24 juni 2021 7:25

Hypotheek met regelbare rente (ARM)

Wat is een hypotheek met regelbare rente (ARM)?

Een hypotheek met variabele rente (ARM) is een hypotheekvorm waarbij het rentetarief dat op het uitstaande saldo wordt toegepast, varieert gedurende de looptijd van de lening. Bij een hypotheek met variabele rente staat de aanvangsrente voor een bepaalde periode vast. Na deze eerste periode wordt de rente periodiek, jaarlijks of zelfs maandelijks opnieuw ingesteld. ARM’s worden ook wel hypotheekleningen met variabele rente of vlottende hypotheken genoemd. Het rentetarief voor ARM’s wordt opnieuw ingesteld op basis van een benchmark of index, plus een extra spread, een ARM-marge genaamd.

Belangrijkste leerpunten

  • Een hypotheek met variabele rente (ARM) is een hypotheekvorm waarbij het rentetarief dat op het uitstaande saldo wordt toegepast, varieert gedurende de looptijd van de lening.
  • Met hypotheeklimieten met aanpasbare rente zijn er limieten gesteld aan hoeveel de rentetarieven en / of betalingen per jaar of gedurende de looptijd van de lening kunnen stijgen.
  • Een ARM kan een slimme financiële keuze zijn voor huizenkopers die van plan zijn de lening binnen een bepaalde tijd volledig af te betalen of voor degenen die geen financiële schade zullen ondervinden wanneer het tarief wordt aangepast.

Inzicht in een hypotheek met variabele rente (ARM)

Meestal wordt een ARM uitgedrukt als twee cijfers. In de meeste gevallen geeft het eerste cijfer aan hoe lang de vaste rente op de lening wordt toegepast.Als u een hypotheek met variabele rente overweegt, kunt u verschillende soorten ARM’s vergelijken met behulp van een hypotheekcalculator. 

Een 2/28 ARM heeft bijvoorbeeld een vaste rente voor twee jaar, gevolgd door een variabele rente voor de resterende 28 jaar. Een 5/1 ARM daarentegen heeft een vaste rente voor vijf jaar, gevolgd door een variabele rente die elk jaar wordt aangepast (zoals aangegeven door de nummer één). Evenzo begint een 5/5 ARM met een vast tarief voor vijf jaar en wordt vervolgens elke vijf jaar aangepast.

Indexen versus marges

Aan het einde van de rentevaste periode stijgen of dalen de ARM-rentetarieven op basis van een index plus een vaste marge. In de meeste gevallen zijn hypotheken gekoppeld aan een van de drie indices: het looptijdrendement op eenjarige schatkistpapier, de 11th District Cost of Fund-index of de London Interbank Offered Rate.

Hoewel de indexkoers kan veranderen, blijft de marge hetzelfde. Als de index bijvoorbeeld 5% is en de marge 2%, wordt de rente op de hypotheek aangepast naar 7%. Als de index echter de volgende keer dat de rente wordt aangepast, slechts 2% bedraagt, daalt het tarief tot 4%, op basis van de marge van 2% van de lening.

Speciale overwegingen

Een ARM kan een slimme financiële keuze zijn voor huizenkopers die van plan zijn de lening binnen een bepaalde tijd volledig af te betalen of voor degenen die geen financiële schade zullen ondervinden wanneer het tarief wordt aangepast. In veel gevallen worden ARM’s geleverd met tariefplafonds die beperken hoe hoog het tarief kan zijn en / of hoe drastisch de betalingen kunnen veranderen.

Periodieke tariefplafonds beperken hoeveel de rentevoet elk jaar tot het volgende kan veranderen, terwijl rentelimieten voor de looptijd grenzen stellen aan hoeveel de rente kan stijgen gedurende de looptijd van de lening. Ten slotte zijn er betalingslimieten die bepalen hoeveel de maandelijkse hypotheekbetaling kan stijgen. Betalingslimieten geven stijgingen weer in dollars in plaats van op basis van procentpunten.