25 juni 2021 2:30

Overdrachtsprijs

Wat is een verrekenprijs?

Overdrachtsprijs is de prijs waartegen verbonden partijen met elkaar zaken doen, zoals tijdens de handel in voorraden of arbeid tussen afdelingen. Verrekenprijzen worden gebruikt wanneer individuele entiteiten van een grotere onderneming met meerdere entiteiten worden behandeld en gewaardeerd als afzonderlijk beheerde entiteiten. Het is gebruikelijk dat ondernemingen met meerdere entiteiten worden geconsolideerd op basis van financiële verslaglegging; voor belastingdoeleinden mogen ze elke entiteit echter afzonderlijk rapporteren.

Een verrekenprijs kan ook wel overdrachtskost worden genoemd.

Belangrijkste leerpunten

  • Verrekenprijzen die verschillen van de marktwaarde zullen voordelig zijn voor de ene entiteit, terwijl de winsten van de andere entiteit dalen.
  • Multinationale ondernemingen kunnen verrekenprijzen manipuleren om winsten naar regio’s met lage belastingen te verschuiven.
  • Om dit te verhelpen, dwingt de regelgeving een zakelijke transactieregel af die vereist dat de prijsstelling wordt gebaseerd op vergelijkbare transacties tussen niet-verbonden partijen.

Hoe verrekenprijzen werken

Een verrekenprijs ontstaat voor boekhoudkundige doeleinden wanneer verbonden partijen, zoals divisies binnen een onderneming of een onderneming en haar dochteronderneming, hun eigen winsten rapporteren. Wanneer deze verbonden partijen met elkaar zaken moeten doen, wordt een verrekenprijs gebruikt om de kosten te bepalen. Verrekenprijzen wijken over het algemeen niet veel af van de marktprijs. Als de prijs wel verschilt, is een van de entiteiten in het nadeel en zou uiteindelijk op de markt gaan kopen om een ​​betere prijs te krijgen.

Stel dat entiteit A en entiteit B twee unieke segmenten zijn van bedrijf ABC. Entiteit A bouwt en verkoopt wielen, en entiteit B assembleert en verkoopt fietsen. Entiteit A kan ook wielen verkopen aan entiteit B via een interne transactie. Als entiteit A entiteit B een tarief aanbiedt dat lager is dan de marktwaarde, zal entiteit B lagere kostprijs van verkochte goederen (COGS) en hogere inkomsten hebben dan anders het geval zou zijn. Echter, dit zou ook schadelijk zijn voor entiteit A’s verkopen inkomsten.

Als entiteit A daarentegen entiteit B een tarief aanbiedt dat hoger is dan de marktwaarde, zou entiteit A hogere verkoopopbrengsten hebben dan zij zou hebben als zij zou verkopen aan een externe klant. Entiteit B zou hogere COGS en lagere winsten hebben. In beide situaties profiteert de ene entiteit, terwijl de andere schade lijdt door een verrekenprijs die varieert van de marktwaarde.

Regelgeving inzake verrekenprijzen zorgt voor de eerlijkheid en nauwkeurigheid van verrekenprijzen tussen gerelateerde entiteiten. Regelgeving dwingt een zakelijke transactieregel af  die stelt dat bedrijven prijzen moeten vaststellen op basis van vergelijkbare transacties tussen niet-verbonden partijen. Het wordt nauwlettend gevolgd binnen de financiële rapportering van een bedrijf.

Verrekenprijzen vereisen strikte documentatie die is opgenomen in de voetnoten bij de financiële overzichten voor controle door accountants, toezichthouders en investeerders. Deze documentatie wordt nauwkeurig bestudeerd. Indien onjuist gedocumenteerd, kan het het bedrijf belasten met extra belastingen of herformuleringskosten. Deze prijzen worden nauwkeurig gecontroleerd op juistheid om ervoor te zorgen dat winsten op de juiste manier worden geboekt binnen marktconforme prijsmethodes en de bijbehorende belastingen worden dienovereenkomstig betaald.

Speciale overweging

Internationale belastingen en verrekenprijzen

Verrekenprijzen worden gebruikt wanneer divisies goederen verkopen in transacties binnen het bedrijf aan divisies in andere internationale rechtsgebieden. Een groot deel van de internationale handel wordt feitelijk gedaan binnen bedrijven, in tegenstelling tot tussen niet-verbonden bedrijven. Internationale overdrachten tussen bedrijven hebben belastingvoordelen, wat ertoe heeft geleid dat regelgevende autoriteiten afkeurden bij het gebruik van verrekenprijzen voor belastingontwijking.

Wanneer verrekenprijzen plaatsvinden, kunnen bedrijven de winsten van goederen en diensten manipuleren om hogere winsten te boeken in een ander land dat mogelijk een lager belastingtarief heeft. In sommige gevallen kan de overdracht van goederen en diensten van het ene land naar het andere binnen een intracompany-transactie een bedrijf ook toelaten om tarieven voor internationaal uitgewisselde goederen en diensten te vermijden. De internationale belastingwetten worden gereguleerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  (OESO), en accountantskantoren binnen elke internationale locatie controleren de financiële overzichten dienovereenkomstig.

Voorbeeld van verrekenprijzen

Om het effect van verrekenprijzen op belastingen beter te begrijpen, nemen we het bovenstaande voorbeeld met entiteit A en entiteit B. Stel dat entiteit A zich in een land met hoge belastingen bevindt, terwijl entiteit B zich in een land met lage belastingen bevindt. Het zou de organisatie als geheel ten goede komen als meer van de winst van Bedrijf ABC in de divisie van entiteit B zou verschijnen, waar het bedrijf lagere belastingen zal betalen.

In dat geval kan het bedrijf ABC proberen entiteit A een lagere verrekenprijs dan de marktwaarde te laten bieden aan entiteit B wanneer zij haar de wielen verkoopt die nodig zijn om de fietsen te bouwen. Zoals hierboven uitgelegd, zou entiteit B dan lagere kosten van verkochte goederen (COGS) en hogere inkomsten hebben, en zou entiteit A lagere verkoopopbrengsten en lagere totale inkomsten hebben.

Bedrijven zullen proberen om een ​​groot deel van dergelijke economische activiteit te verschuiven naar goedkope bestemmingen om belasting te besparen. Deze praktijk blijft een belangrijk punt van onenigheid tussen de verschillende multinationale ondernemingen en belastingautoriteiten zoals de  Internal Revenue Service (IRS). De verschillende belastingautoriteiten hebben elk het doel om de belastingen die in hun regio worden betaald te verhogen, terwijl het bedrijf als doel heeft om de totale belastingen te verlagen.

 

Adblock
detector