24 juni 2021 21:00

Operationele hefboomwerking

Wat is operationele hefboomwerking?

Operationele hefboomwerking is een kostenberekeningsformule die meet in welke mate een bedrijf of project het bedrijfsresultaat kan verhogen door de inkomsten te verhogen. Een bedrijf dat omzet genereert met een hoge brutomarge en lage variabele kosten, heeft een hoge operationele hefboomwerking.

Belangrijkste leerpunten

  • Operationele hefboomwerking is een kostenberekeningsformule die meet in welke mate een bedrijf of project het bedrijfsresultaat kan verhogen door de inkomsten te verhogen.
  • Bedrijven met een hoge operationele hefboomwerking moeten elke maand een groter bedrag aan vaste kosten dekken, ongeacht of ze producteenheden verkopen.
  • Bedrijven met een lage operationele leverage kunnen hoge kosten hebben die rechtstreeks variëren met hun verkopen, maar hebben lagere vaste kosten om elke maand te dekken.

Inzicht in operationele hefboomwerking

Hoe hoger de operationele hefboomwerking, hoe groter het potentiële gevaar van het voorspellen van risico’s, waarbij een relatief kleine fout bij het voorspellen van verkopen kan worden uitvergroot tot grote fouten in de kasstroomprojecties.

De formule voor operationele hefboomwerking is:

Dit kan worden aangepast als: 

Degree of operating leverage=Q∗CM. Q∗CM.-Fixed operating costswhere:Q=unit quantityCM.=contribution margin (price – variable cost per unit)\ begin {uitgelijnd} & \ text {Mate van operationele hefboomwerking} = \ frac {Q * CM} {Q * CM – \ text {Vaste bedrijfskosten}} \\ & \ textbf {waarbij:} \\ & Q = \ text {eenheidshoeveelheid} \\ & CM = \ text {contributiemarge (prijs – variabele kosten per eenheid)} \\ \ end {uitgelijnd}​Mate van operationele hefboomwerking=Q∗CM-Vaste bedrijfskosten

De formule voor operationele hefboomwerking wordt gebruikt om het break-evenpunt van een bedrijf te berekenen en om passende verkoopprijzen vast te stellen om alle kosten te dekken en winst te genereren. De formule kan onthullen hoe goed een bedrijf zijn vaste kostenartikelen, zoals zijn magazijn en machines en uitrusting, gebruikt om winst te genereren. Hoe meer winst een bedrijf uit hetzelfde bedrag aan vaste activa kan persen, hoe hoger de operationele hefboomwerking.

Een conclusie die bedrijven kunnen leren van het onderzoek naar operationele leverage, is dat bedrijven die de vaste kosten minimaliseren, hun winst kunnen vergroten zonder enige verandering aan te brengen in de verkoopprijs, contributiemarge of het aantal eenheden dat ze verkopen.

Bedrijf A verkoopt bijvoorbeeld 500.000 producten voor een eenheidsprijs van $ 6 per stuk. De vaste kosten van het bedrijf bedragen $ 800.000. Het kost $ 0,05 aan variabele kosten per eenheid om elk product te maken.

Bereken de operationele hefboomwerking van bedrijf A als volgt:

Een omzetstijging van 10% zou moeten resulteren in een toename van het bedrijfsresultaat met 13,7% (10% x 1,37 = 13,7%).

Hoge en lage operationele hefboomwerking

Het is belangrijk om de operationele hefboomwerking tussen bedrijven in dezelfde bedrijfstak te vergelijken, aangezien sommige bedrijfstakken hogere vaste kosten hebben dan andere. Het concept van een hoge of lage ratio wordt dan duidelijker gedefinieerd.

De meeste kosten van een bedrijf zijn vaste kosten die elke maand terugkeren, zoals huur, ongeacht het verkoopvolume. Zolang een bedrijf op elke verkoop een aanzienlijke winst behaalt en voldoende verkoopvolume handhaaft, zijn de vaste kosten gedekt en worden er winsten behaald.

Overige bedrijfskosten zijn variabele kosten die alleen worden gemaakt als er verkopen plaatsvinden. Dit omvat arbeid om producten te assembleren en de kosten van grondstoffen die worden gebruikt om producten te maken. Sommige bedrijven verdienen bij elke verkoop minder winst, maar kunnen een lager verkoopvolume hebben en toch genoeg genereren om de vaste kosten te dekken.

Een softwarebedrijf heeft bijvoorbeeld hogere vaste kosten in de salarissen van ontwikkelaars en lagere variabele kosten bij de verkoop van software. Als zodanig heeft het bedrijf een hoge operationele hefboomwerking. Een computeradviesbureau daarentegen rekent zijn klanten elk uur aan en heeft geen dure kantoorruimte nodig omdat de consultants in de kantoren van de klant werken. Dit resulteert in variabele lonen van adviseurs en lage vaste bedrijfskosten. Het bedrijf heeft dus een lage operationele hefboomwerking.

De meeste kosten van Microsoft zijn vast, zoals uitgaven voor ontwikkeling en marketing vooraf. Met elke dollar aan omzet die voorbij het break-evenpunt wordt verdiend, maakt het bedrijf winst, maar Microsoft heeft een hoge operationele hefboomwerking.

Omgekeerd hebben Walmart-winkels lage vaste kosten en grote variabele kosten, vooral voor goederen. Omdat Walmart een enorm aantal artikelen verkoopt en vooraf betaalt voor elke eenheid die het verkoopt, stijgen de kosten van verkochte goederen naarmate de verkoop toeneemt. Hierdoor hebben Walmart-winkels een lage operationele hefboomwerking.

Veel Gestelde Vragen

Wat zegt de operationele hefboomwerking u?

De formule voor operationele hefboomwerking wordt gebruikt om het break-evenpunt van een bedrijf te berekenen en om geschikte verkoopprijzen vast te stellen om alle kosten te dekken en winst te genereren. Dit kan laten zien hoe goed een bedrijf zijn vaste kostenartikelen, zoals zijn magazijn en machines en uitrusting, gebruikt om winst te genereren. Hoe meer winst een bedrijf uit hetzelfde bedrag aan vaste activa kan persen, hoe hoger de operationele hefboomwerking. Een conclusie die bedrijven kunnen leren van het onderzoek naar operationele leverage, is dat bedrijven die de vaste kosten minimaliseren, hun winst kunnen vergroten zonder enige verandering aan te brengen in de verkoopprijs, contributiemarge of het aantal eenheden dat ze verkopen.

Wat is de mate van operationele hefboomwerking (DOL)?

De mate van operationele leverage (DOL) is een veelvoud dat meet hoeveel het bedrijfsresultaat van een bedrijf zal veranderen als reactie op een verandering in de verkoop. Bedrijven met een groot deel van de vaste kosten (of kosten die niet veranderen met de productie) tot variabele kosten (kosten die veranderen met het productievolume) hebben een hogere operationele hefboomwerking. De DOL-ratio helpt analisten bij het bepalen van de impact van een verandering in de omzet op de inkomsten of winst van het bedrijf.

Wat zijn voorbeelden van hoge en lage operationele hefboomwerking?

De meeste kosten van Microsoft zijn vast, zoals uitgaven voor ontwikkeling en marketing vooraf. Met elke dollar aan omzet die voorbij het break-evenpunt wordt verdiend, maakt het bedrijf winst, maar Microsoft heeft een hoge operationele hefboomwerking. Omgekeerd hebben Walmart-winkels lage vaste kosten en grote variabele kosten, vooral voor handelswaar. Omdat Walmart een enorm aantal artikelen verkoopt en vooraf betaalt voor elke eenheid die het verkoopt, stijgen de kosten van verkochte goederen naarmate de verkoop toeneemt. Hierdoor hebben Walmart-winkels een lage operationele hefboomwerking.