24 juni 2021 6:23

AC-DC Optie Definitie

Wat is een AC-DC-optie?

Een AC-DC-optie is een derivaat dat op een toekomstige datum naar keuze van de houder een call of putoptie kan worden.

Ook bekend als een ” kiesoptie “, is het een soort exotische optie, wat betekent dat het ingewikkelder termen heeft en vaak duurder is dan de traditionele, pure vanille variant.

Belangrijkste leerpunten

  • Een AC-DC, of ​​”chooser” optie is een exotische optie waarmee de houder kan beslissen of de optie zal worden uitgeoefend als een call of put.
  • Vanwege de grotere flexibiliteit is dit type optie duurder dan een vergelijkbare vanille-optie.
  • AC-DC-opties hebben een typisch Europese stijl en hebben één uitoefenprijs en één vervaldatum, ongeacht of de optie wordt uitgeoefend als een call of put.

Inzicht in AC-DC-opties

Zoals elke optie is de AC-DC-optie een derivaat dat een belegger het recht geeft – maar niet de verplichting – om een ​​effect tegen een bepaalde prijs te kopen (call) of te verkopen (put) (de strike). Het belangrijkste onderscheid ligt in het feit dat de belegger de aankoop- of verkoopbeslissing neemt op een specifiek tijdstip nadat de optie van kracht is geworden, in plaats van op het moment van aankoop.

De timing van de beslissing hangt af van hoe de optie is geconstrueerd. Veel AC-DC-opties zijn Europese opties, wat betekent dat de koop- of verkoopbeslissing alleen kan worden uitgeoefend wanneer het instrument op het punt staat af te lopen. Met Amerikaanse opties kan een beslissing op elk moment vóór de vervaldatum worden uitgeoefend.

AC-DC-optiestrategieën

Een AC-DC-optie kan een zeer aantrekkelijk instrument zijn wanneer een onderliggend effect een hoge mate van volatiliteit meldt of wanneer er onzekerheid bestaat over bedrijfsnieuws of ontwikkelingen – zoals een farmaceutisch bedrijf dat wacht op goedkeuring van de Food and Drug Administration voor een duur nieuw medicijn, een technologiebedrijf dat op zoek is naar exclusieve rechten of patenten voor een innovatief product, of een bedrijf dat betrokken is bij grote geschillen. Het biedt de optiehouder de flexibiliteit om de gespecificeerde uitbetaling te kiezen op basis van het feit of de call- of putpositie winstgevender is.

Als een effect bijvoorbeeld op de expiratie boven de uitoefenprijs wordt verhandeld, is de uitoefening van de calloptie over het algemeen het meest winstgevend. Als de houder ervoor kiest om de optie uit te oefenen als een call-optie op de onderliggende waarde, dan is de uitbetaling het maximum van de spotprijs minus de uitoefenprijs. In dit scenario profiteert de houder van het kopen van het effect tegen een lagere prijs dan waarvoor het op de markt verkoopt.

Aan de andere kant, als een effect op expiratie onder zijn uitoefenprijs wordt verhandeld, zou de uitoefening van de putoptie over het algemeen het meest winstgevend zijn. Als de houder ervoor kiest om zijn optie als putoptie op de onderliggende waarde uit te oefenen, dan is de uitbetaling het maximum van de uitoefenprijs minus de spotprijs. In dit scenario profiteert de houder van de verkoop van de onderliggende waarde tegen een hogere prijs dan waarvoor hij handelt op de open markt.

Overwegingen bij AC-DC-opties

Het is natuurlijk deze flexibiliteit die ervoor zorgt dat de AC-DC-optie duurder is dan zijn gewone put of calloptie-tegenhanger, zelfs als ze dezelfde onderliggende waarde hebben. Over het algemeen geldt: hoe vluchtiger de onderliggende waarde, hoe duurder de AC-DC-optie.

Ook worden AC-DC-opties over het algemeen verhandeld op alternatieve beurzen zonder de steun van regelgevend toezicht dat gebruikelijk is voor gewone vanille-opties die op grote beurzen worden verhandeld. Als gevolg hiervan kunnen ze hogere risico’s op het in gebreke blijven van een tegenpartij met zich meebrengen.