24 juni 2021 6:36

Actieve terugkeer

Wat is actief rendement?

Actief rendement is de procentuele winst of het verlies van een investering ten opzichte van de benchmark van de investering. Een benchmark kan marktomvattend zijn, zoals de Standard and Poor’s 500 Index (S&P 500), of sectorspecifiek, zoals de Dow Jones US Financials Index. 

Een actief rendement is een verschil tussen de benchmark en het werkelijke rendement. Het kan positief of negatief zijn en wordt doorgaans gebruikt om de prestaties te beoordelen. Bedrijven die actief rendement nastreven, staan ​​bekend als “actieve fondsbeheerders” en zijn doorgaans vermogensbeheerders of hedgefondsen.

Belangrijkste leerpunten

  • Actief rendement is een verwijzing naar hoeveel een belegging procentueel wint of verliest in vergelijking met zijn benchmark.
  • Actief rendement kan zowel positief als negatief zijn en wordt gezien als een teken van de sterkte van de investering of het gebrek daaraan.
  • Actieve beleggingsfondsen zijn opgebouwd rond managers die actief rendement nastreven, of in wezen proberen ‘de markt te verslaan’.
  • Degenen die in actief beheerde fondsen beleggen, zijn van mening dat het fonds onder een getalenteerde beheerder het beter zal doen dan een passief beheerde.
  • Maar critici beweren dat statistisch passief beheerde fondsen die niet proberen de markt te verslaan, het op de lange termijn beter doen.

Hoe Active Return werkt

Een portefeuille die beter presteert dan de markt, heeft een positief actief rendement, ervan uitgaande dat de markt als geheel de benchmark is. Als het benchmarkrendement bijvoorbeeld 5% is en het werkelijke rendement 8%, is het actieve rendement 3% (8% – 5% = 3%).

Als dezelfde portefeuille slechts 4% zou opleveren, zou het een negatief actief rendement hebben van -1% (4% – 5% = -1%).

Als de benchmark een specifiek marktsegment is, kan dezelfde portefeuille hypothetisch slechter presteren dan de bredere markt en toch een positief actief rendement hebben ten opzichte van de gekozen benchmark. Daarom is het voor beleggers cruciaal om te weten welke benchmark een fonds gebruikt en waarom.

Op zoek naar actieve rendementen

De legendarische belegger Warren Buffet gelooft dat de meeste beleggers een beter rendement zouden behalen door te beleggen in een indexfonds, in plaats van te proberen de markt te verslaan. Hij is van mening dat elk actief rendement dat fondsmanagers behalen, wordt uitgehold door vergoedingen. Onderzoek van S&P en Dow Jones Indices ondersteunt het denken van Buffet. Uit gegevens bleek dat, zelfs als fondsbeheerders drie jaar succesvol actief rendement behaalden, ze in de daaropvolgende drie jaar slechter presteerden dan de benchmark.

Veel fondsbeheerders combineren actief en passief beheer om een kern- en satellietstrategie te creëren die kernbelangen in een gediversifieerd indexfonds handhaaft om het risico te minimaliseren, terwijl ze ook actief een satellietcomponent van de portefeuille beheren om te proberen beter te presteren dan een benchmark.

Actieve terugkeerstrategieën

Fondsbeheerders die actief rendement nastreven, proberen prijsbewegingen op korte termijn te detecteren en te benutten door middel van fundamentele en technische analyse. Een manager kan bijvoorbeeld een portefeuille creëren die bestaat uit aandelen met een lage verhouding tussen vreemd en eigen vermogen en een dividendrendement van meer dan 3% uitkeren. Een andere manager kan aandelen kopen die een omgekeerd patroon van de omkering van kop en schouders hebben gevormd. Fondsbeheerders volgen ook nauwgezet handelspatronen, nieuws en orderstromen bij hun streven naar actieve rendementen.