24 juni 2021 22:30

Kwalitatieve analyse

Wat is kwalitatieve analyse?

Kwalitatieve analyse maakt gebruik van subjectief oordeel om de waarde of vooruitzichten van een bedrijf te analyseren op basis van niet-kwantificeerbare informatie, zoals managementexpertise, industriële cycli, sterkte van onderzoek en ontwikkeling en arbeidsverhoudingen.

Kwalitatieve analyse staat in contrast met  kwantitatieve analyse, die zich richt op cijfers die worden aangetroffen in rapporten zoals balansen. De twee technieken zullen echter vaak samen worden gebruikt om de activiteiten van een bedrijf te onderzoeken en het potentieel ervan als investeringsmogelijkheid te evalueren.

Belangrijkste leerpunten

  • Bij kwalitatieve analyse wordt een subjectief oordeel gebruikt op basis van “zachte” of niet-kwantificeerbare gegevens.
  • Kwalitatieve analyse heeft betrekking op immateriële en onnauwkeurige informatie die moeilijk te verzamelen en te meten is.
  • Machines hebben moeite om kwalitatieve analyses uit te voeren, omdat immateriële activa niet kunnen worden gedefinieerd door numerieke waarden.
  • Het begrijpen van mensen en bedrijfsculturen staat centraal bij kwalitatieve analyse.
  • Een bedrijf bekijken door de ogen van een klant en het concurrentievoordeel ervan begrijpen, helpt bij een kwalitatieve analyse.

Basisprincipes van kwalitatieve analyse

Het onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen is vergelijkbaar met het verschil tussen menselijke en kunstmatige intelligentie. Kwantitatieve analyse maakt gebruik van exacte gegevens zoals winstmarges, schuldverhoudingen, winstveelvouden en dergelijke. Deze kunnen worden ingeplugd in een geautomatiseerd model om een ​​exact resultaat te verkrijgen, zoals de reële waarde  van een aandeel of een prognose voor winstgroei. Natuurlijk moet een mens voorlopig het programma schrijven dat deze cijfers analyseert, en dat vereist een behoorlijke mate van subjectief oordeel. Als ze eenmaal zijn geprogrammeerd, kunnen computers kwantitatieve analyses uitvoeren in fracties van een seconde, terwijl het zelfs de meest begaafde en hoogopgeleide mensen minuten of uren kan kosten.

Kwalitatieve analyse daarentegen behandelt ongrijpbare, onnauwkeurige zorgen die tot de sociale en ervaringswereld behoren in plaats van tot de wiskundige. Deze benadering hangt af van het soort intelligentie dat machines (momenteel) missen, aangezien zaken als positieve associaties met een merk, betrouwbaarheid van het management, klanttevredenheid, concurrentievoordeel en culturele verschuivingen moeilijk, aantoonbaar onmogelijk, te vangen zijn met numerieke input. 

Inzicht in mensen en kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse kan bijna klinken als ‘luisteren naar je buik’, en inderdaad, veel kwalitatieve analisten zouden beweren dat onderbuikgevoelens een plaats in het proces hebben. Dat betekent echter niet dat het geen rigoureuze aanpak is. Het kan inderdaad veel meer tijd en energie kosten dan kwantitatieve analyse.

Mensen staan ​​centraal bij kwalitatieve analyse. Een investeerder kan beginnen door kennis te maken met het management van een bedrijf, inclusief hun educatieve en professionele achtergrond. Een van de belangrijkste factoren is hun ervaring in de branche. Meer abstract: hebben ze een staat van dienst van hard werken en verstandige besluitvorming, of zijn ze beter in het kennen van – of een relatie hebben met – de juiste mensen? Hun reputatie staat ook centraal: respecteren hun collega’s en leeftijdsgenoten hen? Hun relaties met zakenpartners zijn ook het onderzoeken waard, aangezien deze een directe impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering.

Bedrijfscultuur en kwalitatieve analyse

De manier waarop medewerkers naar het bedrijf en het management kijken, is belangrijk. Zijn ze tevreden en gemotiveerd, of hebben ze een hekel aan hun bazen? De snelheid van het personeelsverloop kan een indicatie zijn van de loyaliteit van de medewerkers of het gebrek daaraan. Wat zegt de werkcultuur over het bedrijf? Overdreven hiërarchische kantoren bevorderen intriges en concurrentie en verzwakken productieve energie; een slaperige, ongemotiveerde omgeving kan betekenen dat medewerkers zich vooral bezighouden met het op de klok slaan. Het ideaal is een levendige, creatieve cultuur die toptalent aantrekt.

Gegevens verzamelen voor kwalitatieve analyse

Toegegeven, het verzamelen van gegevens voor kwalitatieve analyse kan moeilijk zijn. Fortune 500-CEO’s staan ​​er niet om bekend dat ze met particuliere beleggers een praatje maken of hen rondleiden op het hoofdkantoor. Gedeeltelijk kan managementbespreking en -analyse (MD&A) van de 10-K-archiverings en driemaandelijkse telefonische vergaderingen van een bedrijf biedt een venster op strategieën en communicatiestijlen. Duidelijke, transparante communicatie en samenhangende strategieën zijn nuttig. Modewoorden, ontwijkend gedrag en kortetermijndenken, niet zozeer.

Kwalitatieve analyse in context

Klanten zijn de enige groep die belangrijker is voor het succes van een bedrijf dan het management en de werknemers, aangezien zij de bron van inkomsten zijn. Ironisch genoeg kan het een betere langetermijninvestering zijn als een bedrijf de belangen van de klant boven de aandeelhouders plaatst. Indien mogelijk, is het een goed idee om te proberen klant te zijn. Stel dat u overweegt te investeren in een luchtvaartmaatschappij die de kosten heeft beperkt, de winstverwachtingen in drie opeenvolgende kwartalen heeft overtroffen en van plan is aandelen terug te kopen. Wanneer u echter daadwerkelijk de luchtvaartmaatschappij probeert te gebruiken, vindt u de website met fouten, de vertegenwoordigers van de klantenservice chagrijnig, de extra kosten klein en uw medepassagiers verontwaardigd. De negatieve ervaring leert u dat het bedrijf een gebrek aan prioriteit heeft voor zijn klanten en voorzichtig moet zijn bij het doen van een investering in de luchtvaartmaatschappij.

Een bedrijf business model en concurrentievoordeel zijn vitale onderdelen van de kwalitatieve analyse. Wat geeft het bedrijf een blijvende voorsprong op zijn rivalen? Heeft het een nieuwe technologie uitgevonden die concurrenten moeilijk kunnen repliceren, of die bescherming biedt tegen intellectueel eigendom? Heeft het een unieke benadering om een ​​probleem voor zijn klanten op te lossen? Wordt het merk wereldwijd erkend – op een goede manier? Heeft het product een culturele weerklank of een element van nostalgie? Is er over twintig jaar nog een markt voor? Als je je aannemelijk kunt voorstellen dat een ander bedrijf instapt en doet wat dit net iets beter doet, dan is de toetredingsdrempel misschien te laag. Waarom zal een niet-gevestigd bedrijf degene zijn die de door hem gekozen markt creëert of verstoort, en waarom zal het dan niet op zijn beurt worden vervangen?

Real-world voorbeeld van kwalitatieve analyse

Het idee achter kwantitatieve analyse is om dingen te meten; het idee achter kwalitatieve analyse is om ze te begrijpen. Dit laatste vereist een holistische kijk en een op feiten gebaseerd overkoepelend verhaal. Context is de sleutel. Een CEO die de universiteit heeft verlaten, zou in sommige gevallen bijvoorbeeld een rode vlag zijn, maar Mark Zuckerberg en Steve Jobs zijn uitzonderingen. Silicon Valley is, voor beter of slechter, een ander beest. Een blik op de financiële gegevens van McDonald’s Corp ( MCD ) een paar jaar geleden zou u niets hebben verteld over een dreigend verzet tegen goedkoop, ongezond voedsel. Aan de andere kant is een puur kwalitatieve benadering kwetsbaar voor vertekening door blinde vlekken en persoonlijke vooroordelen. Kwantitatieve metingen kunnen deze tendensen tegenhouden.

Adblock
detector