25 juni 2021 1:16

Swingline lening definitie

Wat is een Swingline-lening?

Een swingline-lening is een kortlopende lening die wordt verstrekt door financiële instellingen en die bedrijven toegang geeft tot fondsen om schuldverplichtingen te dekken. Een swingline-lening kan een sublimiet zijn van een bestaande kredietfaciliteit of een gesyndiceerde kredietlijn, een financiering die wordt aangeboden door een groep kredietverstrekkers. Swingline-leningen hebben doorgaans een korte looptijd die kan variëren van gemiddeld vijf tot vijftien dagen.

Swingline-leningen zijn nuttig voor bedrijven, omdat ze relatief snel de broodnodige contanten verstrekken. Swingline-leningen hebben echter vaak hogere rentetarieven dan traditionele kredietlijnen, en de fondsen zijn beperkt tot het dekken van schuldverplichtingen.

Hoe een Swingline-lening werkt

Financiële instellingen verstrekken swingline-leningen aan zowel bedrijven als particulieren. Een swingline-lening voor particulieren is vergelijkbaar met een persoonlijke lening, waardoor u snel contant geld kunt krijgen. Snelle toegang tot krediet brengt echter kosten met zich mee in de vorm van een aanzienlijk hogere rente dan bij andere vormen van krediet, zoals door de bank verstrekte persoonlijke leningen.

Bedrijven kunnen swingline-leningen gebruiken om tijdelijke tekorten in cashflow te dekken, en in die zin zijn ze vergelijkbaar met andere kredietlijnen in hoe ze werken. De middelen die door dit type lening worden verstrekt, zijn echter alleen bedoeld om bestaande schulden af ​​te lossen. Met andere woorden, de fondsen kunnen niet worden gebruikt voor het uitbreiden van het bedrijf, het verwerven van nieuwe activa of voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

De beperking van het gebruik van fondsen onderscheidt swingline-leningen van traditionele kredietlijnen, die voor bijna elk doel kunnen worden gebruikt, zoals het kopen van goederen en het aflossen van schulden.Swingline-leningen kunnen worden afgetapt of opgenomen op dezelfde dag dat er een verzoek wordt ingediend bij de kredietverstrekker en worden verstrekt voor kleinere bedragen dan de bestaande kredietfaciliteit.

Een swingline-lening kan de vorm aannemen van doorlopend krediet, een kredietlijn waarvan de lener herhaaldelijk kan opnemen en terugbetalen. Hoewel de lening normaal gesproken een opwaartse limiet heeft, kunnen ze, zolang het geld wordt terugbetaald zoals afgesproken, op zeer korte termijn worden opgenomen als dat nodig is. Vaak kunnen leners geld ontvangen op dezelfde dag dat ze erom vragen, en de cyclus van terugbetaling en opname kan doorgaan zolang aan alle voorwaarden voor het lenen is voldaan en beide partijen ervoor kiezen om de lijn open te houden.

Doorlopende kredietlijnen, inclusief swingline-leningen, kunnen naar goeddunken van de lener of de uitlener worden afgesloten. Kredietverstrekkers hebben de mogelijkheid om elke kredietlijn die zij als te riskant beschouwen, te sluiten. Swingline-leningen zijn het meest geschikt voor gebruik in gevallen waarin normale vertragingen in de verwerking andere vormen van leningen onpraktisch maken.

Voors en tegens van Swingline-leningen

Zoals bij elke kredietfaciliteit, zijn er voor- en nadelen aan elk kredietproduct. Bedrijfsleiders moeten de voor- en nadelen afwegen om te bepalen of een swingline-lening een haalbare optie is.

Voordelen

  • Een swingline-lening kan de lener toegang geven tot een groot bedrag aan contanten.

  • Swingline-leningen zijn op zeer korte termijn toegankelijk.

  • Swingline-leningen helpen bedrijven met cashflowtekorten en houden hun schuldbetalingen actueel.

Nadelen

  • Swingline-leningen moeten snel worden terugbetaald.

  • Swingline-leningen hebben vaak hogere rentetarieven dan traditionele kredietlijnen.

  • Het gebruik van middelen uit swingline-leningen is vaak beperkt tot het betalen van schuldverplichtingen.

Adblock
detector