24 juni 2021 12:24

Zijn de productiekosten inclusief alle vaste en variabele kosten?

In de economie brengen productiekosten een aantal kosten met zich mee die zowel vaste als variabele kosten omvatten. Vaste kosten zijn kosten die niet veranderen als de output verandert. Voorbeelden zijn verzekering, huur, normale winst, opstartkosten en afschrijving. Een andere naam voor vaste kosten is overhead. Variabele kosten, ook wel directe kosten genoemd, zijn afhankelijk van de output. Een verandering in output veroorzaakt een verandering in variabele kosten.

Voor een botenfabrikant zijn de totale vaste kosten bijvoorbeeld de som van de gebouwen, machines en uitrusting die nodig zijn om boten te maken. Deze kosten worden niet beïnvloed door het aantal gemaakte boten. De totale variabele kosten zijn echter afhankelijk van het aantal geproduceerde boten.

Aangezien de totale vaste kosten niet veranderen naarmate de output toeneemt, wordt er een horizontale lijn op de kostencurve getrokken in plaats van een opwaartse curve om de totale variabele kosten weer te geven. De opwaartse curve van de totale variabele kosten toont de wet van afnemende marginale opbrengsten. Om de totale kosten te berekenen, worden de totale vaste kosten opgeteld bij de totale variabele kosten.

De gemiddelde vaste kosten en de gemiddelde variabele kosten kunnen ook worden berekend om de productiekosten te helpen analyseren. Om de gemiddelde vaste kosten te berekenen, worden de totale vaste kosten gedeeld door de output. Een productiestijging weerspiegelt een neerwaartse trend van de gemiddelde vaste kosten, en dus een neerwaartse helling van de curve. De gemiddelde variabele kosten worden berekend door de totale variabele kosten te delen door de output. De curve voor gemiddelde variabele kosten is U-vormig, omdat deze eerst een neerwaartse daling laat zien totdat deze het minimumpunt bereikt voordat hij weer stijgt, gebaseerd op het principe van verhoudingen.

 

Adblock
detector