24 juni 2021 5:40

12B-1 vergoeding

Wat is een 12B-1-vergoeding?

Een vergoeding van 12b-1 is een jaarlijkse marketing- of distributievergoeding voor een beleggingsfonds. De 12b-1-vergoeding wordt beschouwd als een operationele uitgave en wordt als zodanig opgenomen in de kostenratio van een fonds. Het ligt doorgaans tussen 0,25% en 0,75% (het toegestane maximum) van het nettovermogen van een fonds. De vergoeding dankt zijn naam aan een sectie van de Investment Company Act van 1940.

Inzicht in 12B-1-vergoedingen

In de begintijd van de beleggingsfondsen werd gedacht dat de vergoeding van 12b-1 investeerders zou helpen. Men was van mening dat door het op de markt brengen van een beleggingsfonds, het vermogen zou toenemen en het management de kosten zou kunnen verlagen vanwege schaalvoordelen. Dit moet nog worden bewezen. Nu de activa van beleggingsfondsen de grens van $ 10 biljoen overschrijden en gestaag groeien, twijfelen critici van deze vergoeding ernstig aan de rechtvaardiging voor het gebruik ervan. Tegenwoordig wordt de vergoeding van 12b-1 voornamelijk gebruikt om tussenpersonen te belonen voor de verkoop van de aandelen van een fonds. Aangezien het een commissie is die aan verkopers wordt betaald, wordt momenteel aangenomen dat het niets doet om de prestaties van een fonds te verbeteren.

In 2015 begon de Securities and Exchange Commission (SEC) het gebruik van 12b-1-vergoedingen te onderzoeken om te bepalen of de regels voor het in rekening brengen van deze vergoedingen worden nageleefd en of de aanwezigheid van dergelijke vergoedingen naar behoren wordt bekendgemaakt.

12b-1 vergoeding opgesplitst

De 12b-1-vergoeding kan worden opgesplitst in twee verschillende kosten: de distributie- en marketingvergoeding en de servicevergoeding. De totale 12b-1-vergoedingen die door een fonds in rekening worden gebracht, zijn beperkt tot 1% per jaar. Het distributie- en marketinggedeelte van de vergoeding is gemaximeerd op 0,75% per jaar, terwijl het servicekostengedeelte van de vergoeding maximaal 0,25% kan zijn.

Gebruik van 12b-1 in door makelaars verkochte aandelen

Voor aandelen van klasse B en klasse C van door makelaars verkochte fondsen worden doorgaans 12b-1 vergoedingen in rekening gebracht, maar deze kunnen ook in rekening worden gebracht op onbelaste aandelen in beleggingsfondsen en klasse A door makelaars verkochte aandelen.

Klasse A-aandelen, die meestal een front-end load maar geen back-end load in rekening brengen, kunnen een lagere 12b-1-uitgave met zich meebrengen, maar brengen normaal gesproken niet de maximale vergoeding van 1% met zich mee. Klasse B-aandelen, die doorgaans geen front-end dragen, maar een back-end-belasting in rekening brengen die afneemt naarmate de tijd verstrijkt, worden vaak geleverd met een vergoeding van 12b-1. Klasse C-aandelen hebben meestal de grootste kans om de maximale vergoeding van 1% 12b-1 te dragen. De aanwezigheid van een 12b-1-vergoeding duwt de totale kostenratio van een fonds vaak tot boven de 2%.

Het Calamos Growth Fund is een voorbeeld van een fonds dat een kleinere vergoeding van 0,25% 12b-1 op zijn klasse A-aandelen in rekening brengt en de maximale vergoeding van 1% 12b-1 op zijn klasse C-aandelen in rekening brengt.

Waarvoor 12b-1-vergoedingen worden gebruikt

De distributievergoeding dekt marketing- en betalende makelaars die aandelen verkopen. Ze maken ook reclame voor het fonds en sturen fondsliteratuur en prospectussen naar klanten. Servicevergoedingen voor aandeelhouders, een andere vorm, betalen specifiek voor het fonds om mensen in te huren om vragen van investeerders te beantwoorden en indien nodig informatie te verspreiden, hoewel deze vergoedingen vereist kunnen zijn zonder de goedkeuring van een 12b-1-plan. Een andere categorie vergoedingen die in rekening kunnen worden gebracht, staat bekend als “overige kosten”. Andere uitgaven kunnen kosten zijn die verband houden met juridische, boekhoudkundige en administratieve diensten. Ze kunnen ook betalen voor transferagent en bewaarloon.