24 juni 2021 7:49

Ba2 / BB

Wat is Ba2 / BB?

Ba2 / BB zijn ratingaanduidingen die door de beste ratingbureaus worden gebruikt voor een kredietuitgifte of een uitgevende instelling van krediet, die duiden op een hoger wanbetalingsrisico op hun ratingspectrum. Moody’s Investors Service gebruikt Ba2, terwijl S&P Global Ratings en Fitch Ratings BB gebruiken.

Ba2 / BB zijn ratings onder investment grade, maar zijn de op een na hoogste rating in de non-investment grade ( junk of high-yield) categorie. 

Belangrijkste leerpunten

  • Ba2 / BB zijn kredietratings net onder investment grade, die als meer speculatief (of junk) worden beschouwd. 
  • Ba2 valt boven de Ba3-rating en onder Ba1, terwijl BB boven BB- en onder BB + ligt.
  • Moody’s gebruikt de Ba2-rating, terwijl S&P en Fitch BB gebruiken.
  • Bedrijven zoeken doorgaans de diensten van een kredietbeoordelingsbureau voor ratings van nieuwe uitgiften om te helpen bij de transparantie en prijsvorming voor beleggers.

Inzicht in Ba2 / BB

De Ba2 / BB-rating, evenals alle andere ratings van de ratingbureaus, hebben beschrijvende richtlijnen. Ratings zijn van toepassing op zowel het kredietinstrument dat wordt uitgegeven als de uitgever van het kredietinstrument.

Ba2 / BB-beoordeling voor een probleem 

Voor Moody’s wordt een uitgifte met een Ba2-rating als speculatief beschouwd en is zij onderhevig aan een aanzienlijk kredietrisico. De modificator ‘2’ geeft aan dat de verplichting in het midden van de generieke ratingcategorie valt – één notch onder Ba1 en één notch boven Ba3. 

Voor S&P wordt een uitgifte met de rating BB geacht significante speculatieve kenmerken te hebben en hoewel dergelijke verplichtingen waarschijnlijk enige kwaliteitskenmerken en beschermende kenmerken zullen hebben, kunnen deze worden gecompenseerd door grote onzekerheden of grote blootstellingen aan ongunstige omstandigheden. De BB-rating voor S&P is één notch onder BB + en één notch boven BB

Fitch merkt op dat de BB-rating aangeeft dat het probleem vatbaar is voor veranderingen in het bedrijf of de economie. Het Fitch-classificatiesysteem volgt de S & P’s, waarbij BB één notch onder BB + en één boven BB- is. 

Ba2 / BB-rating voor een emittent

Voor Moody’s worden emittenten die als Ba2 worden beoordeeld, als speculatief beschouwd en lopen ze een aanzienlijk risico om bepaalde senior operationele verplichtingen en andere contractuele verplichtingen niet na te komen. Hoewel het wordt beschouwd als non-investment grade, is de Ba2 / BB-rating de op een na hoogste rating in de speculatieve klasse – alleen achter Ba1 / BB +.

Voor ratingbureaus voor S & P-obligaties wordt een debiteur met een rating BB geconfronteerd met grote aanhoudende onzekerheden en blootstelling aan ongunstige zakelijke, financiële of economische omstandigheden, wat zou kunnen leiden tot onvoldoende capaciteit van de debiteur om zijn financiële verplichtingen na te komen. Het Fitch-systeem zegt dat BB-ratings aantonen dat er een wanbetalingsrisico bestaat, vooral als een bedrijf of economische omstandigheden veranderen, maar het bedrijf heeft wel de flexibiliteit om aan zijn huidige verplichtingen te voldoen. 

Speciale overwegingen 

Wanneer een bedrijf een obligatie wil uitgeven om geld in te zamelen voor een van de vele doeleinden, zoekt het doorgaans de diensten van de ratingbureaus om hun kredietadviezen over de obligatie-uitgifte en de emittent zelf aan te duiden. De ratings zullen helpen bij het proces van prijsvorming van de obligatie wanneer deze aan beleggers op de markt wordt gebracht. 

Een Ba2 / BB-rating is lager dan investment-grade of wordt ook wel high-yield of junk genoemd. Het rendement op de obligatie is dus over het algemeen hoger dan op een waardepapier van beleggingskwaliteit om het grotere risico van wanbetaling dat de obligatiebelegger loopt te compenseren. 

De emissie en de emittent hebben meestal dezelfde rating, maar ze kunnen verschillen als de emissie bijvoorbeeld wordt versterkt met extra kredietbescherming voor beleggers. De obligatie kan een rating krijgen van Ba1 / BB +, een niveau hoger, terwijl de emittent op Ba2 / BB blijft.