24 juni 2021 7:50

Terug betalen

Wat is achterstallige betaling?

Achterstallig loon is het bedrag van het salaris en andere vergoedingen waarvan een werknemer beweert dat ze verschuldigd zijn na een onrechtmatige beëindiging. Het achterstallige loon wordt doorgaans berekend vanaf de datum van beëindiging tot de datum waarop een claim werd afgehandeld of een vonnis werd uitgesproken.

Belangrijkste leerpunten

  • Achterstallig loon is het bedrag van het salaris en andere vergoedingen waarvan een werknemer beweert dat ze verschuldigd zijn na een onrechtmatige beëindiging. 
  • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor achterstallig loon, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, alsof de werknemer niet was ontslagen.   
  • Bedrijven kunnen zich verzekeren tegen het risico van achterstallige betalingen aan ten onrechte ontslagen werknemers via aansprakelijkheidsverzekeringen voor arbeidsomstandigheden. 

Hoe Back Pay werkt

De hoeveelheid tijd die een verzekeringsmaatschappij nodig heeft om het claimproces te voltooien en te bepalen of er achterstallige betaling verschuldigd is, hangt af van de complexiteit van de zaak. In sommige gevallen kan een claim snel worden afgehandeld, zoals in het geval van een auto-ongeluk waarbij alleen schade aan de carrosserie van het voertuig is ontstaan. In andere gevallen kan het echter jaren duren voordat ze volledig zijn opgelost. In het geval dat een werknemer een onrechtmatige ontslagverzoek indient, is het bedrijf aansprakelijk voor het salaris en de voordelen die de werknemer zou hebben verdiend als deze niet waren beëindigd.

Bedrijven kunnen zich verzekeren tegen het risico van achterstallige betalingen aan ten onrechte ontslagen werknemers via aansprakelijkheidsverzekeringen voor arbeidsomstandigheden. Dit type verzekering beschermt het bedrijf tegen claims van werknemers (of voormalige werknemers) dat hun wettelijke rechten zijn geschonden. Het kan worden gekocht als op zichzelf staande verzekeringsdekking en biedt ook bescherming tegen het risico van claims van werknemers wegens discriminatie, seksuele intimidatie en andere arbeidsgerelateerde kwesties.

Kleine bedrijven zijn mogelijk niet in staat om de kosten van achterstallige betalingen aan ten onrechte ontslagen werknemers op te vangen, omdat hun inkomsten niet zo hoog zijn als die van grote bedrijven. Een manier om u tegen dit risico te beschermen, is door een aansprakelijkheidsverzekering voor arbeidsvoorwaarden toe te voegen aan hun bedrijfseigenaarsbeleid (BOP).

Terugbetaling innen

De Fair Labor Standards Act (FLSA), de Davis-Bacon Act en de Service Contract Act (naast andere wetten) bevatten bepalingen voor het terugvorderen van loon. De door de FLSA voorgeschreven methoden voor het innen van het loon zijn onder meer:

  • De loon- en urendivisie of de minister van arbeid kan toezicht houden op de betaling van achterstallig loon, soms door middel van een rechtszaak.
  • De minister van Arbeid zou een rechtszaak kunnen aanspannen voor achterstallig loon en een gelijk bedrag als een schadevergoeding.
  • Een werknemer kan een privézaak tegen een werkgever indienen voor achterstallig loon plus advocatenkosten en gerechtskosten. In sommige gevallen kunnen werknemers ook vragen dat uitkeringen worden opgenomen in het totale terug te betalen bedrag.
  • De minister van Arbeid kan een bevel krijgen om een ​​werkgever ervan te weerhouden de FLSA te schenden. Deze overtreding kan het onrechtmatig inhouden van het juiste minimumloon en overwerk inhouden.

Voorbeeld van achterstallige betaling 

Een fabrikant heeft bijvoorbeeld op 20 juni 2016 een werknemer ontslagen. De werknemer vond de beëindiging ongegrond en diende een claim in tegen het bedrijf. Tijdens de gerechtelijke procedure is gebleken dat de leidinggevende van de medewerker een persoonlijk probleem had met de medewerker, die werd ontslagen om andere redenen dan professioneel handelen en functioneren. De rechtbank eiste van de werkgever dat hij de werknemer opnieuw in dienst nam, met het vonnis op 15 januari 2020. De werkgever is achterstallig loon verschuldigd van 20 juni 2016 tot 15 januari 2020.