24 juni 2021 10:44

Consolidatie

Wat is consolidatie?

Consolidatie in technische analyse verwijst naar een activum dat oscilleert tussen een goed gedefinieerd patroon van handelsniveaus. Consolidatie wordt doorgaans geïnterpreteerd als besluiteloosheid van de markt, die eindigt wanneer de prijs van het actief boven of onder het handelspatroon beweegt. Een consolidatiepatroon kan om verschillende redenen worden doorbroken, zoals het uitbrengen van materieel belangrijk nieuws of het triggeren van een opeenvolging van limietorders.

In de financiële boekhouding wordt consolidatie gedefinieerd als een reeks overzichten waarin een moeder- en dochteronderneming als één bedrijf worden voorgesteld.

Basisprincipes van consolidatie

Consolidatieperioden zijn te vinden in prijsgrafieken voor elk tijdsinterval, en deze perioden kunnen dagen, weken of maanden duren. Technische handelaren zoeken naar ondersteunings en weerstandsniveaus in prijsgrafieken en gebruiken deze niveaus om koop- en verkoopbeslissingen te nemen.

Belangrijkste leerpunten

  • Consolidatie is een term voor technische analyse die wordt gebruikt om de prijsbeweging van een aandeel binnen een bepaald ondersteunings- en weerstandsbereik gedurende een bepaalde periode te beschrijven. Het wordt meestal veroorzaakt door besluiteloosheid van de handelaar.
  • Geconsolideerde jaarrekeningen worden door analisten gebruikt om moeder- en dochterondernemingen als één bedrijf te beoordelen.

De verschillen tussen steun en weerstand

De onder- en bovengrenzen van de prijs van een actief creëren de ondersteunings- en weerstandsniveaus binnen een consolidatiepatroon. Een weerstandsniveau is het bovenste uiteinde van het prijspatroon, terwijl het ondersteuningsniveau het onderste uiteinde is.

Zodra de prijs de geïdentificeerde ondersteunings- of weerstandsgebieden doorbreekt, neemt de volatiliteit snel toe, en dat geldt ook voor kortetermijnhandelaren om winst te maken. Technische handelaren geloven dat een uitbraak boven weerstand betekent dat de prijs verder zal stijgen, dus de handelaar koopt. Aan de andere kant geeft een uitbraak onder het ondersteuningsniveau aan dat de prijs nog lager daalt en dat de handelaar verkoopt.

Hoe consolidaties werken in de boekhouding

In de financiële boekhouding worden geconsolideerde jaarrekeningen gebruikt om een ​​moeder- en dochteronderneming als één gecombineerd bedrijf voor te stellen. Een moedermaatschappij kan een meerderheidspercentage van een dochteronderneming bezitten, terwijl een minderheidsbelang (NCI) de rest bezit. Of de moedermaatschappij kan de volledige dochteronderneming bezitten, zonder dat een ander bedrijf eigenaar is.

Om een ​​geconsolideerde jaarrekening op te stellen, worden de activa en passiva van de dochteronderneming aangepast aan de reële marktwaarde, en die waarden worden gebruikt in de gecombineerde jaarrekening. Als de moedermaatschappij en de NCI meer betalen dan de reële marktwaarde van de nettoactiva (activa minus passiva), wordt het overtollige bedrag geboekt op een goodwill-activarekening en wordt de goodwill in de loop van de tijd overgeboekt naar een kostenrekening.

Een consolidatie elimineert alle transacties tussen de moedermaatschappij en de dochteronderneming, of tussen de dochteronderneming en de NCI. De geconsolideerde jaarrekening omvat alleen transacties met derde partijen en elk van de ondernemingen blijft een afzonderlijke jaarrekening opstellen.

Voorbeeld van consolidatie in de boekhouding

Stel dat XYZ Corporation 100% van de nettoactiva van ABC Manufacturing koopt voor een prijs van $ 1 miljoen, en dat de reële marktwaarde van de nettoactiva van ABC $ 700.000 is. Wanneer een accountantskantoor de geconsolideerde jaarrekening samenstelt, worden de nettoactiva van ABC vermeld met een waarde van $ 700.000, en wordt het bedrag van $ 300.000 dat boven de reële marktwaarde is betaald, geboekt op een goodwill-activarekening.