24 juni 2021 17:14

Verminderde verzekeraar

Wat is een verzwaarde verzekeraar?

Een verzekeraar met een bijzondere waardevermindering is een verzekeringsmaatschappij die mogelijk niet aan haar polisverplichtingen kan voldoen en in revalidatie is geplaatst. Een verzekeraar met een verminderde kredietwaardigheid is niet insolvent, maar vormt wel een potentiële bedreiging voor zijn polishouders. Staten beschouwen verzwakte verzekeraars als een risico omdat zij in geval van nood mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die aan hun burgers worden opgelegd.

Belangrijkste leerpunten

  • Een aangetaste verzekeraar is een verzekeringsmaatschappij die mogelijk niet aan haar polisverplichtingen kan voldoen en die onder rehabilitatie of conservering is geplaatst.
  • Een verzekeraar met een verminderde kredietwaardigheid is niet insolvent, maar vormt wel een potentiële bedreiging voor zijn polishouders.
  • Staten beschouwen verzwakte verzekeraars als een risico omdat zij in geval van nood mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die aan hun burgers worden opgelegd.
  • Staatsverzekeringscommissies kunnen bepalen dat een verzekeringsmaatschappij mogelijk een verzwakte verzekeraar is als deze in de problemen komt en mogelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Inzicht in een gestoorde verzekeraar

Staatsverzekeringscommissies kunnen bepalen dat een verzekeringsmaatschappij een verzwakte verzekeraar kan zijn als deze in de problemen komt en mogelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Een rechtbank kan de verzekeraar in conservering of rehabilitatie plaatsen totdat de gezondheid van het bedrijf voldoende is verbeterd om het risico van insolventie te beëindigen. Een verzwakte verzekeraar die niet in staat is om door de rechtbank bevolen instandhouding of rehabilitatie te verlaten, kan als een insolvente verzekeraar worden beschouwd en kan tot liquidatie worden gedwongen.

Wanneer wordt vastgesteld dat een verzekeringsmaatschappij een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, moeten de commissarissen van de staatsverzekering de omvang van de bijzondere waardevermindering bepalen en hoeveel geld er nodig is om niet langer een bijzondere waardevermindering te ondergaan. De commissaris stelt de verzekeringsmaatschappij dan op de hoogte van het bedrag en geeft een tijdsbestek waarbinnen de verzekeringsmaatschappij het bedrag moet vergoeden.

Staatsverzekeringsverenigingen kunnen de polissen die door hun leden zijn opgesteld, garanderen of verzekeren, met inbegrip van leden die een verzwakte verzekeraar worden. Hulp verleend aan verzwakte verzekeraars kan, buiten garanties, krediet of andere fondsen omvatten, hoewel de uitbreiding van financiële steun afhankelijk is van de waarschijnlijkheid dat de verzwakte verzekeraar in staat is om terug te betalen.

Verzekeraars lopen het meeste risico op een bijzondere waardevermindering als ze een soortgelijk beleid bieden aan een niet-gediversifieerde groep individuen en bedrijven. Een bedrijf dat bijvoorbeeld alleen huiseigenarenbeleid biedt aan mensen die in een overstromingsgebied aan de kust wonen, zonder ook beleid te bieden aan minder overstromingsgevoelige gebieden, loopt een groter risico om niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Speciale overwegingen

De instandhouding van verzwaarde verzekeraars

Nadat is vastgesteld dat een verzekeringsmaatschappij een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, kan in sommige staten een verzekeraar onder een beschermingsbevel worden geplaatst voordat het rehabilitatieproces begint. Een bevel tot instandhouding geeft de toezichthouder de tijd om te bepalen welke actie moet worden ondernomen met betrekking tot een aangetaste verzekeraar. Meestal zal de toezichthouder binnen 180 of 360 dagen de verzekeraar ontslaan van instandhouding of een verzoek indienen dat de verzekeraar het revalidatieproces ingaat (of wordt geliquideerd). Soms kan de toezichthouder, na beoordeling van de huidige status van de verzekeraar, de conservering kwijtschelden en de verzekeraar toestaan ​​terug te keren naar de normale bedrijfsvoering. In de meeste staten kan een beschermingsbevel vertrouwelijk worden gehouden om mogelijke schade voor het bedrijf van de verzekeraar te beperken.

Het revalidatieproces voor verzekeraars met een handicap

Het herstelproces is bedoeld om alle rechtsmiddelen uit te putten en alles in het werk te stellen om de verzekeraar te helpen zijn verliezen te recupereren en zijn vroegere financiële draagkracht terug te krijgen. Een rehabilitatieprocedure is een formele procedure. Nadat een klacht is ingediend door de toezichthouder, wordt de verzekeraar betekend met een klacht en een dagvaarding. In sommige gevallen kan het rehabilitatieproces ook worden gebruikt om de verzekeraar op liquidatie voor te bereiden. Overheidsinstanties op het gebied van verzekeringen eisen van verzekeringsmaatschappijen dat zij zich houden aan regelmatige verslagen en financiële overzichten die de financiële toestand van de verzekeringsmaatschappij weergeven. Dit geeft de nationale toezichthouders de kans om te helpen in het geval de verzekeraar in grote financiële problemen verkeert door maatregelen te nemen om meer complicaties te voorkomen. Maar na alle geleverde inspanningen wordt uiteindelijk geconcludeerd dat de verzekeringsmaatschappij niet kan worden gerehabiliteerd, de verzekeraar wordt dan failliet of insolvent verklaard.