25 juni 2021 3:31

Gewogen gemiddelde beoordelingsfactor (WARF)

Wat is de gewogen gemiddelde beoordelingsfactor (WARF)

De gewogen gemiddelde ratingfactor (WARF) is een maatstaf die door kredietbeoordelaars wordt gebruikt om de kredietkwaliteit van een portefeuille aan te geven. Deze maatstaf voegt de kredietratings van de belangen van de portefeuille samen tot één enkele rating. WARF’s worden meestal berekend voor gedekte schuldverplichtingen (CDO’s).

Inzicht in de gewogen gemiddelde beoordelingsfactor (WARF)

Om de gewogen gemiddelde ratingfactor op een CDO te berekenen, moeten de ratingbureaus eerst een kredietrating bepalen   voor elk instrument dat aan de CDO ten grondslag ligt. In de taxonomie van Fitch Ratings kan deze rating bijvoorbeeld variëren van extreem hoge kredietkwaliteit (AAA) tot lage kwaliteit (CCC) tot wanbetaling (D). Deze letterbeoordeling komt overeen met een numerieke beoordelingsfactor, die op zijn beurt overeenkomt met de 10-jaarkans op wanbetaling. De WARF wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van deze numerieke factoren te berekenen. Om het gewogen gemiddelde te berekenen, wordt het fictieve saldo van het actief vermenigvuldigd met de beoordelingsfactor en vervolgens worden deze waarden opgeteld. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld door het totale nominale saldo van de portefeuille.