24 juni 2021 19:01

Investeringen op lange termijn

Wat zijn langetermijninvesteringen?

Een langetermijninvestering is een rekening aan de actiefzijde van de balans van een bedrijf die de investeringen van het bedrijf vertegenwoordigt, inclusief aandelen, obligaties, onroerend goed en contanten. Langetermijninvesteringen zijn activa die een bedrijf langer dan een jaar wil aanhouden.

De langetermijnbeleggingsrekening verschilt grotendeels van de kortetermijnbeleggingsrekening doordat de kortetermijnbeleggingen hoogstwaarschijnlijk worden verkocht, terwijl de langetermijnbeleggingen jarenlang niet worden verkocht en in sommige gevallen nooit worden verkocht.

Langetermijnbelegger zijn, betekent dat u bereid bent een bepaald risico te nemen om mogelijk hogere beloningen na te streven en dat u het zich kunt veroorloven om gedurende een langere periode geduldig te zijn. Het suggereert ook dat u voldoende kapitaal beschikbaar heeft om het zich te veroorloven om een ​​bepaald bedrag voor een lange periode vast te leggen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een langetermijninvestering is een rekening die een bedrijf ten minste een jaar wil bewaren, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en contanten.
  • De rekening verschijnt aan de activazijde van de balans van een bedrijf.
  • Langetermijnbeleggers zijn over het algemeen bereid meer risico te nemen voor hogere opbrengsten.
  • Deze verschillen van kortetermijninvesteringen, die bedoeld zijn om binnen een jaar te worden verkocht.

Uitleg over langetermijninvesteringen

Een veel voorkomende vorm van langetermijninvesteringen doet zich voor wanneer bedrijf A grotendeels in bedrijf B investeert en een aanzienlijke invloed op bedrijf B verkrijgt zonder een meerderheid van de stemgerechtigde aandelen te hebben. In dat geval zou de aankoopprijs worden weergegeven als een langetermijninvestering.

Wanneer een holdingmaatschappij of ander bedrijf obligaties of gewone aandelen koopt als investering, heeft de beslissing om deze al dan niet als korte of lange termijn te classificeren enkele vrij belangrijke implicaties voor de manier waarop die activa op de balans worden gewaardeerd. Kortetermijnbeleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde en eventuele waardedalingen worden als verlies verantwoord.

Waardestijgingen worden echter pas verantwoord als het item is verkocht. Daarom heeft de balansclassificatie van beleggingen – of het nu gaat om langetermijn- of kortetermijnbeleggingen – een directe impact op het nettoresultaat dat wordt gerapporteerd in de resultatenrekening.

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

Als een entiteit van plan is een investering aan te houden totdat deze vervallen is en de onderneming kan aantonen dat zij daartoe in staat is, wordt de investering aangemerkt als “aangehouden tot einde looptijd”. De investering wordt geboekt tegen kostprijs, hoewel eventuele premies of disagio’s worden afgeschreven over de looptijd van de investering.

Een klassieke tot einde looptijd aangehouden investering was bijvoorbeeld de aankoop van PayPal door eBay in 2002. Toen PayPal zijn infrastructuur en gebruikersbestand aanzienlijk had uitgebreid, werd het in 2015 als een eigen bedrijf uitgesplitst met een overeenkomst van vijf jaar om de verwerking voort te zetten. betalingen voor eBay. Deze investering hielp PayPal groeien en gaf eBay tegelijkertijd het voordeel dat het bijna twee decennia lang een betalingsverwerkingsoplossing van wereldklasse had.

De langetermijninvestering kan worden afgeschreven om een ​​waardevermindering correct weer te geven. Er is echter mogelijk geen aanpassing voor tijdelijke marktschommelingen. Aangezien beleggingen een einddatum moeten hebben, mogen aandelen niet worden geclassificeerd als aangehouden tot einde looptijd.

Beschikbaar voor verkoop en handelsinvesteringen

Investeringen die worden aangehouden met de bedoeling om binnen een jaar door te verkopen om op korte termijn winst te behalen, worden geclassificeerd als kortlopende investeringen. Een handelsinvestering is misschien geen investering op lange termijn. Een bedrijf kan echter een investering hebben met de bedoeling om in de toekomst te verkopen.

Deze investeringen worden geclassificeerd als “beschikbaar voor verkoop” zolang de verwachte verkoopdatum niet binnen de volgende 12 maanden valt. Langetermijninvesteringen beschikbaar voor verkoop worden geboekt tegen kostprijs bij aankoop en vervolgens aangepast om hun reële waarde op het einde van de verslagperiode weer te geven. Niet-gerealiseerde waarderingswinsten of -verliezen worden aangehouden als “niet- gerealiseerde resultaten” totdat de langetermijninvestering is verkocht.