24 juni 2021 17:36

Verzekeringsdekking

Wat is een verzekeringsdekking?

Verzekeringsdekking is het bedrag aan risico of aansprakelijkheid dat voor een persoon of entiteit wordt gedekt door middel van verzekeringsdiensten. Verzekeringsdekking, zoals autoverzekeringen, hole-in-one-verzekering – wordt afgegeven door een verzekeraar in geval van onvoorziene gebeurtenissen.

Belangrijkste leerpunten

 • Verzekeringsdekking verwijst naar het bedrag aan risico of aansprakelijkheid dat wordt gedekt voor een persoon of entiteit door middel van verzekeringsdiensten.
 • De meest voorkomende soorten verzekeringen zijn onder meer autoverzekeringen, levensverzekeringen en huiseigenarenverzekeringen.
 • Verzekeringsdekking helpt consumenten financieel te herstellen van onverwachte gebeurtenissen, zoals auto-ongelukken of het verlies van een inkomensproducerende volwassene die een gezin onderhoudt.
 • In ruil voor verzekeringsdekking is de verzekerde verantwoordelijk voor het betalen van premies aan de verzekeringsmaatschappij.

Inzicht in verzekeringsdekking

Verzekeringsdekking helpt consumenten financieel te herstellen van onverwachte gebeurtenissen, zoals auto-ongelukken of het verlies van een inkomensproducerende volwassene die een gezin onderhoudt. In ruil voor deze dekking betaalt de verzekerde een premie aan de verzekeringsmaatschappij. Verzekeringsdekking en de kosten ervan worden vaak bepaald door meerdere factoren.

Premies zijn een manier voor de verzekeringsmaatschappij om risico’s te beheersen. Als de kans groter is dat een verzekeringsmaatschappij geld moet uitbetalen voor een claim, kunnen ze dat risico compenseren door een hogere premie in rekening te brengen.

De meeste verzekeraars rekenen bijvoorbeeld hogere premies voor jonge mannelijke chauffeurs, omdat verzekeraars de kans achten dat jonge mannen bij een ongeval betrokken worden groter dan bijvoorbeeld een getrouwde man van middelbare leeftijd met jarenlange rijervaring.

Tip

Verzekeringsmaatschappijen gebruiken het acceptatieproces om uw risico te beoordelen en gebruiken de informatie die ze verzamelen om uw premies vast te stellen.

Belangrijkste soorten verzekeringsdekking

Er zijn verschillende soorten verzekeringen die iemand nodig kan hebben. Hier zijn enkele van de meest voorkomende opties om uzelf en uw eigendom te verzekeren.

Autoverzekering

Een autoverzekering kan u beschermen in geval van een ongeval. In alle 50 staten, met uitzondering van New Hampshire, zijn chauffeurs verplicht om een ​​minimumbedrag aan aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dit omvat zowel aansprakelijkheidsdekking voor lichamelijk letsel als aansprakelijkheid voor materiële schade. Aansprakelijkheidsdekking voor lichamelijk letsel vergoedt de medische kosten van een andere persoon als ze gewond zijn geraakt bij een ongeval waarvoor u de schuld hebt. Aansprakelijkheidsdekking voor eigendomsschade betaalt voor schade aan eigendommen van iemand anders wanneer u een fout hebt begaan bij een ongeval.

Afhankelijk van waar u woont, moet u mogelijk ook beschikken over:

Premies voor autoverzekeringen zijn doorgaans afhankelijk van het rijgedrag van de verzekerde. Een record zonder ongevallen of ernstige verkeersovertredingen kan leiden tot een lagere premie. Chauffeurs met een geschiedenis van ongevallen of ernstige verkeersovertredingen kunnen hogere premies betalen. Evenzo, omdat volwassen chauffeurs doorgaans minder ongevallen hebben dan minder ervaren chauffeurs, rekenen verzekeraars doorgaans meer aan voor chauffeurs jonger dan 25 jaar.

Als een persoon zijn auto bestuurt voor zijn werk of doorgaans lange afstanden aflegt, betaalt hij over het algemeen meer voor autoverzekeringspremies, omdat zijn grotere kilometers eveneens zijn kansen op ongevallen vergroten. Mensen die minder autorijden, betalen minder.

Wegens hogere percentages vandalisme, diefstallen en ongevallen betalen stadsbestuurders hogere premies dan mensen die in kleine steden of op het platteland wonen. Andere factoren die van land tot land verschillen, zijn onder meer de kosten en frequentie van rechtszaken, medische zorg en reparatiekosten, de prevalentie van autoverzekeringsfraude en weertrends.

Tip

Opties om geld te besparen op premies voor autoverzekeringen zijn onder meer vragen naar kortingen voor veilige chauffeurs en het bundelen van dekking met huiseigenaren of andere soorten verzekeringen.

Levensverzekeringsdekking

Levensverzekeringen zijn bedoeld om uw dierbaren een zekere mate van financiële zekerheid te bieden als u overlijdt. Met deze polissen kunt u een primaire begunstigde en een of meer voorwaardelijke begunstigden noemen die een uitkering bij overlijden ontvangen als u overlijdt.

Een permanente levensverzekering dekt u zolang uw premies worden betaald, wat zich effectief kan vertalen in levenslange dekking. Een permanente levensverzekering kan u ook in staat stellen om in de loop van de tijd een contante waarde op te bouwen waartegen u indien nodig kunt lenen.

Soorten permanente levensverzekeringen zijn onder meer:

 • Hele leven
 • Universeel leven
 • Variabele levensduur
 • Variabel universeel leven

Bij elk type levensverzekering (dwz termijn of permanent) kunt u het bedrag van de uitkering bij overlijden kiezen dat u uw begunstigden wilt laten ontvangen, dwz $ 500.000, $ 1 miljoen of zelfs meer. Tussen overlijdensrisicoverzekeringen en permanente levensverzekeringen biedt overlijdensrisicoverzekeringen de neiging om lagere premiekosten te bieden, omdat u slechts gedurende een bepaalde periode verzekerd bent.

Premies kunnen afhankelijk zijn van de leeftijd van de verzekerde en hun geslacht. Omdat jongere mensen minder snel overlijden dan ouderen, betalen jongere mensen doorgaans lagere levensverzekeringskosten. En aangezien vrouwen doorgaans langer leven dan mannen, betalen vrouwen doorgaans lagere premies.

Belangrijk

Door risicovol gedrag te vertonen, zoals een potentieel gevaarlijke hobby of het gebruik van drugs en alcohol, kunnen de premies voor levensverzekeringen hoger worden.

Gezondheid is een andere belangrijke factor bij het bepalen van de kosten van levensverzekeringen. Mensen met een goede gezondheid betalen doorgaans lagere premies voor levensverzekeringen. Zo is de kans om te overlijden voor een persoon met een 30-jarige polis groter dan de kans om te overlijden voor een persoon met een 10-jarige polis.

Een voorgeschiedenis van chronische ziekten of andere mogelijke gezondheidsproblemen bij een persoon of familie, zoals hartaandoeningen of kanker, kan ertoe leiden dat hogere premies worden betaald. Obesitas, alcoholgebruik of roken kunnen ook de tarieven beïnvloeden. Een aanvrager ondergaat meestal een medisch onderzoek om te bepalen of hij een hoge bloeddruk heeft of andere tekenen van mogelijke gezondheidsproblemen die kunnen leiden tot vroegtijdig overlijden voor de aanvrager en een verhoogd risico voor de verzekeringsmaatschappij.

Tip

Met geen levensverzekeringen voor examens kunt u het medisch onderzoek overslaan, maar u betaalt mogelijk hogere premiekosten.

Verzekering voor huizenbezitters

De verzekering van de huiseigenaar is bedoeld om u te beschermen tegen financiële verliezen die verband houden met gedekte incidenten waarbij uw huis betrokken is. De verzekering van een doorsnee huiseigenaar dekt bijvoorbeeld zowel de woning als de inboedel in geval van:

 • Brand
 • Diefstal / vandalisme
 • Bliksem
 • wees gegroet
 • Wind

Uw polis kan betalen voor reparaties aan uw huis of in extreme gevallen voor de wederopbouw van het huis. De verzekering van de huiseigenaar kan ook betalen om verloren of beschadigde eigendommen te vervangen, evenals vervanging of reparatie van bijbehorende structuren, zoals een garage of een opslagloods.

De verzekeringspremies van de huiseigenaar kunnen afhankelijk zijn van de waarde van de woning, de verzekeringsdekking en de locatie van de woning. U kunt bijvoorbeeld meer een huis verzekeren dat in een gebied woont dat vatbaar is voor orkanen of tornado’s.

Belangrijk

De standaardverzekeringen van huiseigenaren dekken doorgaans geen gebeurtenissen zoals aardbevingen of schade door overstromingen. U moet een afzonderlijke dekking aanschaffen om tegen die scenario’s te worden beschermd.