24 juni 2021 19:00

Ombudsman langdurige zorg

Wat is een ombudsman voor langdurige zorg?

Een ombudsman voor langdurige zorg is een overheidsfunctionaris die toezicht houdt op verpleeghuizen en voorzieningen voor begeleid wonen. De ombudsman is deskundig op het gebied van wet- en regelgeving die van toepassing is opdit soort woonvormen. Een ombudsman voor langdurige zorg bezoekt regelmatig lokale instellingen, onderzoekt klachten, helpt consumenten bij het kiezen van verpleeg- en verzorgingshuizen en pleit namens hun bewoners. Federale wetgeving vereist dat staten dit toezicht- en consumentenbelangenprogramma hebben.

Belangrijkste leerpunten

  • Een ombudsman voor langdurige zorg is een overheidsfunctionaris die toezicht houdt op verpleeghuizen en voorzieningen voor begeleid wonen.
  • Deze overheidsfunctionarissen bezoeken faciliteiten, onderzoeken klachten en pleiten namens bewoners.
  • Er zijn ook ombudsmannen voor langdurige zorg om gezinnen te helpen bij het selecteren van voorzieningen voor langdurige zorg.

Een ombudsman voor langdurige zorg begrijpen

Omdat ombudsmannen voor langdurige zorg uit de eerste hand ervaring hebben met de voorzieningen die ze bezoeken, zijn deze ambtenaren een uitstekende informatiebron voor consumenten die een verpleeghuis of een begeleid wonen centrum willen kiezen. De ombudsman kan helpen om een ​​lijst met faciliteiten met uitstekende beoordelingen te verfijnen en een korte lijst samen te stellen met huizen die persoonlijk bezocht kunnen worden. Gegevens voor het federale boekjaar 2017 geven aan dat volgens de Administration for Community Living meer dan 1.300 voltijdse medewerkers en 6.625 vrijwilligers diensten verleenden aan bewoners. 

Ombudsmannen informeren bewoners en hun families over hun rechten als consumenten van langdurige zorg. Naast het onderzoeken en helpen oplossen van specifieke klachten, pleiten de ombudsmannen voor langdurige zorg ook voor verbetering van de facilitaire zorg en omstandigheden. Deze functionarissen helpen ook bij het vormen van bewonersraden binnen voorzieningen die bewoners in staat stellen hun eigen zorg en leefomstandigheden te beïnvloeden.

De soorten klachten die ombudsmannen voor langdurige zorg moeten behandelen, zijn onder meer onwaardige behandeling, misbruik, verwaarlozing, ontoereikende zorg en ongepast ontslag. Inwoners van instellingen voor langdurige zorg hebben dezelfde rechten als zelfstandig wonende personen. Helaas, zoals talrijke gevallen van ouderenmishandeling hebben aangetoond, respecteren verpleeghuizen en voorzieningen voor begeleid wonen deze rechten niet altijd. Volgens de Administration for Community Living zijn de vijf meest voorkomende klachten die worden behandeld door ombudsman voor verpleeghuizen:

  • Onjuiste uitzetting of onvoldoende ontslag / planning
  • Onbeantwoorde verzoeken om hulp
  • Gebrek aan respect voor bewoners en een slechte houding van het personeel
  • Toediening en organisatie van medicijnen
  • Kwaliteit van leven, zoals conflicten met andere bewoners


Mensen verliezen geen enkel recht als ze ingezetene worden van een instelling voor langdurige zorg.

Consumentenrechten

Individuen verliezen hun privacyrechten, persoonlijke eigendomsrechten, het recht om geïnformeerd te worden over en toestemming te geven voor medische zorg, of andere rechten niet wanneer ze een instelling voor langdurige zorg betreden. Veel bewoners van deze faciliteiten zijn echter arbeidsongeschikt, gehandicapt of hebben een verminderde mentale of fysieke vermogens, waardoor ze kwetsbaar zijn voor mishandeling. Het ombudsmanprogramma is nodig om deze misstanden te helpen beteugelen.