24 juni 2021 18:18

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid is een juridische term voor een verantwoordelijkheid die wordt gedeeld door twee of meer partijen in een rechtszaak. Een benadeelde partij kan een of alle van hen aanklagen en de totale door een rechtbank toegekende schadevergoeding van een of alle partijen innen.

Belangrijkste leerpunten

  • In de wet maakt hoofdelijke aansprakelijkheid alle partijen in een rechtszaak aansprakelijk voor schade tot het volledige toegekende bedrag.
  • Dat wil zeggen, als een partij niet kan betalen, moeten de andere genoemde partijen meer betalen dan hun deel.
  • Vaker beperken vergelijkende foutenwetten de betaling van een individu tot een percentage op basis van de omvang van hun fout.

In dergelijke gevallen wordt de verantwoordelijkheid voor het totale toegekende bedrag door iedereen gedeeld. Als een van de partijen niet betaalt, neemt de verplichting van de anderen toe.

Inzicht in hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid is in het voordeel van de eiser die schadevergoeding vordert, omdat het hem of haar in staat stelt om, indien nodig, volledige betaling na te streven van de partij met de grootste portemonnee als de genoemde anderen niet kunnen betalen.

Als alle betrokken partijen insolvent en onverzekerd zijn, int de eiser niets.

Hoofdelijke aansprakelijkheid verschilt in de wet van comparatieve fout, waarbij meerdere partijen de verantwoordelijkheid krijgen voor een deel van de schade in verhouding tot de mate van fout die zij dragen voor de schade. In dergelijke gevallen kan een eiser in de positie worden gelaten om schadevergoeding te eisen van de partij die het minst in staat is om te betalen.

Een vergelijkende fout wordt soms “pure hoofdelijke aansprakelijkheid” genoemd. Het komt vaker voor in de VS dan hoofdelijke aansprakelijkheid.

De meeste staten in de VS hebben het gebruik van hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt of hebben een hybride aanpak ontwikkeld. Een staat kan bijvoorbeeld toestaan ​​dat hoofdelijke aansprakelijkheid alleen van toepassing is op partijen die verantwoordelijk worden geacht voor meer dan 50% van de aangerichte schade.

De hybride benadering werd aangenomen als een middel om een ​​systeem te hervormen dat sommige eisers leek aan te moedigen om een ​​enkele partij met diepe zakken, zoals een groot bedrijf, aan een rechtszaak toe te voegen om een ​​te grote onderscheiding te krijgen.

Kritiek op hoofdelijke aansprakelijkheid

Zoals opgemerkt, heeft hoofdelijke aansprakelijkheid de neiging in het voordeel van de eiser te komen, aangezien het de kans vergroot dat alle toegekende schadevergoeding kan worden geïnd.De meeste staten in de VS beperken het gebruik van gezamenlijke en meerdere verantwoordelijkheid of hanteren een hybride benadering.

Aan de andere kant kan het als oneerlijk worden beschouwd jegens een partij die slechts een geringe verantwoordelijkheid draagt ​​voor een ongunstige gebeurtenis om daardoor een buitensporig financieel verlies te dragen.

Voorbeeld van een hoofdelijke aansprakelijkheidszaak

Er zou een hoofdelijke aansprakelijkheidszaak kunnen worden gestart namens werknemers die ziek werden nadat ze op meerdere vacaturesites hadden gewerkt waar ze werden blootgesteld aan schadelijke materialen. Het kunnen bijvoorbeeld bouwvakkers zijn die lijden aan fysieke aandoeningen die kunnen worden toegeschreven aan contact met een giftige stof die aanwezig was in materialen die op al hun werkplekken werden gebruikt.

De arbeiders zouden kunnen beweren dat verschillende werkgevers die verantwoordelijk waren voor de veiligheid van de werknemers op de verschillende locaties waar ze werkten, ontoereikende voorzorgsmaatregelen hebben genomen.