24 juni 2021 8:51

Breedte Indicator

Wat is een breedte-indicator?

Breedte-indicatoren zijn wiskundige formules die het aantal stijgende en dalende aandelen en / of hun volume meten om de deelname aan de prijsbewegingen van een aandelenindex te berekenen. Door het evalueren hoeveel voorraden zijn het verhogen of verlagen in prijs, en hoeveel volume van deze voorraden zijn de handel, breedte indicatoren helpen bij de bevestiging aandelenindex prijs trends, of kan waarschuwen voor dreigende prijs omkeringen.

Belangrijkste leerpunten

 • Breedte-indicatoren geven doorgaans geen handelssignalen op zichzelf, maar geven eerder een algemeen beeld van de gezondheid op een index.
 • Typisch, wanneer een breedte-indicator stijgt en de aandelenindex stijgt, toont dit aan dat er een sterke deelname is aan de prijsstijging. Dit betekent dat de prijsstijging zichzelf waarschijnlijk in stand houdt.
 • Hetzelfde concept is van toepassing op een dalende breedte-indicator en een dalende aandelenindexwaarde.
 • Wanneer de breedte-indicator en een aandelenindex uiteenlopen, kan dat een waarschuwing zijn voor een omkering. Er bewegen minder aandelen in de richting van de aandelenindex. Dit betekent dat de aandelenindex zich zou kunnen instellen om van richting te veranderen.

Breedte-indicatoren berekenen

Er zijn een aantal breedte-indicatoren, elk met hun eigen formule en berekeningswijze. Sommige breedte-indicatoren zijn cumulatief, waarbij de waarde van elke dag wordt toegevoegd of afgetrokken van de vorige waarde. Andere zijn niet-cumulatief, waarbij elke dag of periode zijn eigen gegevenspunt heeft.

Een van de eenvoudigste ademhalingsindicatoren is de lijn vooruit / achteruit. Het is een cumulatieve indicator waarbij netto voorschotten (aantal oplopende aandelen – aantal afnemende aandelen) worden opgeteld of afgetrokken van de vorige waarde.

Wat zegt een breedte-indicator u?

Breedte-indicatoren bieden handelaren en investeerders een beeld van een algemene markt. De aandelenmarkt wordt doorgaans onderzocht met behulp van aandelenindexen.

De  Advance / Decline Line van de S&P 500-index is bijvoorbeeld een cumulatieve richtlijn voor de vraag of meer aandelen in de loop van de tijd stijgen of dalen. Deze berekening toont het algemene beleggerssentiment in alle aandelen in de index.

Breedte-indicatoren worden voornamelijk gebruikt voor twee doeleinden:

 • Marktsentiment: breedte-indicatoren kunnen helpen bepalen of de kans groter is dat een markt zal stijgen of dalen.
 • Trendsterkte: breedte-indicatoren kunnen helpen bij het bepalen van de sterkte van een bullish of bearish trend.

Er zijn veel verschillende breedte-indicatoren die handelaren en beleggers kunnen gebruiken bij hun analyse.

Enkele andere populaire breedte-indicatoren, afgezien van de vooruit- / afwijzingslijn, zijn onder meer:

 • On Balance Volume dat zich richt op het toevoegen of aftrekken van volume op basis van het feit of een aandeel of index boven of onder de vorige slotkoers sloot.
 • McClellan Summation Index
 • Arms Index (TRIN) die kijkt naar de verhouding tussen stijgende en dalende aandelen, gedeeld door de verhouding tussen stijgend en dalend volume.
 • Chaikin-oscillator die oscilleert op basis van zowel volume- als prijsbewegingen.
 • Volumeverhouding omhoog / omlaag, het stijgende voorraadvolume gedeeld door het dalende voorraadvolume.
 • Volumespreiding omhoog / omlaag, dat is een hoger volume minus een lager volume.

Er zijn veel andere breedte-indicatoren.

Handelaren en beleggers kunnen voor verschillende doeleinden verschillende breedte-indicatoren gebruiken. On Balance Volume kijkt bijvoorbeeld naar koop- en verkoopdruk vanuit een volumestandpunt in plaats van alleen naar de prijs te kijken, terwijl de McClellan Summation Index een complexere formule bevat die daadwerkelijke koop- en verkoopsignalen genereert.

Sommige breedte-indicatoren, zoals de Chaikin Oscillator en On Balance Volume, kunnen worden toegepast op individuele aandelen of zelfs andere activa. Andere breedte-indicatoren – zoals de Advance / Decline Line of Arms Index – worden alleen berekend op basis van indexen.

Handelaren gebruiken indicatoren voor de breedte van de markt in combinatie met andere vormen van technische analyse, zoals longs kan verlaten of shortposities kan starten.

Voorbeeld breedte-indicator

De volgende grafiek toont twee breedte-indicatoren, On Balance Volume en de Force Index, op een grafiek van de SPDR S&P 500 ETF (SPY).

De Force Index (onderaan) vertoont begin februari een sterk bearish sentiment tijdens de marktdaling en een relatief zwak bullish sentiment gedurende de hele periode. Per saldo vertoont het volume een bullish volume tijdens het herstel van februari en maart en een gematigd volume in de maanden erna. Deze indicatoren suggereren dat de markt tussen april en juni relatief neutraal is.

Het verschil tussen breedte-indicatoren en technische indicatoren

Breedte-indicatoren zijn een subset binnen het grotere gebied van technische indicatoren. Terwijl breedte-indicatoren proberen om de deelname en sterkte in de bewegingen van een aandeel of index te meten, hebben technische indicatoren een veel groter doel. Technische indicatoren kunnen worden gebruikt om volume of prijs te analyseren, handelssignalen te genereren of steun en weerstand te definiëren.

Beperking van het gebruik van breedte-indicatoren

Breedte-indicatoren waarschuwen niet altijd voor een omkering. Ze zullen ook niet altijd een prijsbeweging bevestigen, ook al blijft de prijs in dezelfde richting bewegen.

De meeste breedte-indicatoren zijn vatbaar voor enkele situationele anomalieën. Hoewel handelaren doorgaans op zoek zijn naar een toename van het volume naarmate de prijzen verder stijgen, gebeurt dit niet altijd. Trends kunnen erg lang aanhouden bij een afnemend volume of zelfs een afnemende aandelenparticipatie, wat zal leiden tot divergerende breedte-indicatoren, maar niet noodzakelijkerwijs zal resulteren in een prijsomkering.

Bepaalde breedte-indicatoren kunnen ook vreemde meetwaarden genereren vanwege hun berekeningsmethode. On Balance Volume kan aanzienlijk springen of dalen, bijvoorbeeld als er een enorme volumedag is, maar de prijs eindigt slechts marginaal hoger of lager. De prijs bewoog nauwelijks, maar de indicator zou veel kunnen veranderen.