24 juni 2021 18:53

Lijstvereisten

Wat zijn lijstvereisten?

Noteringsvereisten omvatten de verschillende criteria en minimumnormen die zijn vastgesteld door effectenbeurzen, zoals de New York Stock Exchange, om lidmaatschap van de beurs mogelijk te maken. Alleen als aan de noteringsvereisten van een beurs is voldaan, kan een bedrijf aandelen noteren voor verhandeling.

Bedrijven die niet aan de noteringsvereiste voldoen, kunnen hun aandelen soms toch aanbieden voor over-the-counter (OTC) verhandeling.

Belangrijkste leerpunten

  • Als een bedrijf zijn aandelen op een effectenbeurs wil verhandelen, moet het in staat zijn om aan de noteringsvereisten van die beurs te voldoen en zowel de instapkosten als de jaarlijkse noteringskosten te betalen.
  • Noteringsvereisten variëren per beurs en omvatten een minimum eigen vermogen, een minimum aandelenkoers en een minimum aantal aandeelhouders.
  • Beurzen hebben noteringsvereisten om ervoor te zorgen dat er alleen effecten van hoge kwaliteit op worden verhandeld en om de reputatie van de beurs bij beleggers hoog te houden.

Inzicht in lijstvereisten

Noteringsvereisten zijn een reeks voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen voordat een effect wordt  genoteerd aan een van de georganiseerde effectenbeurzen, zoals de New York Stock Exchange (NYSE), de Nasdaq, de London Stock Exchange of de Tokyo Stock Exchange. De vereisten meten doorgaans de omvang en het marktaandeel van het te noteren effect en de onderliggende financiële levensvatbaarheid van de uitgevende onderneming. Uitwisselingen stellen deze normen vast als een middel om hun eigen reputatie en zichtbaarheid te behouden.

Bij het aanvragen van een beursnotering moet een bedrijf aan een beurs bewijzen dat ze aan de noteringsvereisten voldoet. Omdat grote effectenbeurzen een effect veel zichtbaarheid en liquiditeit bieden, hebben handelsfirma’s een sterke prikkel om aan de noteringsvereisten te voldoen. Zodra een effect is genoteerd, moet het uitgevende bedrijf meestal een reeks gerelateerde maar minder strenge handelsvereisten handhaven – anders wordt het effect van de lijst verwijderd. Schrapping van de lijst brengt geen wettelijke sanctie met zich mee; het resulteert slechts in uitsluiting van de specifieke uitwisseling. 

Bedrijven kunnen een effect op meer dan één beurs kruisen, en doen dat vaak ook. Noteringsvereisten vormen geen belemmering voor de handel, aangezien bedrijven altijd vrij zijn om over-the-counter (OTC) effecten te verhandelen; deze bieden echter lang niet de liquiditeit, het regelgevend toezicht, het prestige of de zichtbaarheid als genoteerd aan een van de belangrijkste beurzen. 

Lijstvereisten in de praktijk

Vermeldingsvereisten verschillen per beurs, maar er zijn bepaalde statistieken die bijna altijd zijn opgenomen. De twee belangrijkste categorieën vereisten hebben betrekking op de grootte van het bedrijf (zoals gedefinieerd door jaarinkomen of marktkapitalisatie ) en de liquiditeit van de aandelen (een bepaald aantal aandelen moet al zijn uitgegeven).

De NYSE vereist bijvoorbeeld dat bedrijven al 1,1 miljoen openbaar verhandelde aandelen uitstaan ​​met een gezamenlijke marktwaarde van ten minste $ 100 miljoen; de Nasdaq vereist dat bedrijven al 1,25 miljoen beursgenoteerde aandelen hebben met een gezamenlijke marktwaarde van $ 45 miljoen. Zowel de NYSE als de Nasdaq vereisen een minimale noteringsprijs van $ 4 per aandeel. 

Over het algemeen zijn er noteringskosten en jaarlijkse noteringskosten, die oplopen afhankelijk van het aantal aandelen dat wordt verhandeld en in totaal honderdduizenden dollars kunnen bedragen. Nasdaq-vergoedingen zijn aanzienlijk lager dan die van de NYSE, waardoor de Nasdaq historisch gezien een populairdere keuze is voor nieuwere of kleinere bedrijven.