24 juni 2021 6:49

Advocacy-reclame

Wat is advocacy-reclame?

Advocacy-reclame is het gebruik van marketing om een ​​bepaalde boodschap of zaak te ondersteunen. In tegenstelling tot commerciële reclame, wordt reclame voor belangenbehartiging geacht te zijn ondernomen in het belang van een groep of het publiek en wordt doorgaans geen reclame gemaakt voor een product of dienst. Financiering voor reclame voor belangenbehartiging kan worden gedaan via non-profitorganisaties,  bedrijven of particuliere belangengroepen. Sommige regeringen eisen dat organisaties die reclame maken voor belangenbehartiging duidelijk aangeven hoe de financiering wordt verstrekt.

Belangrijkste leerpunten

  • Advocacy-reclame is een vorm van marketing die voornamelijk wordt gebruikt door non-profitorganisaties en particuliere groepen met als doel de publieke opinie te beïnvloeden om een ​​bepaalde zaak of boodschap te ondersteunen.
  • Het verschilt van commerciële reclame omdat het geen product of dienst promoot.
  • Het richt zich vaak op economische, sociale, ecologische of politieke kwesties.
  • Bedrijven gebruiken soms advocacy-advertenties als de publieke perceptie of het overheidsbeleid een negatieve invloed heeft op hun vermogen om hun bedrijf te runnen.

Inzicht in Advocacy Advertising

Advocacy-advertenties zullen vaak gericht zijn op onderling samenhangende gebieden, zoals sociale zaken, economische kwesties en politiek. Een organisatie die bijvoorbeeld een drugsbehandelingsprogramma in haar gemeenschap wil introduceren, kan een campagne lanceren om financiering te zoeken om de oprichting van een centrum voor hun inspanningen te ondersteunen. De campagne kan zich uitstrekken tot in de politiek als een lokale kandidaat zijn bezorgdheid heeft geuit over het programma en de drugsbehandelingsorganisatie ervoor kiest om een ​​tegenkandidaat te steunen.

Een ander voorbeeld van reclame voor belangenbehartiging is financiering voor kankeronderzoek. Een organisatie kan betaalde advertenties op televisie plaatsen om geld in te zamelen door middel van donaties, waarin staat dat donaties zullen worden gebruikt om medicijnen en behandelingen tegen kanker te betalen. Advocacy-advertenties komen ook veel voor tijdens grote politieke verkiezingen, aangezien verschillende bedrijven en belangengroepen campagne voeren voor of tegen kandidaten.

Bedrijfscampagnes

Bedrijven kunnen reclame maken voor belangenbehartiging als er een probleem of beleid is dat gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering en er publieke steun gewenst is om de kwestie op te lossen. In sommige gevallen wordt een campagne gelanceerd om het goedkeuringsproces voor specifieke projecten te beïnvloeden, zoals de bouw van een nieuw gebouw dat gevolgen kan hebben voor omliggende wijken of de ontwikkeling van een pijpleiding die mogelijk milieu- en sociale effecten heeft.

Voorbeeld uit de echte wereld van advocacy-advertenties

Advocacy-advertenties kunnen worden gelanceerd om kwesties aan te pakken die van invloed zijn op een branche of markt. In sommige steden leidde de introductie van bedrijven in deeleconomie zoals Airbnb en Uber bijvoorbeeld tot conflicten met lokale toezichthouders en gevestigde bedrijven die zich bedreigd voelden door de nieuwkomers.

Onder verwijzing naar regelgevende wetten, probeerden tegenstanders van deze bedrijven hen te beletten op hun grondgebied actief te zijn, tenzij ze zich ogenschijnlijk aan hetzelfde toezicht en dezelfde richtlijnen hielden als de gevestigde exploitanten. Als reactie daarop startten de beginnende bedrijven doorgaans reclamecampagnes voor belangenbehartiging om de aandacht van het publiek te vestigen op de problemen die hun activiteiten op hun markten belemmerden en moedigden ze regelgevers aan om hen wettelijke toestemming te geven om zaken te doen.

Hoewel dergelijke inspanningen niet gericht zijn op het rechtstreeks verhogen van de verkoop van de bedrijven, zijn de campagnes bedoeld om veranderingen teweeg te brengen die de bedrijven in staat zouden stellen hun bedrijfsmodel voort te zetten of te introduceren in een nieuwe markt. Dit zou bij uitbreiding hun toegang tot meer klanten kunnen beïnvloeden en, als gevolg daarvan, de winst en omzetgroei kunnen beïnvloeden.