24 juni 2021 12:23

Maken minimumloonwetten arbeid tot vaste of variabele kosten?

Arbeid is een semi-variabele kostprijs. Semi-variabele kosten hebben elementen van variabele kosten en vaste kosten. Variabele kosten variëren met toe- of afname van de productie. De vaste kosten blijven hetzelfde, of de productie nu stijgt of daalt. Lonen die aan werknemers worden betaald voor hun reguliere uren, zijn vaste kosten. Elke extra tijd die ze aan het werk besteden, is een variabele kost.

In een fabriek die jurken maakt, zijn de variabele kosten de stof en de arbeid die wordt gebruikt om de jurken te maken. Ervan uitgaande dat het bedrijf 10 arbeiders in dienst heeft en het minimumloon in de staat van gebruik $ 8 is, heeft het bedrijf vaste kosten van $ 80 per uur in de vorm van salarissen. Als een arbeider zes uur nodig heeft om een ​​jurk te maken van acht meter stof, dan maken twee arbeiders twee jurken in twaalf uur en gebruiken ze zestien meter stof. Een toename van het aantal jurken (productie) betekent dat er een toename moet zijn geweest van het aantal arbeiders en de grootte van de gebruikte stof.

Als het bedrijf in het bovenstaande voorbeeld vereist dat al zijn werknemers zes uur per dag werken, bedragen de vaste kosten voor het bedrijf, als het minimumloon aan elke werknemer betaalt, $ 48 per dag. Als de maat van de stof die nodig is om een ​​jurk te maken acht meter is, dan heeft het bedrijf een vaste kostprijs van 80 meter per dag voor elke werknemer. Als een werknemer meer dan zes uur per dag werkt, is het extra bedrag dat aan de werknemer wordt betaald een variabele kost, omdat de werknemer vrij is om te bepalen hoeveel extra uren hij aan het werk moet besteden. Het kan zijn dat de werknemer op een bepaalde dag extra tijd wil werken, maar hij is vrij om te kiezen of hij op een andere dag wil werken.