24 juni 2021 10:23

Samenspanning

Wat is samenspanning?

Collusie is een niet-competitieve, geheime, en soms illegale overeenkomst tussen concurrenten die pogingen om de markt te verstoren  evenwicht. Bij heimelijke verstandhouding zijn mensen of bedrijven betrokken die doorgaans met elkaar zouden concurreren, maar die samenspannen om samen te werken om een ​​oneerlijk marktvoordeel te behalen. De samenwerkende partijen kunnen er gezamenlijk voor kiezen om het marktaanbod van een goed te beïnvloeden of om een ​​specifiek prijsniveau overeen te komen dat de partners zal helpen hun winst  te maximaliseren  ten koste van andere concurrenten. Het is gebruikelijk bij duopolies.

Belangrijkste leerpunten

  • Collusie vindt plaats wanneer entiteiten of individuen samenwerken om een ​​markt of prijsstelling voor hun eigen voordeel te beïnvloeden.
  • Handelingen van samenspanning omvatten prijsafspraken, gesynchroniseerde advertenties en het delen van voorkennis.
  • Antitrust- en klokkenluiderswetten helpen om collusie te ontmoedigen.

Soorten collusie uitgelegd

Collusie kan vele vormen aannemen op verschillende markttypen. In elk scenario krijgen groepen gezamenlijk een oneerlijk voordeel. Een van de meest voorkomende manieren van samenspannen is  prijsafspraken. Prijsafspraken vinden plaats wanneer er een klein aantal bedrijven is, gewoonlijk een  oligopolie genoemd, op een bepaalde toeleveringsmarkt. Dit beperkte aantal bedrijven biedt hetzelfde product aan en sluit een overeenkomst om het prijsniveau vast te stellen. De prijzen kunnen met geweld worden verlaagd om kleinere concurrenten te verdrijven, of ze kunnen een te hoog niveau hebben om de belangen van de groep te ondersteunen in het nadeel van de koper. Over het algemeen kan prijsafspraken de concurrentie elimineren of verminderen en tegelijkertijd leiden tot nog hogere belemmeringen voor nieuwkomers.

Collusie kan ook gebeuren als bedrijven hun advertentiecampagnes synchroniseren. In dit geval willen de samenwerkende bedrijven mogelijk de kennis van de consument over een product of dienst beperken voor een extra voordeel.

In de financiële sector kan collectieve samenwerking door het gebruik van  voorkennis  ook een vorm van samenspanning zijn. Samenwerkende groepen kunnen de mogelijkheid hebben om verschillende voordelen te behalen door privé- of  voorlopige informatie  met elkaar te delen. Door deze financiële collusie kunnen de partijen transacties aangaan en verlaten voordat de gedeelde informatie openbaar beschikbaar is.

Factoren die collusie verhinderen

In de Verenigde Staten is samenspanning een illegale praktijk die het gebruik ervan aanzienlijk belemmert.  Antitrustwetten  zijn bedoeld om collusie tussen bedrijven te voorkomen. Het is dus ingewikkeld om een ​​afspraak te coördineren en uit te voeren om samen te werken. Verder is het in bedrijfstakken die onder streng toezicht staan, moeilijk voor bedrijven om deel te nemen aan heimelijke afspraken.

Defectie is een ander belangrijk afschrikmiddel van collusie. Een bedrijf dat aanvankelijk ermee instemt deel te nemen aan een heimelijke verstandhouding, kan overlopen en de winsten van de overige leden ondermijnen. Bovendien kan het bedrijf dat defecten optreden als klokkenluider optreden   en de heimelijke verstandhouding melden aan de bevoegde autoriteiten.

Voorbeeld uit de echte wereld

Zoals gemeld door  Fortune, bevestigde een hof van beroep in New York in 2015 een uitspraak uit 2013 tegen techgigant Apple. De multinationale technologiegigant ging in beroep tegen de bevinding van de lagere rechtbank dat het bedrijf illegaal had samengespannen met vijf van de grootste uitgevers van boeken over de prijsstelling van e-boeken. Het hof van beroep in New York heeft de eisers in het gelijk gesteld. De doelstellingen van het bedrijf waren om de nieuwe iPad van Apple te promoten en te voorkomen dat Amazon de titelprijzen van e-boeken onderbood. De zaak leidde tot een schikking van $ 450 miljoen waarbij Apple kopers tweemaal hun verliezen betaalde.

Adblock
detector