bestuurders bestaat. Behalve in geval van fraude of specifieke fiscale statuten, zijn de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Andere voordelen van oprichting

Oprichting creëert in feite een beschermende zeepbel van beperkte aansprakelijkheid, vaak een bedrijfssluier genoemd, rond de aandeelhouders en bestuurders van een bedrijf. Als zodanig kunnen opgerichte bedrijven de risico’s nemen die groei mogelijk maken zonder de aandeelhouders, eigenaren en bestuurders bloot te stellen aan persoonlijke financiële aansprakelijkheid buiten hun oorspronkelijke investeringen in het bedrijf.

Adblock
detector