25 juni 2021 2:29

Transactie storting

Wat is een transactiestorting?

Een transactiestorting is een bankdeposito met onmiddellijke en volledige liquiditeit, zonder vertragingen of wachttijden. Transactiestortingen kunnen op verzoek van de rekeninghouder worden gebruikt voor andere transacties. Een lopende rekening is bijvoorbeeld een gangbare transactiedepositierekening en de rekeninghouder mag het bedrag op elk moment opnemen. Een spaarrekening is een voorbeeld van een niet-transactierekening.

Belangrijkste leerpunten

  • Een transactiestorting is een storting op een transactierekening, zoals een lopende rekening.
  • Transactierekeningen zijn liquide, dus het gestorte geld is op verzoek direct beschikbaar.
  • Ter vergelijking: rekeningen zonder transactie zijn niet volledig liquide. Voor het opnemen van niet-transactiestortingen kan enige opzegtermijn of een wachttijd nodig zijn.
  • Volgens Regulation D van de Federal Reserve moeten transactierekeningen voldoen aan een positieve reserveverplichting.

Inzicht in transactiestortingen

Transactiestortingen staan ​​in tegenstelling tot niet-transactiestortingen, die termijndeposito’s zijn. Niet-transactiestortingen hebben wachttijden en maandelijkse beperkingen op het aantal toegestane transacties.

Volgens Verordening D van de Federal Reserve kan op spaarrekeningen worden verlangd dat de deposant zeven dagen van tevoren op de hoogte wordt gesteld voordat hij geld van de instelling opneemt. In de praktijk passen banken dit beleid echter doorgaans niet toe. Om als spaarrekening in aanmerking te komen, moeten “gemakkelijke transacties” beperkt blijven tot zes per maand. Banken dienen voldoende reserves aan te houden om depositotransacties te dekken. Voor termijndeposito’s, zoals spaarrekeningen en depositocertificaten, gelden lagere reserveverplichtingen.

Voorschrift D “stelt reserveverplichtingen op voor bepaalde deposito’s en andere verplichtingen van deposito-instellingen uitsluitend met het oog op de uitvoering van het monetair beleid.  ” Momenteel zijn transactierekeningen de enige categorie deposito’s die moet voldoen aan een positieve reserveverplichting op grond van Verordening D.

Voorbeeld van transactiestortingen

Gelden op een lopende rekening zijn voorbeelden van transactiestortingen omdat ze kunnen worden gebruikt voor dagelijkse uitgaven of van een rekening kunnen worden afgeschreven. Stortingen op basis van tijd, zoals een depositocertificaat, zijn daarentegen voorbeelden van stortingen die geen verband houden met transacties, omdat ze niet in een oogwenk kunnen worden overgedragen of opgenomen.

Adblock
detector