24 juni 2021 17:39

Renteaftrek

Wat is de renteaftrek?

Renteaftrek leidt tot een verlaging van het belastbaar inkomen. Als een belastingplichtige of een bedrijf rente betaalt, kan de rente in bepaalde gevallen worden afgetrokken van de belastingplichtige inkomsten. Enkele voorbeelden van aftrekbare rentebetalingen zijn:

Rentebetalingen voor een hypotheek op een huurwoning kunnen ook worden afgetrokken van de exploitatiekosten van de huur.  Renteaftrek is in de eerste plaats toegestaan ​​om het eigenwoningbezit en investeringsactiviteiten aan te moedigen.

Bedrijven ontvangen ook een aftrek van hun belastbare inkomsten in de vorm van obligatierente. Als een bedrijf obligaties heeft uitgegeven – die in wezen een lening aan het bedrijf zijn – zal de organisatie rente over die leningen moeten betalen. De rente die aan obligatiehouders wordt betaald, verlaagt de inkomsten van het bedrijf en verlaagt daarom het bedrag aan belastbaar inkomen dat het bedrijf zal claimen.

Hoe de renteaftrek werkt

Renteaftrek voor particulieren kent enkele beperkingen. U moet uw aftrekposten specificeren opSchedule E.

Renteaftrek voor bedrijven staat niet voor dezelfde keuze tussen specificeren of het nemen van een standaardaftrek. In de VS is de rente die aan obligatiehouders wordt betaald een aftrekbare uitgave, samen met andere bedrijfskosten voordat het belastbaar inkomen of de winst wordt bepaald. In wezen wordt de rente die aan obligatiebeleggers wordt betaald, beschouwd als een ander soort bedrijfskosten.

 

Adblock
detector