24 juni 2021 22:14

Eigendom

Wat is eigendom?

Eigendom is een term die alles beschrijft waar een persoon of een bedrijf de juridische titel over heeft, waardoor eigenaren bepaalde afdwingbare rechten op die items krijgen. Voorbeelden van eigendommen, die tastbaar of immaterieel kunnen zijn, zijn onder meer automobielen, industriële apparatuur, meubels en onroerend goed – de laatste daarvan wordt vaak ‘onroerend goed’ genoemd. De meeste eigendommen hebben een huidige of potentiële geldwaarde en worden daarom als activa beschouwd. Maar eigendommen kunnen in sommige situaties tegelijkertijd aansprakelijk zijn. Voorbeeld: als een klant letsel oploopt aan het eigendom van een bedrijf, kan de bedrijfseigenaar wettelijk verantwoordelijk zijn voor het betalen van de medische rekeningen van de benadeelde.

Belangrijkste leerpunten

  • Eigendom is elk item waarop een persoon of een bedrijf de juridische titel heeft.
  • Eigendom kan materiële items zijn, zoals huizen, auto’s of apparaten, of het kan verwijzen naar immateriële items die de belofte van toekomstige waarde in zich dragen, zoals aandelen en obligatiecertificaten.
  • Intellectueel eigendom verwijst naar ideeën zoals logo-ontwerpen en patenten.
  • Eigenaren van onroerend goed kunnen ook aansprakelijk zijn, wat het geval is als een bedrijfseigenaar op de loer ligt voor medische kosten die het gevolg zijn van een klant die om redenen van zijn bedrijf letsel oploopt.

Inzicht in soorten eigendommen

Immaterieel onroerend goed beschrijft activa die huidige of potentiële waarde vertegenwoordigen, maar die zelf geen intrinsieke waarde hebben, zoals aandelen- en obligatiecertificaten. Hoewel deze items slechts stukjes papier zijn, kunnen ze aanzienlijke hoeveelheden geld vertegenwoordigen, zodra aandelen zijn afgelost en obligaties hun vervaldatum bereiken. Andere soorten immateriële eigendommen, zoals de reputatie van een merk, zijn vager en kunnen niet worden aangeduid met een papieren document.

Immateriële eigenschappen, zoals ontwerpconcepten, songteksten, boeken en scenario’s, worden gecategoriseerd als intellectuele eigendommen. Hoewel deze entiteiten niet fysiek van aard zijn, kunnen ze toch een aanzienlijke waarde hebben. Voorbeelden van intellectuele eigendommen zijn onder meer het ‘swoosh’-logo van Nike en de chemische formule voor Coca-Cola. Om eigendom van immateriële eigendommen af ​​te dwingen, huren individuen en bedrijven doorgaans advocaten in om hun items wettelijk te beschermen tegen inbreuk.

Vastgoedactiva evalueren

Wanneer auditors, taxateurs en analisten de waarde van een bedrijf berekenen, houden ze al het onderliggende eigendom in de vergelijking. Een fabrikant van kleine machineonderdelen kan bijvoorbeeld slechts $ 80.000 bruto per jaar hebben, maar als hij eigenaar is van de fabriek waarin hij actief is, en dat gebouw wordt geschat op $ 1 miljoen, zou de totale waarde van het bedrijf aanzienlijk hoger zijn dan de winst alleen suggereert.. Als datzelfde bedrijf bovendien een octrooi op een onderdeel heeft, kan het aanzienlijke inkomsten genereren door de rechten om dat artikel te vervaardigen in licentie te geven aan een groter bedrijf, in plaats van het onderdeel zelf te produceren. Op deze manier kunnen licentieovereenkomsten lucratieve inkomstenstromen creëren die de totale waarde van een bedrijf aanzienlijk verhogen.

Nettowaarde via onroerend goed vaststellen

Het nettovermogen van een persoon kan worden bepaald door de totale waarde van de eigendommen die ze bezitten, zoals onroerend goed, auto’s, juwelen, aandelen, obligaties en pensioensparen, te berekenen en vervolgens eventuele verplichtingen of schulden van dat cijfer af te trekken. Als de activa van een persoon bijvoorbeeld een huis van $ 100.000, een auto van $ 7.000 en een IRA van $ 65.000 omvatten, bedraagt ​​het totaal van hun eigendom $ 172.000. Maar als diezelfde persoon wordt opgezadeld met een studielening van $ 20.000 en een creditcardrekening van $ 3.000, zijn de totale verplichtingen $ 23.000. Het totale nettowaarde zou dus $ 149.000 ($ 172.000 – $ 23.000) zijn.Bij het berekenen van het nettovermogen van een persoon, worden minder waardevolle items, zoals meubels of kledingstukken, over het algemeen niet in de vergelijking meegenomen, tenzij deze items een aanzienlijke waarde hebben als antiek of als zeldzame verzamelobjecten.