25 juni 2021 13:43

Zero-Volatility Spread (Z-Spread)

Wat is de zero-volatility spread (Z-spread)?

De nulvolatiliteitsspread (Z-spread) is de constante spread die de prijs van een effect gelijk maakt aan de contante waarde van de kasstromen wanneer deze wordt toegevoegd aan het rendement op elk punt op de contante rente van de Treasury-curve waar de cashflow wordt ontvangen. Met andere woorden, elke cashflow wordt verdisconteerd tegen de toepasselijke contante koers van de schatkist plus de Z-spread. De Z-spread wordt ook wel een statische spread genoemd.

Formule en berekening voor de nulvolatiliteitsspreiding

Om een ​​Z-spread te berekenen, moet een belegger de contante rente van de schatkist op elke relevante looptijd nemen, de Z-spread bij deze rente optellen en vervolgens deze gecombineerde rente gebruiken als disconteringsvoet om de prijs van de obligatie te berekenen. De formule om een ​​Z-spread te berekenen is:

Stel dat een obligatie momenteel geprijsd is op $ 104,90. Het heeft drie toekomstige kasstromen: een betaling van $ 5 volgend jaar, een betaling van $ 5 over twee jaar en een uiteindelijke totale betaling van $ 105 in drie jaar. De rente op de contante schatkist op de een, twee- en driejaars mark is 2,5%, 2,7% en 3%. De formule zou als volgt worden opgezet:

$104.90= $5(1+2.5%+Z2)2