24 juni 2021 15:31

Houdperiode

Wat is een wachtperiode?

Een aanhoudingsperiode is de hoeveelheid tijd dat de investering wordt gehouden door een investeerder, of de periode tussen de aankoop en verkoop van een effect. In een lange positie verwijst de periode van bezit naar de tijd tussen de aankoop en de verkoop van een actief. In een short-optiepositie is de aanhoudingsperiode de tijd tussen het moment waarop een shortverkoper de effecten terugkoopt en het moment waarop het effect aan de kredietverstrekker wordt geleverd om de shortpositie te sluiten.

De basisprincipes van een houdperiode

De aanhoudingsperiode van een investering wordt gebruikt om de belasting van  vermogenswinsten  of -verliezen te bepalen. Een lange termijn van bezit is een jaar of langer zonder vervaldatum. Alle beleggingen die een belang hebben van minder dan één jaar, zijn kortetermijnbeleggingen. De betaling van dividenden op een rekening zal ook een periode van bezit hebben.

Het rendement van de aanhoudingsperiode is dus het  totale rendement dat wordt  ontvangen uit het aanhouden van een actief of een  portefeuille van activa gedurende een bepaalde periode, doorgaans uitgedrukt als een percentage. Het rendement van de aanhoudingsperiode wordt berekend op basis van het totale rendement van het actief of de portefeuille (inkomen plus waardeveranderingen). Het is met name handig voor het vergelijken van rendementen tussen beleggingen die voor verschillende perioden worden aangehouden.

Belangrijkste leerpunten

  • Een aanhoudingsperiode is de hoeveelheid tijd dat de investering wordt gehouden door een investeerder, of de periode tussen de aankoop en verkoop van een effect.
  • De periode van bezit wordt berekend vanaf de dag na de verwerving van het effect en loopt door tot de dag van vervreemding of verkoop; de periode van bezit bepaalt de fiscale gevolgen.
  • Rendement aanhoudperiode is het totale rendement dat wordt ontvangen van het aanhouden van een actief of een portefeuille van activa gedurende een bepaalde periode, doorgaans uitgedrukt als een percentage.
  • Verschillen in aanhoudingsperioden kunnen resulteren in een verschillende fiscale behandeling van een investering.

Berekening van een houdperiode

Beginnend op de dag na de verwerving van het effect en doorlopend tot de dag van vervreemding of verkoop, bepaalt de periode van bezit de fiscale gevolgen. Sarah kocht bijvoorbeeld 100 aandelen in aandelen op 2 januari 2016. Bij het bepalen van haar aanhoudingsperiode begint ze te tellen op 3 januari 2016. De derde dag van elke maand daarna telt als het begin van een nieuwe maand, ongeacht van hoeveel dagen elke maand bevat.

Als Sarah haar aandelen op 23 december 2016 zou verkopen, zou ze op korte termijn een meerwaarde of kapitaalverlies realiseren  omdat haar bezitperiode minder dan een jaar bedraagt. Als ze haar aandelen op 3 januari 2017 verkoopt, zou ze een langetermijnwinst of verlies realiseren omdat haar bezitperiode meer dan een jaar bedraagt.

Het rendement van de aanhoudingsperiode kan daarom worden weergegeven door de volgende formule:

Verschillende regels voor het definiëren van houdperioden

Bij het ontvangen van een geschenk van gewaardeerde aandelen of andere zekerheid, wordt de kostenbasis van de ontvanger bepaald door gebruik te maken van de basis van de donor. De aanhoudingsperiode van de ontvanger omvat ook de lengte van de aanhoudingsperiode van de donor. Deze voortzetting van het bezit wordt “overstag gaan” genoemd omdat de periode van bezit van de ontvanger waarde toevoegt aan de periode van bezit van de donor. In gevallen waarin de basis van de ontvanger wordt bepaald door de reële marktwaarde van het effect, zoals een schenking van aandelen die in waarde zijn gedaald, begint de aanhoudperiode van de ontvanger op de dag na ontvangst van het geschenk.

1 jaar

De aanhoudingsperiode waarna de IRS een investering beschouwt als een winst (of verlies) op lange termijn voor belastingdoeleinden. Meerwaarden op lange termijn worden tegen een gunstiger tarief belast dan winsten op korte termijn.

Wanneer een belegger een stockdividend ontvangt, is de periode van bezit van de nieuwe aandelen, of delen van een nieuw aandeel, dezelfde als voor de oude aandelen. Het voldoen aan de minimumperiode van bezit is de primaire vereiste om dividenden als gekwalificeerd te kwalificeren. Voor gewone aandelen moet het bezit langer zijn dan 60 dagen gedurende de periode van 120 dagen, die 60 dagen vóór de ex-dividenddatum begint. Preferente aandelen moeten een houdperiode van ten minste 90 dagen hebben gedurende de periode van 180 dagen die begint 90 dagen vóór de ex-dividenddatum van het aandeel.

Holding is ook van toepassing bij het ontvangen van nieuwe aandelen in een bedrijf dat is afgesplitst van het oorspronkelijke bedrijf waarin de investeerder aandelen heeft gekocht. Bijvoorbeeld, Paul kocht 100 aandelen van de voorraad in april 2015. In juni 2016 het bedrijf uitgeroepen tot een twee-voor-één aandelensplitsing. Paul had toen 200 aandelen van het bedrijf met dezelfde periode van bezit, beginnend met de aankoopdatum in april 2015.