24 juni 2021 6:30

Debiteuren (AR)

Wat is debiteurenadministratie (AR)?

Debiteuren (AR) is het saldo van geld dat aan een bedrijf verschuldigd is voor goederen of diensten die zijn geleverd of gebruikt maar nog niet zijn betaald door klanten. Debiteuren worden als vlottend actief op de balans vermeld. AR is elk bedrag dat klanten verschuldigd zijn voor aankopen op krediet.

Belangrijkste leerpunten

  • Debiteuren zijn een activarekening op de balans die geld vertegenwoordigt dat op korte termijn aan een bedrijf verschuldigd is.
  • Debiteuren worden gecreëerd wanneer een bedrijf een koper zijn goederen of diensten op krediet laat kopen.
  • De crediteurenadministratie is vergelijkbaar met debiteuren, maar in plaats van te ontvangen geld, is het geld verschuldigd. 
  • De sterkte van de AR van een bedrijf kan worden geanalyseerd aan de hand van de omloopsnelheid van de debiteuren of het aantal dagen dat de verkoop uitstaat. 
  • Een omzetratio-analyse kan worden uitgevoerd om een ​​verwachting te hebben wanneer de AR daadwerkelijk zal worden ontvangen.

Inzicht in debiteuren

Debiteuren verwijst naar de openstaande facturen die een bedrijf heeft of het geld dat klanten aan het bedrijf verschuldigd zijn. De uitdrukking verwijst naar accounts die een bedrijf recht heeft om te ontvangen omdat het een product of dienst heeft geleverd. Debiteuren of vorderingen vertegenwoordigen een kredietlijn die door een bedrijf wordt verstrekt en hebben normaal gesproken voorwaarden die vereisen dat betalingen binnen een relatief korte periode verschuldigd zijn. Het varieert doorgaans van een paar dagen tot een fiscaal of kalenderjaar.

Bedrijven registreren vorderingen als activa op hun balans, aangezien de klant wettelijk verplicht is om de schuld te betalen. Bovendien zijn debiteuren vlottende activa, wat betekent dat het rekeningsaldo binnen een jaar of minder op de debiteur verschuldigd is. Als een bedrijf vorderingen heeft, betekent dit dat het een verkoop op krediet heeft gedaan, maar het geld nog moet innen bij de koper. In wezen heeft het bedrijf een kortlopende IOU van zijn klant geaccepteerd.Veel bedrijven gebruiken verouderingsschema’s voor debiteuren om de status en het welzijn van AR-accounts bij te houden.

Debiteuren versus crediteuren

Wanneer een bedrijf schulden is aan zijn leveranciers of andere partijen, zijn dit crediteuren. Leveranciers zijn het tegenovergestelde van debiteuren. Stel u bijvoorbeeld voor dat bedrijf A de tapijten van bedrijf B reinigt en een rekening voor de diensten stuurt. Bedrijf B is hun geld verschuldigd, dus neemt het de factuur op in de kolom met crediteurenadministratie. Bedrijf A wacht op het ontvangen van het geld, dus registreert het de rekening in zijn debiteurenkolom.

Voordelen van debiteuren

Debiteuren zijn een belangrijk aspect van de fundamentele analyse van een bedrijf. Debiteuren zijn een vlottend actief, dus het meet de liquiditeit van een bedrijf of het vermogen om kortetermijnverplichtingen te dekken zonder extra kasstromen. 

Fundamentele analisten beoordelen debiteuren vaak in de context van omzet, ook wel bekend als debiteurenomzetratio, die het aantal keren meet dat een bedrijf tijdens een boekhoudkundige periode op zijn debiteurensaldo heeft geïncasseerd. Verdere analyse omvat de analyse van uitstaande dagen van de verkoop, die de gemiddelde incassotermijn meet voor het saldo van de vorderingen van een bedrijf over een bepaalde periode.

Voorbeeld van debiteuren

Een voorbeeld van debiteuren is een elektriciteitsbedrijf dat zijn klanten factureert nadat de klanten de elektriciteit hebben ontvangen. Het elektriciteitsbedrijf registreert een te ontvangen rekening voor onbetaalde facturen terwijl het wacht tot zijn klanten hun rekeningen betalen. 

De meeste bedrijven werken door een deel van hun omzet op krediet te laten staan. Soms bieden bedrijven dit krediet aan vaste of speciale klanten die periodieke facturen ontvangen. De praktijk stelt klanten in staat om het gedoe van fysieke betalingen te vermijden wanneer elke transactie plaatsvindt. In andere gevallen bieden bedrijven routinematig al hun klanten de mogelijkheid om te betalen nadat ze de service hebben ontvangen.

Veel Gestelde Vragen

Wat zijn voorbeelden van vorderingen?

Een vordering ontstaat op elk moment dat er geld verschuldigd is aan een bedrijf voor geleverde diensten of producten die nog niet zijn betaald. Dit kan zijn van een verkoop aan een klant op winkelkrediet, of een abonnement of betaling op afbetaling die verschuldigd is nadat goederen of diensten zijn ontvangen.

Waar vind ik de debiteurenadministratie van een bedrijf?

Debiteuren worden gevonden op de balans van een bedrijf en aangezien ze gelden vertegenwoordigen die aan het bedrijf zijn verschuldigd, worden ze als een actief geboekt.

Wat gebeurt er als klanten nooit betalen wat verschuldigd is?

Wanneer duidelijk wordt dat een vordering niet door een klant wordt betaald, moet deze worden afgeschreven als een  oninbare schuld of een eenmalige last.

Hoe verschillen vorderingen van crediteuren?

Vorderingen vertegenwoordigen gelden verschuldigd aan de onderneming voor geleverde diensten en worden geboekt als een actief. Aan de andere kant vertegenwoordigen crediteuren gelden die het bedrijf aan anderen verschuldigd is. Bijvoorbeeld betalingen aan leveranciers of crediteuren. Schulden worden geboekt als verplichtingen.

 

Adblock
detector