25 juni 2021 1:08

Zijn dochterondernemingen opgenomen in bedrijfsoverzichten?

Een dochteronderneming is een bedrijf dat wordt gecontroleerd door het moederbedrijf. De dochteronderneming handelt en opereert als een eigen entiteit, maar is nog steeds verbonden met het grotere bedrijf. De moedermaatschappij kan op twee manieren een dochteronderneming oprichten: door deze vanuit de moedermaatschappij op te richten of door een controlerend belang in een externe entiteit te verwerven. Wanneer er een meerderheidsbelang of zeggenschap is, stuurt het investeerdersbedrijf de middelen, het bedrijfsbeleid en de operationele beslissingen van de dochteronderneming.

Waarom een ​​dochteronderneming vormen?

Er zijn verschillende voordelen voor de moedermaatschappij bij het verwerven of oprichten van een dochteronderneming. Zo kan een bedrijf extra middelen te zoeken die een ander bedrijf kan bieden, kan een bedrijf wil een nieuwe markt die een ander bedrijf domineert, of een bedrijf met meerdere merken dochterondernemingen te houden haar kan creëren in te voeren merk identiteiten scheiden en toename van naamsbekendheid.

Financiële overwegingen zijn een ander probleem dat van invloed kan zijn op de oprichting van een dochteronderneming, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een onrendabel zakencentrum wil verkopen zonder de algehele werking van het bedrijf te verstoren. In dat geval zou het organiseren van het als een dochteronderneming en het vervolgens verkopen ervan dat doel bereiken. Een bedrijf kan ook kapitaal aantrekken door aandelen in de dochteronderneming te verkopen zonder de aandelen van het moederbedrijf te beïnvloeden. 

Dochterondernemingen en gecombineerde financiële overzichten

Dochterondernemingen staan ​​een bedrijf ook toe om bepaalde bedrijfsactiviteiten privé te houden en openbaarmaking onder SEC vereisten te vermijden door de dochteronderneming in privébezit te houden. Dit is vooral voordelig wanneer een bedrijf een nieuw product ontwikkelt. 

Jaarrekeningen worden op dezelfde manier opgesteld voor de dochteronderneming als voor de moedermaatschappij. Daarnaast worden echter geconsolideerde balansen opgesteld. Dit is de gecombineerde jaarrekening van de moedermaatschappij en al haar dochterondernemingen. De geconsolideerde jaarrekening geeft een overzicht van hoe goed de gehele onderneming wordt bestuurd en is nuttig bij het waarderen van de onderneming als geheel. De aandelen van buitenstaanders worden als een post op de balans weergegeven. In de geconsolideerde balans zijn ook buitenlandse dochterondernemingen opgenomen. Het is echter soms moeilijk om de jaarrekening van een buitenlandse dochteronderneming terug te converteren naar de valuta van de moedermaatschappij.

Wanneer een bedrijf is genoteerd op de beurs te wisselen, wordt de informatie op de jaarrekening geconsolideerd.

De geconsolideerde jaarrekening is van het grootste belang voor aandeelhouders, managers en bestuurders van het moederbedrijf. Elke dochteronderneming profiteert van het inkomen en de sterke punten van de moedermaatschappij, terwijl de moedermaatschappij het nadeel ondervindt van eventuele zwakheden of verliezen van de dochteronderneming.

De geconsolideerde jaarrekening is echter van beperkt nut voor schuldeisers of kleine aandeelhouders van de dochteronderneming. De schuldeisers van een dochteronderneming hebben bijvoorbeeld alleen een vordering op de dochteronderneming en kunnen geen betaling van de moedermaatschappij verwachten. Minderheidsaandeelhouders worden niet beïnvloed door de activiteiten van de moedermaatschappij, maar ze profiteren wel van de sterke en zwakke punten van de dochteronderneming.

Omdat de belanghebbenden van de dochteronderneming meer geïnteresseerd zijn in de individuele jaarrekening van de dochteronderneming dan in de geconsolideerde jaarrekening, bevatten jaarverslagen van de onderneming vaak zowel de geconsolideerde jaarrekening als de dochteronderneming, maar nooit alleen de jaarrekening van de moedermaatschappij.

De beslissingen en de kwaliteit van het management van de moedermaatschappij zijn van invloed op de dochteronderneming. Daarom is het cruciaal om de informatie over het moederbedrijf op te nemen bij het analyseren van een dochteronderneming.

Adblock
detector