24 juni 2021 6:28

Boekhoudkundige interpretatie

Wat is een boekhoudkundige interpretatie?

Een boekhoudkundige interpretatie is een verklaring, uitgegeven door instellingen voor boekhoudnormen, waarin wordt verduidelijkt hoe bestaande boekhoudnormen moeten worden toegepast. Interpretaties zijn over het algemeen geen vereisten, maar schetsen veeleer de beste praktijken en geven verdere uitleg. 

Belangrijkste leerpunten

  • Een boekhoudkundige interpretatie is een verklaring van een rekenkamer waarin wordt verduidelijkt hoe boekhoudnormen moeten worden toegepast.
  • Interpretaties zijn over het algemeen geen vereisten, maar schetsen veeleer de beste praktijken en geven verdere uitleg.
  • Boekhoudkundige interpretaties helpen onduidelijkheid weg te nemen en voorkomen dat accountants per ongeluk verschillende methodologieën toepassen.
  • Meer duidelijkheid verhoogt de uniformiteit, waardoor het voor beleggers gemakkelijker wordt om aandelen te vergelijken en te beslissen in welke ze beleggen.
  • De belangrijkste instanties die boekhoudkundige interpretaties verstrekken, zijn de Financial Accounting Standards Board (FASB), het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en de International Accounting Standards Board (IASB).

Een boekhoudkundige interpretatie begrijpen

Naarmate financiële transacties blijven evolueren, ontwikkelen zich nieuwe situaties die mogelijk niet werden voorzien door de bestaande boekhoudnormen. Wanneer er vragen rijzen, kunnen rekenkamers, zoals de  Financial Accounting Standards Board (FASB), het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en de International Accounting Standards Board (IASB), ervoor kiezen om een ​​interpretatie uit te geven waarin de aanbevolen praktijken voor boekhouding.

In andere gevallen kan een geheel nieuwe standaard worden uitgevaardigd voor een categorie financiële transacties die voorheen niet bestond, bijvoorbeeld voor bedrijfstakken die onlangs zijn ontstaan, zoals bepaalde componenten van de technologiesector in de afgelopen twee decennia. Als alternatief zou een standaard kunnen worden bijgewerkt, bekend als “ASU” of Accounting Standard Update, in het taalgebruik van de FASB, als de aard van een wijziging in een transactie significant genoeg is om een ​​aanpassing te rechtvaardigen.

Boekhoudkundige interpretaties verduidelijken en verdiepen de financiële verslaggevingsregels die momenteel in omloop zijn, en helpen ervoor te zorgen dat financiële overzichten nauwkeurig en vergelijkbaar zijn.

Van accountants en andere personen die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van financiële overzichten, wordt verwacht dat zij zich houden aan nieuwe of herziene boekhoudnormen en dat zij zorgvuldig letten op de interpretaties die daarbij horen. Interpretaties dienen als een nuttige gids. Ze helpen dubbelzinnigheid weg te nemen en elimineren het risico dat een gebrek aan kennis van de bestaande regels ertoe zou kunnen leiden dat accountants ten onrechte verschillende methodologieën toepassen en, in sinistere gevallen, creatieve manieren bedenken om de boeken te koken.

Boekhoudkundige interpretatie versus boekhoudnorm

Boekhoudkundige interpretaties zijn bedoeld om de concepten uit te breiden die door een boekhoudnorm worden uiteengezet: een gemeenschappelijke reeks principes en procedures die de basis van financiële boekhoudkundige principes en praktijken bepalen.

Boekhoudnormen onderstrepen de vereisten voor het rapporteren van zakelijke transacties. Hun doel is om financiële overzichten te standaardiseren en de transparantie van financiële verslaglegging in alle landen te verbeteren.

Voordelen van een boekhoudkundige interpretatie

De duidelijkheid die een boekhoudkundige interpretatie biedt, zorgt ervoor dat de gerapporteerde financiële cijfers waarschijnlijk relevant, nauwkeurig en vergelijkbaar zijn tussen verschillende bedrijven. Ervoor zorgen dat iedereen dezelfde principes volgt, is in het beste belang van beleggers, omdat het hen helpt beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de aandelen waarin ze beleggen.

In sommige gevallen kunnen beleggers er zelfs voor kiezen om boekhoudkundige interpretaties te raadplegen. Beleggers met een beter, up-to-date begrip van rapportagevereisten zijn veel beter in staat om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen dan degenen met slechts basiskennis.

Voorbeeld uit de echte wereld

In december 2006 heeft de Financial Accounting Standards Board (FASB) interpretatie nr. 48 uitgegeven, met verduidelijkende opmerkingen over de standaarden uiteengezet in FASB-verklaring nr. 109, met betrekking tot de boekhouding van inkomstenbelastingen, na te hebben vastgesteld dat er te veel onzekerheden waren met betrekking tot de toepassing ervan.

Bij de interpretatie schrijft de rekenkamer “een erkenningsdrempel en een waarderingsattribuut voor voor de opname in de financiële overzichten en de waardering van een belastingpositie die is ingenomen of die naar verwachting zal worden genomen in een belastingaangifte”. De interpretatie beschrijft het tweestapsproces van opname en waardering en de resulterende impact op de jaarrekening met betrekking tot te betalen of te ontvangen winstbelastingen, evenals de impact op uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen.

Wanneer de FASB een interpretatie vrijgeeft, zal het ook de reden daarvoor noemen en uitleggen hoe de interpretatie de financiële verslaggeving zal verbeteren. In het geval van nr. 48 stelt FASB dat “ deze interpretatie zal resulteren in een grotere relevantie en vergelijkbaarheid in de financiële rapportage van inkomstenbelastingen, omdat alle belastingposities die worden verantwoord in overeenstemming met staat 109 zullen worden geëvalueerd voor opname, verwijdering en waardering met gebruikmaking van consistente criteria. “

 

Adblock
detector