24 juni 2021 10:22

Regel voor onderpandbron

The Collateral Source Rule: een overzicht

De regel voor onderpandbron is een wet in de rechtsgebieden van de staat die voorkomt dat de aan een eiser toegekende schadevergoeding wegens letsel, ziekte of invaliditeit wordt verminderd met het bedrag dat al is teruggevorderd van een derde partij, zoals een verzekeraar.

De regel verschilt per staat, maar schrijft over het algemeen voor dat de schadevergoeding die in de rechtbank aan een arbeidsongevallen, die de schade dekken.

Belangrijkste leerpunten

  • De onderpandbronregel voorkomt dat een geldelijke toekenning wordt verlaagd als de kosten worden gedekt door een andere bron.
  • De regel kan verbieden dat het bewijs van dergelijke betalingen voor de rechtbank wordt ingediend.
  • Elke Amerikaanse staat heeft een regel voor onderpandbronnen en hun details variëren.

Hoe de collateral source-regel werkt

In veel staten voorkomt de regel voor onderpandbron dat bewijs dat de eiser een vergoeding ontvangt voor verwondingen uit andere bronnen, zoals een verzekering, voor de rechtbank wordt toegelaten. Andere staten staan ​​dergelijk bewijs in sommige gevallen toe, zoals bij pakken voor lichamelijk letsel, maar in andere niet, zoals bij medische wanpraktijken.

Deze doctrine is de afgelopen jaren betwist door degenen die beweren dat slachtoffers geen onrechtmatige daad moeten kunnen aanklagen voor schade die uit een andere bron is vergoed. Die bronnen kunnen onder meer een ziektekostenverzekering of eigendomsverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, sociale zekerheid of levensverzekeringen zijn.Voorstanders van hervorming van onrechtmatige daad verzetten zich tegen de regel van onderpandbron, met het argument dat het misleidende claims aanmoedigt door het vooruitzicht van dubbele compensatie te bengelen.

Afhankelijk van de verzekeringswetten van de staat, kan een verzekeraar het recht hebben om subrogatie na te streven om vergoeding te krijgen voor claims die aan een polishouder zijn betaald. Als een verzekeringnemer van een ziektekostenverzekering bijvoorbeeld gewond raakt bij een ongeval en de verzekeraar $ 20.000 betaalt om de medische rekeningen te dekken, kan de verzekeraar een aanklacht indienen om die $ 20.000 te innen van de partij die de fout heeft begaan of de verzekeraar van die partij.

Voors en tegens van de collateral source-regel

De onderpandbronregel is een van de wetten die onder de loep zijn genomen door voorstanders van hervorming van onrechtmatige daad.

Critici van de regel voeren aan dat het niet redelijk is om sommige eisers het dubbele van de schadevergoeding voor letsel toe te kennen en dat het misleidende juridische claims aanmoedigt.

Voorstanders van de regel voor onderpandbron zijn van mening dat een verdachte in een rechtszaak tot schadevergoeding niet mag ontsnappen aan de gevolgen van nalatigheid of wanpraktijken alleen omdat de schade werd gedekt door de verzekeraar van de eiser of door overheidsuitkeringen. Zij stellen dat het onverantwoordelijke gedrag van de verdachte niet mag worden beloond omdat de eiser verantwoordelijk heeft gehandeld door een verzekering af te sluiten.

Ze voeren ook aan dat de regel van de onderpandbron consumenten aanmoedigt om een ​​verzekering af te sluiten in de wetenschap dat ze zeker zijn van terugbetaling uit een of beide bronnen.

Verschillende staten hebben maatregelen genomen om de onderpandbronregel te verzwakken of de toepasbaarheid ervan tot bepaalde soorten gevallen te beperken.

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben een subrogatieclausule aan hun contracten toegevoegd. Dit vereist in feite dat een succesvolle eiser het bedrijf vergoedt met het toegekende bedrag voor schade die door de polis werd gedekt.

Adblock
detector